ViDiS S.A. po raz drugi Gazelą Biznesu – Portal PR - 24PR
ViDiS S.A. po raz drugi Gazelą Biznesu

17.12.2010 Kategoria: Rankingi. Autor: biuro prasowe

ViDiS S.A. – wyspecjalizowany dystrybutor urządzeń audiowizualnych notowany na rynku NewConnect – został uhonorowany tytułem Gazeli Biznesu 2010 w XI edycji rankingu prowadzonego przez dziennik „Puls Biznesu”. 

Tytuł ten przyznawany jest firmom wyróżniającym się stałym wzrostem obrotów w ostatnich trzech latach i wyników finansowych netto. Pod uwagę brana jest także reputacja przedsiębiorstwa i uczciwość prowadzonego biznesu. ViDiS otrzymał ten tytuł po raz drugi. Polska edycja rankingu jest prowadzona od dziewięciu lat.

 – „Obecność ViDiS S.A. na prestiżowej liście Gazel Biznesu 2010 pokazuje, iż spółka jest efektywnie zarządzana i znajduje się w doskonałej kondycji. Przyznane nam wyróżnienie potwierdza, że w działalności firmy kierujemy się przede wszystkim uczciwością. Mamy nadzieję, że dzięki temu tytułowi wiarygodność spółki wzrośnie nie tylko w oczach kontrahentów, ale także inwestorów oraz instytucji finansowych, dla których sposób prowadzenia biznesu jest równie ważny jak bardzo dobre wyniki finansowe jakie osiągamy.” – mówi Tomasz Kliczkowski, Wiceprezes Zarządu ViDiS S.A.

Jak podają organizatorzy rankingu, w porównaniu do lat ubiegłych liczba przedsiębiorstw nagrodzonych tytułem Gazeli Biznesu zmniejszyła się o 12,5 proc.

Wręczenie statuetek oraz certyfikatów przynależności do klubu Gazel Biznesu odbędzie się w ciągu trzech miesięcy od opublikowania rankingu podczas uroczystych regionalnych spotkań z organizatorami konkursu.

WYNIKI FINANSOWE

wyszczególnienie III kwartał Od początku roku do końca III kwartału
(rok bieżący)       

Okres

          od 01.07.2010  

do 30.09.2010 *

(rok ubiegły)        Okres

    od 01.07.2009

do 30.09.2009 **

(rok bieżący)      Okres

od 01.01.2010            do 30.09.2010*

(rok ubiegły)          Okres

od 01.01.2009                 do 30.09.2009 **

Przychody netto ze sprzedaży 6 820 433,08 zł 3 937 557,78 zł 16 360 569,17 zł 10 488 832,41 zł
Amortyzacja 105 334,32 zł 25 645,38 zł 249 563,85 zł 72 696,40 zł
Zysk/strata na sprzedaży 553 521,14 zł 102 062,41 zł 500 984,93 zł – 292 333,87 zł
Zysk/strata na działalności operacyjnej 356 380,56 zł 276 004,05 zł 520 463,78 zł 224 696,36 zł
Zysk/strata brutto 291 359,64 zł 369 414,43 zł 292 739,19 zł 243 515,89 zł
Zysk/strata netto 227 321,64 zł 327 414,43 zł 228 701,19 zł 201 515,89 zł

*W związku z faktem, iż do dnia 5.07.2010 roku Emitent funkcjonował w innej formie prawnej, tj. jako Sp. z o.o., w powyższej tabeli przedstawiono dane zagregowane sumujące wyniki osiągnięte zarówno przez poprzednika prawnego Emitenta w okresie pomiędzy 01.01.2010 r. a 05.07.2010 roku, oraz przez Emitenta, w okresie od 6.07.2010 roku do 30.09.2010 roku.

** Dane dla poprzednika prawnego Emitenta

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.