Biogazownia rolnicza – przyszłość polskiej energetyki – Portal PR - 24PR
Biogazownia rolnicza – przyszłość polskiej energetyki

20.12.2010 Kategoria: Ekologia, Technologie. Autor: admin

Większość społeczeństwa świadoma jest faktu, iż zapasy energii są ograniczone. Dlatego też naukowcy dążą do zdobycia nowych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej. Coraz powszechniejsze stają się zatem elektrownie wiatrowe, a także kolektory słoneczne. Jeszcze innym, nowatorskim w naszym kraju sposobem wytwarzania energii, jest budowa biogazowni rolniczych. Ta bardzo wydajna technologia środowiskowa jest popularna na zachodzie Europy, a teraz dzięki śląskiej firmie Wolf System może zrewolucjonizować również przyszłość polskiej energetyki.

Biogazownia – jak to działa?

Biogazownia rolnicza to instalacja przygotowana do celowej produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub organicznych odpadów. Najczęściej składa się ona z układu podawania biomasy, komory fermentacyjnej, zbiornika na biogaz, zbiornika przefermentowanego substratu oraz agregatu kogeneracyjnego. Podstawę całej konstrukcji stanowią monolityczne zbiorniki żelbetowe . Te okrągłe zbiorniki żelbetowe budowane dla biogazowni w systemie Wolf gwarantują stabilną i szczelną konstrukcję, ekonomiczną eksploatację, a przede wszystkim efektywne mieszanie, pozwalające na optymalny rozkład substratów w zbiorniku. Biogaz, powstający w procesie fermentacji metanowej, jest paliwem bogatym w metan, dwutlenek węgla, jak również wodór, siarkowodór i azot. Zawartość tych związków i pierwiastków pozwala z powodzeniem przetwarzać go na energię elektryczną i cieplną. Warto zaznaczyć, że z 1 tony gnojowicy bydlęcej można wyprodukować od 250 do 350 m3 biogazu, z kolei z 1 tony obornika można otrzymać 350 – 450 m3 biogazu, natomiast z 1t kiszonki z kukurydzy można uzyskać aż 700m3 biogazu. Z 1 ml gazu można pozyskać 1 KWh. Oznacza to, że rolnik z wyżej wymienionego przykładu uzyskać może od 25000 do 36000 KWh energii elektrycznej. Potencjalny roczny przychód ze sprzedaży energii elektrycznej biogazowni o mocy np. 400kW przy optymalnym wykorzystaniu wsadu i ciepła może wynieść około 2 mln złotych. Obliczenie to pokazuje, że biogazownie są idealną alternatywą dla rolników, którzy posiadają własną gnojowicę, a także mają dostęp do darmowych organicznych resztek z gastronomii czy odpadów roślinnych.

Budowa biogazowni z firmą Wolf
Wiedza z zakresu inżynierii środowiska pokazuje, że naśladowanie natury w przypadku utylizacji odpadów jest najprostszym rozwiązaniem. Dlatego też biogazownie generujące energię elektryczną pochodzącą z materiału resztkowego z hodowli zwierząt, produkcji roślinnej, produkcji artykułów spożywczych, a także z lokali gastronomicznych stanowią krok milowy w tym właśnie kierunku. Warto jednak zaznaczyć, że nad poprawnością procesu przetwórczego czuwa prawidłowo skonstruowana instalacja biogazowni. Liderem wśród firm specjalizujących się w budowie tego typu obiektów jest firma Wolf System. „Pierwszą biogazownie zbudowaliśmy już 21 lat temu, w samej tylko Austrii postawiliśmy 40 tego typu zakładów. Co więcej rocznie budujemy około 6000 okrągłych zbiorników i silosów żelbetowych różnego przeznaczenia do magazynowania substancji płynnych i sypkich.Dzięki własnej konstrukcji szalunków oraz wykwalifikowanej kadrze inżynierów-statyków rozwiązania sygnowane marką Wolf gwarantują stabilną konstrukcję, która posłuży przez długie lata” – tłumaczy Rajmund Reichel, Dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich. Eksperci w temacie budowy biogazowni wskazują, że optymalne i o wiele bardziej efektywne są okrągłe zbiorniki, gdyż optymalnie wykorzystywany jest układ ogrzewania oraz mieszania substratu. Warto także dodać, że firma Wolf System jest w stanie w zależności od zapotrzebowania klienta,przygotować pełną dokumentację pod zezwolenie na budowę biogazowni, a wykwalifikowane ekipy budowlane sprawnie i zgodnie z założeniami realizują kolejne projekty. „W naszym koncernie zatrudniamy ponad 2200 pracowników. Dzięki ich wiedzy oraz doświadczeniu z powodzeniem wznosimy różnego typu obiekty i budowle poczynając od zbiorników i silosów żelbetowych przez hale i obiekty inwentarskie na energooszczędnych domach gotowych kończąc. Ostatnim naszym sukcesem była trwająca 5 miesięcy budowa biogazowni rolniczej w Kostkowicach i równolegle w Grzmiacej– dodaje Rajmund Reichel, dyrektor działu zbiorników w firmie Wolf System Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wolf System dostarcza gotowe zbiorniki fermentacyjne, pofermentacyjne, a także zbiornik magazynowy substancji przefermentowanej. „Dodatkowo oferujemy także dostawę i montaż izolacji cieplnej na etapie wznoszenia zbiornika oraz wykonania elewacji zbiornika z blachy trapezoweji, jak również niektóre urządzenia techniczne wyposażenia zbiornika – wyjaśnia Rajmund Reichel, Dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System Sp. z o.o.

Nasze długoletnie doświadczenie budowlane dla rolnictwa w różnych krajach Europy pokazuje, że biogazownie rolnicze to dodatkowy i bardzo opłacalny fundament dla gospodarstw rolnych , które do tej pory zajmując się tylko i wyłącznie produkcją roślinną czy zwierzęcą borykały się ciągłymi wahaniami cen za swoje produkty. Tymczasem od momentu wybudowania biogazowni większość problemów ekonomicznych gospodarstwa rolnego została rozwiązana z dużą korzyścią dla inwestora.


Biogazownia z komorą fermentacyjną i pofermentacyjną , fot. Wolf System

Instalacja do produkcji biogazu przynosi wiele korzyści. „Jedną z podstawowych zalet jest zysk ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej dla właścicieli biogazowni.” – mówi Rajmund Reichel– „Warto także zaznaczyć, że jest to efektywne i proekologiczne wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej i przetwórczej. Co więcej budowa takiego zakładu na terenie gminy może zaktywizować rolników, a także wpłynąć na modernizację polskiego rolnictwa. Lepsze wykorzystanie potencjału ziemi uprawnej, a także wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych jako nawozu organicznego to kolejne atuty biogazowni rolniczej. Warto także wspomnieć o redukcji emisji metanu oraz dwutlenku węgla do atmosfery, jak również nieprzyjemnego zapachu, który wydzielają odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Nie można pominąć także kwestii finansowych i przychodów z tytułu podatków dla lokalnej administracji. Wymieniając kolejne zalety biogazowni rolniczych warto przede wszystkim pamiętać, że stworzone źródło energii odnawialnej będzie dostarczało do naszych domów i gospodarstw prąd oraz ciepło przez kolejne lata, jak nie stulecia. Dlatego tak ważne jest opracowanie kompletnej strategii powstawania sieci zakładów produkujących energię elektryczną z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.”dodaje ekspert z firmy Wolf System

Budowa biogazowni rolniczej pozwala stworzyć źródło energii odnawialnej na miarę XXI wieku – efektywne, ekologiczne i trwałe. Konstrukcja oparta o żelbetowe zbiorniki oferowane przez firmę Wolf System jest gwarancją szybkiego i niezawodnego przygotowania zakładu do pracy. Wieloletnie doświadczenie oraz najwyższej jakości standardy pracy sprawiają, że wykonanie biogazowni przy udziale Wolf System umożliwia zbudowanie zbiorników o średnicy nawet do 50 metrów i wysokości 50 metrów. Ugruntowana pozycja austriackiego producenta żelbetowych elementów, jak również duża liczba realizacji w całej Europie potwierdza wysoki poziom świadczonych usług oraz duże zaangażowanie firmy w wykonywany projekt.

Wolf System Sp. z o.o.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.