Raport dzienny NewConnect 07.12.2010 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 07.12.2010 r.

07.12.2010 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Spuszczeni ze smyczy
Dzisiejsza sesja na rynku NewConnect przebiegła pod znakiem niezwykle udanego debiutu. Inwestorzy musieli jednak czekać na dogrywkę, by w ogóle móc nowymi walorami handlować.

NCIndex otworzył się na poziomie 63,65 pkt., tracąc 0,13% do wczorajszego kursu zamknięcia. Przez pierwsze dwie godziny notowań podaż zdecydowanie przewyższała popyt. Kurs indeksu spadł do poziomu 62,90 pkt. Wtedy na rynek weszli kupujący i odrobili straty z początku sesji. Walka o zakończenie dnia na plusie trwała do końca sesji i ostatecznie cel został osiągnięty. Nagła zwyżka pod sam koniec notowań umożliwiła zamknięcie na poziomie 64,19 pkt. (+0,72%).

Walory 53 spółek zakończyły dzień na plusie, 70 – na minusie, a kurs 51 pozostał bez zmian (na 13 z nich nie odnotowano żadnej transakcji)*. Łączny obrót wyniósł 21 486 039 zł.

*Jeżeli w obrocie notowane są równocześnie akcje i prawa do akcji jednej spółki, to pod uwagę brany jest tylko kurs akcji.

Na NewConnect debiutowała dzisiaj spółka STANUSCH TECHNOLOGIES. Firma zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cena emisyjna praw do akcji serii B wyniosła 4,40 zł. Popyt na walory spółki był tak duży, że ceny zleceń kupna i sprzedaży spotkały się na poziomie 8,79 zł, co oznaczało wzrost aż o 99,77%. Niestety, transakcje na tak wysokim poziomie nie mogły być zawarte w trakcie dnia, ponieważ górne widełki wyniosły dzisiaj 6,60 zł. Zlecenia zrealizowano dopiero w dogrywce, po ustaleniu kursu zamknięcia na fixingu. Na tę chwilę czekało wielu inwestorów i w ciągu zaledwie 8 minut zawarto 49 transakcji na łączną kwotę 317 934 zł.

Dokument Informacyjny STANUSCH TECHNOLOGIES

Wśród walorów o najwyższych stopach zwrotu dominowały dzisiaj spółki groszowe. Warto jednak zwrócić uwagę na GRUPĘ PRAWNO-FINANSOWĄ CAUSA (25,00%), ponieważ obrót na akcjach spółki był bardzo duży (ponad 2 mln zł).

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
STANUCH-PDA 99,77 4,39 317 934
VENO 50,00 0,01 30 505
GPFCAUSA 25,00 0,01 2 037 757
DORADCY24 16,67 0,01 103 220
BUDOSTAL5 15,79 0,45 60 127

 

Największym przegranym dzisiejszej sesji była spółka EMMERSON. Straciła dzisiaj 24,83% do zamknięcia z wczoraj, ustanawiając nowe historyczne minimum na poziomie 2,21 zł. Duży spadek ceny odnotowały również akcje spółki ASTRO (-16,98%). Inwestorzy nadal realizują zyski z zeszłego miesięca.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
EMMERSON -24,83 -0,73 273 836
ASTRO -16,98 -1,18 36 035
BLUETAX -16,67 -0,01 17 360
LAURENPES -14,71 -0,05 70 805
PREMFOOD -14,29 -0,40 14 037

 Największe obroty zanotowano na spółkach: NICOLAS GAMES (2 447 081 zł), BIO-MED INVESTORS (2 204 417 zł) i GRUPA PRAWNO FINANSOWA CAUSA (2 037 757 zł).

 Wiadomości ze spółek

Debiuty i emisje

REMEDIS SA

Spółka dokonała emisji obligacji serii AY1. Wielkość emisji wyniosła 2 mln zł. Obligacje mają stałe oprocentowanie 11% i uprawniają do wypłaty kuponów odsetkowych. Termin wykupu obligacji to 31.01.2012 r. Celem emisji było sfinansowanie pożyczek udzielanych Zakładom Opieki Zdrowotnej.

Raport EBI

E-ENERGO SA

NWZA podjęło uchwałę o emisji 22 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcjonariuszom posiadającym akcje serii A, B i C przysługiwać będzie prawo poboru. Akcje nowej emisji mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Spółka chce również dokonać splitu akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej z 0,10 zł do 0,02 zł.

Uchwała NWZA

SMOKE SHOP SA

Zarząd GPW wyznaczył 08.12.2010 r. pierwszym dniem notowań praw do akcji serii C spółki SMOKE SHOP. Walory będą notowane pod skróconą nazwą SMOKESHOP-PDA i oznaczeniem SMKA.

Uchwała zarządu GPW

 Nabycie i zbycie udziałów

DOM MAKLERSKI WDM SA

Podmiot zależny WDM CAPITAL SA zawiązał wspólnie z SPQR SA spółkę EX-DEBT PARTNERS SA. Spółki założycielskie objęły po 50% udziałów. EX-DEBT PARTNERS zajmować się będzie wykupem i windykacją wierzytelności instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

Raport EBI

 Zlecenia/umowy/dofinansowania

GPPI SA

Spółka wygrała przetarg na zakup wierzytelności jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Wartość oferty wyniosła 1 470 061 zł.

Raport EBI

DOM MAKLERSKI WDM SA

Spółka podpisała umowę na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej z IBIZA ICE CAFE SA. Równocześnie spółka zależna WDM AUTORYZOWANY DORADCA wprowadzi nową emisję akcji na rynek NewConnect.

Raport EBI

Inne

SOBET SA

NWZA upoważniło zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze uchwały zarządu bez konieczności podjęcia stosownych uchwał przez WZA. Zarząd może dokonać emisji maksymalnie 10 477 500 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena emisyjna nie może być niższa niż 1,40 zł.

Uchwała NWZA

Opracowanie: zespół analityków GRUPY TRINITY

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.