Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Internet Group SA – Portal PR - 24PR
Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Internet Group SA

07.12.2010 Kategoria: OSOBISTE. Autor: biuro prasowe

Zarząd Internet Group informuje, iż w dniu 6 grudnia otrzymał odpis postanowienia Sądu m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy X Wydział dla spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 18 października 2010 r. o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Internet Group S.A. wraz z klauzulą prawomocności. Powyższe postanowienie jest prawomocne od dnia 6 grudnia 2010 r.

Zarząd Spółki w porozumieniu z syndykiem masy upadłościowej Panem Krzysztofem Leśniewskim podjął decyzję o nieodwoływaniu się od decyzji Sądu z dnia 18 października br. W opinii Zarządu Internet Group decyzja o nieodwoływaniu się od postanowienia Sądu jest słuszna i racjonalna ponieważ w lepszy sposób zabezpiecza Akcjonariuszy Spółki, a poprzez projekt wydzielenia z aktywów Grupy dwóch podmiotów publicznych daje inwestorom, z którymi trwają intensywne negocjacje premię oraz korzystniejsze warunki transakcji. Spółka uzyskała w tym zakresie opinie dwóch renomowanych kancelarii prawnych, z których wynika, że strategia Zarządu jest racjonalna.

Odwołanie się od postanowienia Sądu jest – w świetle kolejnych zdarzeń – bezzasadne. Mamy plan zrestrukturyzowania Grupy, mamy inwestorów, którzy chcą w tym procesie uczestniczyć i mamy perspektywę dobudowania wartości do aktywów, które pozostały. – mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA. Dokonaliśmy wszystkich niezbędnych czynności, aby przedstawić wierzycielowi projekt porozumienia oparty o rzeczywiste transakcje z inwestorami.  W tej chwili, czekamy na wynik prac Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji BRE Banku.

Naszym nadrzędnym celem była i nadal jest realizacja zobowiązań wobec głównego wierzyciela, zapewniając przy tym bezpieczeństwo naszych Akcjonariuszy.– dodaje Jan Ryszard Wojciechowski.

Źródło: Euro RSCG Sensors

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.