Przyszłość prywatnej służby zdrowia i opieki medycznej w Polsce – Portal PR - 24PR
Przyszłość prywatnej służby zdrowia i opieki medycznej w Polsce

29.12.2010 Kategoria: zdrowie. Autor: biuro prasowe

Służba zdrowia stanowi istotny pion funkcjonowania społeczeństwa i od lat budzi wiele emocji. Segment prywatnej opieki medycznej wypiera sektor publiczny, który nie cieszy się zaufaniem Polaków. Zbyt długi termin oczekiwania oraz obawy o jakość świadczonych usług deprecjonują znaczenie publicznej służby zdrowia.

Poprawiający się stan zamożności konsumentów w znaczącym stopniu wpłynął na coraz częstsze podejmowanie przez nich decyzji o wyborze prywatnej opieki medycznej. Pacjenci decydują się na kompleksową obsługę placówek gwarantujących standardy, których oczekują a mianowicie: krótki czas oczekiwania, pełne wyposażenie gabinetów, promocyjne pakiety. Dodatkowym aspektem przekładającym się na wzrost znaczenia prywatnej opieki medycznej jest korzystanie przez firmy z abonamentów medycznych  dla swoich pracowników co poszerza spektrum klientów korporacyjnych.

Według danych opublikowanych w raporcie „Diagnoza społeczna 2009“ blisko 65% Polaków korzysta z prywatnej służby zdrowia. Segment usług związanych z koniecznością szybkiej reakcji stanowi najczęstszy wyboru praktyki prywatnej związanej z usługami z branży stomatologicznej, ginekologicznej oraz laboratoryjnej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usługi medyczne zaczynają podlegać procesowi konsolidacji, wyraźnie widać to w działalności takich placówek jak: Lux Med, Enel-Med, Medicover, Grupa Nowy Szpital czy też EMC Instytut Medyczny. Analiza przeprowadzona przez PricewaterhouseCoopers wykazała zwiększenie przychodów przez te spółki w 2009 roku w stosunku do roku analogicznego o 16,6 %, sprzedaż usług jakie oferują wyniosła blisko 1,34 mld zł.

Podobny proces wykazuje segment stomatologiczny. Spółka Dent-a-Medical SA, która podjęła się integracji tego rynku zamierza zbudować sieć klinik działających pod szyldem Dent-a-Medical SA – Sztuka Tworzenia Uśmiechu. Prezes zarządu spółki Mariusz Andrych twierdzi, że rynek wykazuje duży potencjał „branża stomatologiczna jest bardzo rozproszona. Sieć klinik o wysokim standardzie umożliwi konsumentom kompleksową obsługę. Poza konsolidacją bardzo ważne jest również stworzenie właściwego kanału dystrybucji, który dodatkowo wzmocni tą branżę”.

Wzrost znaczenia prywatnej służby zdrowia wyraźnie odznacza się w wartościach jakie osiągają prywatne świadczenia medyczne. W 2008 roku było to ok. 26 mld zł. Przyjmowane szacunki na lata 2009-2011 zakładają, iż dynamika rozwoju tego segmentu utrzyma się na poziomie ok. 7-11%.

Potencjał branży prywatnej opieki medycznej został dostrzeżony przez rynki finansowe. Inwestorzy coraz śmielej decydują się na inwestycje w spółki o tym profilu działalności. „Wyraźna aktywność zauważalna jest wśród funduszy, które coraz częściej podejmują decyzję o inwestycji w spółki zaliczane do segmentu medycznego. Sama aktywność firm prowadzących działalność w tej branży wzrosła. Przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują kroki w kierunku wejścia na giełdę, licząc na pozyskanie dodatkowych środków, które pomogą im w realizacji przyjętej strategii rozwoju” – mówi Andrzej Babiarz, wiceprezes Prometeia Capital sp. z o.o., świadczącej usługi doradcze na rynku kapitałowym.

Publiczna opieka medyczna wykazuje wiele niedoskonałości, które wraz z rozwojem gospodarki wpływają na nią destrukcyjnie. W tym świetle alternatywna oferta prywatnej opieki medycznej doskonale wykorzystuje pojawiające się możliwości przejmowania rynku. Dodatkowym aspektem są również pojawiające się konkurencyjne kliniki, które z punku widzenia konsumentów wpływają na coraz atrakcyjniejsze warunki obsługi. Publiczna opieka medyczna wymaga wielu reform. W obecnych realiach prywatne ośrodki, które potrafią wykorzystać możliwości dodatkowego finansowania oraz własną konkurencyjność będą rozwijały zakres prowadzonej przez nie działalności.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.