Spółka Fast Finance przyjęła Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego – Portal PR - 24PR
Spółka Fast Finance przyjęła Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

13.12.2010 Kategoria: OSOBISTE. Autor: biuro prasowe

Fast Finance SA jako pierwsza spółka z sektora wierzytelności i długu notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Kanon propaguje ideę profesjonalizmu i wartości etyczne, jakimi powinny kierować się podmioty działające na rynku finansowym, w szczególności w relacjach z klientami.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego to zbiór 16 zasad, uniwersalnych dla całego rynku finansowego, który został opracowany przy współpracy organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów, innych instytucji rynkowych oraz przy udziale ekspertów ze środowiska akademickiego. W pracach nad Kanonem zostało wykorzystane także doświadczenie podmiotów, które wcześniej wypracowały i wdrożyły własne zasady dobrych praktyk.  

„Poprzez przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego pokazaliśmy, jak ważne jest dla nas dobro naszych klientów. Chcemy także uczestniczyć w rozpowszechnianiu wśród podmiotów działających na rynku finansowym, etycznych zasad postępowania, takich jak: profesjonalizm, uczciwość i zaufanie. Pragnę jednak zaznaczyć, że mimo iż formalnie przyjęliśmy Kanon teraz, zasady w nim ujęte stosujemy od dawna. Zawsze mieliśmy na uwadze interes klienta także dlatego, iż klarowne i uczciwe relacje wspierają efektywność naszych działań. Zdecydowanie łatwiej i sprawniej przebiega odzyskiwanie należności jeśli dłużnik ma poczucie, że jest naszym partnerem w tym procesie.”. – powiedział Jacek Daroszewski, prezes zarządu Fast Finance.

Przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomenduje Komisja Nadzoru Finansowego.

Źródło: Euro RSCG Sensors

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.