Czy biuro jest naprawdę niezbędne? – Portal PR - 24PR
Czy biuro jest naprawdę niezbędne?

02.12.2010 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: biuro prasowe

Jak wynika z globalnego badania Cisco 60% pracowników jest przekonanych, że wydajna praca nie wymaga obecności w biurze

Firma Cisco zaprezentowała wyniki międzynarodowego badania dotyczącego miejsc wykonywania pracy. Dowodzą one, że trzech na pięciu  pracowników na całym świecie jest przekonanych, że wydajna praca nie wymaga już ich fizycznej obecności w biurze. Potrzeba mobilności i elastyczności w zakresie dostępu do informacji firmowych jest tak duża, że ta sama liczba pracowników jest skłonna wybrać gorzej płatne oferty pracy, zapewniające więcej opcji dostępu do informacji poza biurem, zamiast bardziej lukratywne stanowiska o ograniczonym zakresie elastyczności. Wnioski z badania pozwalają bliżej przyjrzeć się prawdziwym oczekiwaniom, potrzebom i zachowaniom pracowników na całym świecie, wpływającym na sposób uzyskiwania dostępu do informacji i komunikowania się w przedsiębiorstwach.

Najważniejsze wnioski

Bardzo duża potrzeba mobilności i elastyczności wśród pracowników

 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 2600 pracowników i informatyków z 13 krajów dowodzą, że trzech na pięciu pracowników (60%) jest przekonanych, że wydajna praca nie wymaga już ich fizycznej obecności w biurze. W szczególności dotyczy to Azji i Ameryki Łacińskiej – ponad dziewięć na dziesięciu pracowników (93%) stwierdziło, że do utrzymania wydajności pracy nie muszą przebywać w biurze. Przekonanie to w znacznym stopniu podzielają respondenci z Chin (81%) i Brazylii (76%).
 • Dwóch na trzech badanych pracowników (66%) oczekuje, że technologie informatyczne powinny umożliwiać im wykorzystywanie dowolnych urządzeń – osobistych lub firmowych – do uzyskiwania dostępu do firmowych sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu i czasie. Pracownicy ci oczekują również, że wybór tego typu urządzeń będzie coraz szerszy. Według ankietowanych wybór sieciowych punktów dostępu powinien w przyszłości rozszerzyć się o niestandardowe urządzenia robocze, takie jak telewizory i ekrany nawigacji samochodowych.
 • Jeśli chodzi o pracowników dysponujących dostępem do korporacyjnych sieci, aplikacji i informacji poza biurem, 45% ankietowanych przyznało się do dodatkowych 2-3 godzin poświęcanych na pracę każdego dnia, natomiast 25%  – do co najmniej 4 godzin. Jednak godziny nadliczbowe nie przekładają się na większą dostępność pracowników na żądanie. Po prostu chcą oni mieć więcej możliwości zarządzania czasem pracy w ciągu całego dnia.
 • Pracownicy podkreślają również bardzo duże znaczenie możliwości pracy w dowolnym miejscu – czynnik ten może wpływać na lojalność wobec firmy (13%), wybór stanowiska (12%) i morale (9%). Na przykład dwóch na trzech pracowników na całym świecie (66%) przyznało, że przyjęliby ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem i większą elastycznością korzystania z urządzeń, dostępem do mediów społecznościowych i mobilnością, rezygnując z lepiej płatnej  oferty, pozbawionej jednak takiej elastyczności. Odsetek ten był wyższy w niektórych krajach, na przykład w Hiszpanii (78%), mimo problemów gospodarczych trwających tam od kilku lat.

Czy firmy potrafią zaspokoić potrzeby pracowników?

 • Prawie połowa informatyków uczestniczących w badaniu (45%) stwierdziła, że w zakresie zasad i technologii nie jest przygotowana do udzielania wsparcia bardziej mobilnym i elastycznym pracownikom. Najważniejszym problemem jest oczywiście bezpieczeństwo.
 • Chociaż wielu informatyków było przekonanych, że bezpieczeństwo (57%), budżet (34%) i doświadczenie pracowników (17%) to najpoważniejsze bariery uniemożliwiające większe rozproszenie personelu, pracownicy często twierdzili, że przeszkodami były brak rozwiązań IT i  zasady korporacyjne. To stwierdzenie było szczególnie często spotykane wśród pracowników z Indii – ponad połowa badanych z tego kraju (58%) stwierdziła , że drogę do bardziej elastycznego stylu pracy blokuje brak odpowiednich rozwiązań informatycznych. .

Zachowania pracowników wskazują, że wykształcenie i zasady korporacyjne są równie ważne, co technologie

 • Prawie jeden na pięciu pracowników (19%) na całym świecie przyznał, że zauważył obce osoby spoglądające na ekran jego komputera w miejscach publicznych, natomiast kolejne 19% pracowników stwierdziło, że nigdy nie sprawdza otoczenia, w którym  korzysta ze służbowych komputerów.
 • Prawie jeden na pięciu pracowników (17%) przyznał się do pozostawiania urządzeń bez opieki w miejscach publicznych.
 • Prawie trzech na pięciu pracowników na całym świecie (58%) przyznało, że pozwalają osobom spoza firmy korzystać z urządzeń firmowych bez żadnego nadzoru.
 • Wraz ze wzrostem stopnia rozproszenia personelu wzrasta ryzyko utraty danych. Jeden na czterech informatyków (26%) biorących udział w badaniu stwierdził, że ¼ urządzeń wydanych pracownikom w ciągu ostatnich 12 miesięcy została zagubiona lub skradziona.
 • Wraz ze wzrostem mobilności personelu nieuchronnie wzrasta liczba problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem. Wnioski z badania sygnalizują realną potrzebę wdrażania skuteczniejszych zasad korporacyjnych, organizowania szkoleń dla użytkowników końcowych oraz nawiązywania bliższych relacji między pracownikami i działami informatycznymi. Skuteczność nawiązywania tych relacji przez działy informatyczne będzie decydowała o rozwoju przedsiębiorstwa, jego wydajności, przewadze konkurencyjnej oraz efektywności zarządzania ryzykiem.

Informacje o badaniu

 • Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Cisco przez agencję InsightExpress, zewnętrzną firmę ze Stanów Zjednoczonych, zajmującą się badaniami rynkowymi.
 • Firma Cisco zleciła badanie aby uporządkować wiedzę na temat współczesnych wyzwań czyhających na firmy starające się zaspokajać potrzeby pracowników i własne, w obliczu coraz większej mobilności personelu, rosnącego poziomu zagrożeń i dostępu do technologii mogących udostępniać aplikacje i informacje w bardziej nieograniczony sposób – od zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych i środowiska typu „cloud” po tradycyjne sieci przewodowe i bezprzewodowe.
 • W ramach międzynarodowego badania przeprowadzono dwie ankiety – jedną skierowano do pracowników, a drugą do informatyków. Każdą ankietę przeprowadzono wśród 100 respondentów z każdego z 13 krajów, co dało całkowitą liczbę 2600 badanych.
 • Grupa 13 krajów objęła USA, Meksyk, Brazylię, Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Włochy, Rosję, Indie, Chiny, Japonię i Australię.

Wypowiedzi:

 • Marie Hattar, wiceprezes działu Borderless Networks w firmie Cisco: „Raport The Cisco Connected World Report przedstawia bardziej szczegółowy obraz przyszłości środowiska pracy. Z wyników badania jasno wynika, że pracownicy chcą dysponować większą mobilnością i elastycznością podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy. Potrzeba ta jest niezwykle silna na całym świecie – porównywalna z potrzebą dotyczącą wynagrodzenia. Oczywiste jest również to, że w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa muszą wdrażać infrastrukturę Borderless Network. Sygnalizowana przez pracowników chęć do wydajnej pracy w dowolnym czasie i miejscu, przy użyciu dowolnego urządzenia, to doskonała okazja do wykorzystania potencjału i wszechstronności architektury Borderless Network ”.
 • Dave Evans, futurolog i główny technolog grupy doradczej Internet Business Solutions Group (IBSG) w firmie Cisco: „Mobilność pracowników stała się faktem, a korzyści z niej wynikające są łatwo dostrzegalne w wielu branżach. Raport The Cisco Connected World Report identyfikuje realne wyzwania czyhające na przedsiębiorstwa, podkreślając jednak również możliwości, w ramach których działy informatyczne mogą rozwinąć swoje relacje z pracownikami i poprawić skuteczność działań doradczych i szkoleniowych. Raport ten jest po prostu sygnałem do działania dla działów informatycznych. Praca przestała kojarzyć się z miejscem. Stała się stylem życia, a rola informatyka w rezultacie zyska jeszcze bardziej strategiczne znaczenie, polegające na zapewnieniu poprawy wydajności i niezmiennego poziomu pracy.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.