Pobity kolejny rekord wzrostu wartości rynku reklamy internetowej w Polsce – Portal PR - 24PR
Pobity kolejny rekord wzrostu wartości rynku reklamy internetowej w Polsce

23.12.2010 Kategoria: Badania rynkowe, INTERNET, Reklama. Autor: biuro prasowe

Wyniki badania IAB AdEx przeprowadzonego dla IAB Polska przez firmę doradczą PwC wskazują na rekordowy, 24% wzrost wydatków na reklamę online w trzecim kwartale 2010 r. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje, że wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w trzecim kwartale 2010 roku wyniosła 368 mln zł., co w porównaniu do 296 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, oznacza wzrost rynku o blisko jedną czwartą. Biorąc pod uwagę opublikowane w październiku br. wyniki badania IAB AdEx za pierwsze półrocze 2010 roku, wyraźnie potwierdza się trend wzrostowy wartości rynku reklamy online w Polsce.

„Kolejny kwartał, który potwierdza powrót reklamy online na ścieżkę dynamicznego wzrostu po ubiegłorocznym chwilowym zastoju – od początku 2010 z kwartału na kwartał mamy coraz większe wzrosty wydatków w stosunku do ubiegłego roku. Wydatki w trzecim kwartale tradycyjnie już są niższe niż w dwóch poprzednich kwartałach, co wynika z powtarzającej się sezonowości związanej z okresem wakacyjnym. Spośród segmentów rynku największy wzrost odnotował SEM, co w jakimś stopniu wiąże się z mniejszą podatnością tego segmentu na wahania sezonowe. Wśród branż coraz wyraźniejsza jest wiodąca rola finansów i telekomów, które w sumie stanowią już 30% wszystkich wydatków na reklamę online. Trendem wartym odnotowania i zgodnym zresztą z wszelkimi prognozami jest wyraźnie rosnący cały czas udział reklam wideo w całości wydatków, od ub.r. wydatki te wzrosły ponad 4-krotnie i stanowią już 3,8% wszystkich pieniędzy wydawanych na reklamę w internecie” – powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

  • Wydatki na reklamę online

Analiza porównawcza wydatków w trzecim kwartale roku potwierdza tendencję wzrostową wartości rynku reklamy internetowej. W stosunku do tego samego okresu zeszłego roku przyrost ten wynosi niemal jedną czwartą, zamykając się kwotą 368 milionów. Kwota ta w stosunku do drugiego kwartału 2010 jest o 9% mniejsza.

 

Spadek wydatków reklamowych w trzecim kwartale 2010 jest zgodny z sezonowością zaobserwowaną w latach ubiegłych. Podobne trendy są obserwowane na innych rynkach Europy.

  • Udziały i wzrosty w wydatkach na reklamę online

Biorąc pod uwagę udziały podstawowych typów reklam internetowych, najważniejszym kanałem jest nadal reklama graficzna z 44% udziałem w rynku, choć w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku zanotowała spadek o 3 punkty procentowe na rzecz marketingu w wyszukiwarkach – SEM (30%), oraz e-mail (7%), które zanotowały wzrosty. Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA), natomiast wideo utrzymuje ciągłą tendencję wzrostową. Wydatki na reklamę behawioralną balansują na granicy 1%.

Uwzględniając kwoty wydane w głównych segmentach rynku, największy wzrost względem trzeciego kwartału 2009 zanotowała reklama typu SEM (48%), najmniej display (9%).

 

  • Wydatki na reklamę online w podziale na sektory

Finanse, telekomunikacja oraz multimedia to sektory generujące prawie 40% wydatków. Dobra szybko zbywalne, zgrupowane na podstawie powyższej klasyfikacji, stanowią razem jedną ósmą (13%), podczas gdy dobra trwałe ponad dwukrotnie więcej (33%). W porównaniu do trzeciego kwartału 2009 roku struktura wydatków w sektorach produktowych jest zbliżona. Najistotniejsze różnice zanotowały: handel i czas wolny, których udziały spadły o około 5 punktów procentowych.

 

  • Miejsce Polski na mapie Europy

Wyniki raportu zbiorczego AdEx 2009, sporządzone na podstawie danych finansowych z 23 rynków Europy, plasują Polskę wśród państw o największym wzroście wydatków na reklamę online. Biorąc pod uwagę udział wydatków na reklamę online w całkowitych budżetach reklamowych, Polska znajduje się na końcu pierwszej dziesiątki, jednak utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można dość szybko spodziewać się wyższego miejsca w rankingu.

Informacje o badaniu:
IAB AdEx jest badaniem cyklicznym służącym do monitoringu wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.
W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku.
Wielkości wydatków na reklamę online zostały wyestymowane (w szczególności dotyczy to wielkości wydatków na reklamę SEM) przez IAB Polska na podstawie kwartalnych wyników badania IAB AdEx dostarczonych przez PwC Polska. Wydatki Bankier.pl zostały wyestymowane przez PwC Polska na podstawie danych za pierwsze półrocze 2010.
Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.
Niniejszy raport zawiera dane za trzeci kwartał 2010 (29 uczestników) oraz porównania historyczne. Dane zebrano w dniach 11 października – 2 grudnia 2010.

Źródło: IAB

Podobne wpisy:

Tagi: , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.