Raport dzienny NewConnect 20.12.2010 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 20.12.2010 r.

20.12.2010 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Skoki narciarskie
Dzisiejsza sesja na rynku NewConnect przypominała skok narciarski: start przy zielonym świetle, zjazd, wybicie i lądowanie skoczka. Niestety, słabo punktowany.

NCIndex otworzył się na poziomie 63,94 pkt., zyskując 0,05% do piątkowego kursu zamknięcia. Jednak kurs indeksu zaczął spadać już w pierwszych minutach notowań. Niedźwiedzie odpuściły tylko na godzinę, pozwalając na niewielkie odrobienie strat, ale brak zaangażowania kupujących sprowadził indeks do poziomu 62,31 pkt., zamykając dzień wynikiem -2,50%.

Walory 25 spółek zakończyły dzień na plusie, 89 – na minusie, a kurs 65 pozostał bez zmian (na 15 z nich nie odnotowano żadnej transakcji)*. Łączny obrót wyniósł 15 395 204 zł.

*Jeżeli w obrocie notowane są równocześnie akcje i prawa do akcji jednej spółki, to pod uwagę brany jest tylko kurs akcji.

Dzisiaj na rynku NewConnect zadebiutowała spółka DRUK-PAK SA. Firma zajmuje się produkcją opakowań kartonowych, ulotek i etykiet, głównie dla branży farmaceutycznej. Do obrotu trafiło 736 016 praw do akcji serii C. Kurs odniesienia wyniósł 20,38 zł. Początek notowań był dla spółki bardzo udany – kurs otwarcia wyniósł 25,01 zł (+22,72%). W  dalszej części sesji siły rynkowe nie były już tak łaskawe. Walory spółki traciły na wartości prawie bez przerwy, zamykając dzień na poziomie  20,01 zł przy 1,82-proc. stracie do ceny emisyjnej.

Bardzo dobrą okazją do zarobku okazały się prawa do akcji dwóch innych grudniowych debiutantów. Walory importera gruzińskiego wina, TELIANI VALLEY POLSKA, zyskały na wartości aż 43,33%, przy trzecim najwyższym obrocie dzisiejszej sesji wynoszącym 838 580 zł. Drugi z nich, POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY, zyskał 19,18% i osiągnął najwyższy poziom cen od dnia debiutu.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
VENO 50,00 0,01 16 038
TELIANI-PDA 43,33 0,65 838 580
POLSKIHR-PDA 19,18 0,14 108 249
MEW 10,94 0,63 32 035
ABAK 9,02 0,23 179 971

 Najwięcej straciły na wartości akcje spółki HMSG (-20,38%). Inwestorzy nadal realizują zyski ze wzrostu zakończonego tydzień temu. Zamykanie zyskownych pozycji dotyczyło również spółki BUDOSTAL -5. Dzisiejsza strata w wysokości 20,00% zakończyła minihossę na walorach tej firmy.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
HMSG -20,38 -0,05 809 631
BUDOSTAL5 -20,00 -0,80 28 466
DENTAMDC -20,00 -0,02 467 105
MAXIPIZZA -14,29 -0,10 4 031
CWPE-PDA -14,11 -2,30 494 460

 Największe obroty zanotowano na spółkach: NICOLAS GAMES (1 481 174 zł), DRUK-PAK (954 466 zł) i TELIANI VALLEY POLSKA (838 580 zł).

 Wiadomości ze spółek

Debiuty i emisje

BIO-MED INVESTORS SA

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego. Oferowanych będzie 88 478 725 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie równym cenie nominalnej i wyniesie 0,10 zł. Akcje nowej emisji będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Treść uchwał NWZA

EKO EXPORT SA

28.12.2010 r. będzie pierwszym dniem notowania akcji spółki na rynku równoległym. Tego samego dnia spółka przestanie być notowana na rynku NewConnect.

Treść raportu

 Nabycie i zbycie udziałów

TELE-POLSKA HOLDING SA

Firma nabyła 100% udziałów w spółce COOL47 SP. Z O.O. Zakupiony podmiot jest operatorem telekomunikacyjnym obsługującym centra handlowe i obiekty biurowe. Pierwsza rata płatności wyniosła 382 500 zł. Wysokość drugiej raty jest uzależniona od wyników, które podmiot osiągnie w 2011 r., jednak nie mniej niż 367 500 zł.

Treść raportu

 Opracowanie: zespół analityków GRUPY TRINITY

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.