Prawa pasażerów – Portal PR - 24PR
Prawa pasażerów

27.12.2010 Kategoria: PRAWO. Autor: biuro prasowe

Wraz z nadchodzącymi świętami miliony europejczyków będą podróżować by spotkać się z bliskimi oraz odpocząć.  Tłok na lotniskach i dworcach, przepełnione pociągi i duże opóźnienia to niestety norma w okresie przedświątecznej gorączki. Jednak nie wszystkie niedogodności muszą obciążać pasażerów.

nia Europejska chroni interesy podróżnych, także w sytuacjach wyjątkowych takich jak strajki czy śnieżyce. Warto więc poznać do czego w podróży mamy prawo i jakie działania ze strony przewoźników jest niedopuszczalne. Temu służy kampania informacyjna Komisji Europejskiej „Prawa pasażera w zasięgu ręki”.

Ujednolicone prawa pasażerów obowiązujące już dziś w całej UE zabezpieczają podróżnych przed takimi sytuacjami jak:

Odmowa przyjęcia na pokład – Po odmówieniu pasażerom wejścia na pokład samolotu przewoźnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do znalezienia osób, które zgodzą się zrezygnować ze swojej rezerwacji w zamian za uzyskanie określonych korzyści. Ponadto przewoźnik musi również zapewnić tym osobom również możliwość wyboru między pełnym zwrotem należności a zmianą lotu. Może to się wiązać z prawem do odszkodowania w wysokości od 125 do 600 euro w zależności od długości
lotu i opóźnień

Duże opóźnienia – w określonych sytuacjach pasażer ma prawo do uzyskania opieki od linii lotniczej (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania). Jeśli opóźnienie jest większe niż pięć godzin, pasażer, który nie zdecyduje się na kontynuowanie podróży, ma również prawo do zwrotu należności za bilet oraz do powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży. Jeśli lot jest opóźniony o co najmniej trzy godziny, pasażerowie mają prawo do takiego samego odszkodowania, jakie przysługuje w przypadku odwołanego lotu. Dodatkowo linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień. W wielu krajach (np. w Austrii, Niemczech, Szwecji, Finlandii) także w przypadku opóźnienia pociągu można dostać odszkodowanie – nawet do 50% ceny biletu. Odszkodowanie mogą dostać także podróżujący polskimi pociągami międzynarodowymi!

Odwołany lot – pasażer ma wówczas prawo wyboru pomiędzy zwrotem biletu (bez potrąceń, wraz z wszelkimi opłatami) a zmianą lotu do ostatecznego miejsca przeznaczenia na podobnych warunkach. Ponadto pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości od 125 do 600 Euro, chyba że odwołanie nastąpiło z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem lub wskutek wyjątkowych okoliczności (jak np. nagły atak zimy)

Utrata bagażu – odszkodowanie do 1220 Euro należy się w przypadku nie tylko utraty lub uszkodzenia bagażu, lecz także wówczas gdy nastąpiło opóźnienie w jego dostarczeniu

Prawa osób niepełnosprawnych – osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej sprawności ruchowej (np. osoby starsze, przechodzące rekonwalescencję, a nawet rodziny z dziećmi) mają prawo podróżować tak jak inni. Przysługuje im prawo do otrzymania pomocy w trakcie rezerwacji, na lotnisku czy dworcu oraz na pokładzie, bez dodatkowych opłat. Wszelkie informacje o udogodnieniach i usługach dla tych osób powinny być podawane do publicznej wiadomości. Niedopuszczalne jest pobieranie dodatkowych opłat za przewóz urządzeń pomagających niepełnosprawnym przemieszczać się (np. wózków inwalidzkich)

Przejrzystość cenowa – koniec z biletami za złotówkę, których cena przy finalnym zakupie nas zaskakuje. Przewoźnicy mają obowiązek podawać do wiadomości na każdym etapie rezerwacji cenę pokrywającą wszystkie opłaty i podatki, których poniesienie jest niezbędne do odbycia podróży

Dla uzyskania dalszych Informacji zapraszamy na polskojęzyczną stronę kampanii: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl

Podnoszenie poziomu świadomości obywateli co do przysługujących im praw w podróży to kluczowe narzędzie w poprawie standardu usług przewozowych. Każdy obywatel musi wiedzieć, czego ma prawo żądać od przewoźnika płacąc za bilet.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.