E-sąd rewolucjonizuje branżę obotu wierzytelnościami – Portal PR - 24PR
E-sąd rewolucjonizuje branżę obotu wierzytelnościami

21.01.2011 Kategoria: Finanse firmy, INTERNET, PRAWO. Autor: admin

Ponad 685 tys. spraw wpłynęło do e-sądu w pierwszym roku jego działalności. Stanowi to 58% wszystkich spraw związanych z dochodzeniem należności i zobowiązań kredytowych. Dzięki uproszczonym i szybszym procedurom 90% z nich zostało załatwionych, a zaskarżono zaledwie 3%. Powstanie e-sądu zrewolucjonizowało branżę firm inwestujących w należności. Przykładem może być notowana na GPW spółka Kredyt Inkaso SA, która dzięki funkcjonowaniu e-sądu w roku obrotowym 2009/10 roku wniosła ponad 50% więcej pozwów, niż w roku ubiegłym.

Zadłużenie Polaków pod koniec 2010 roku wynosiło blisko 90 mld złotych i było o ponad 5 mld złotych wyższe niż w 2009 roku. W listopadzie 2010 roku długi osób fizycznych szacowano na ponad 25 mld złotych. Największy udział w zadłużeniu prezentowały należności bankowe, które stanowiły ponad 60% wszystkich wierzytelności. Duży problem Polacy mieli również z opłatą bieżących rachunków, takich jak czynsz, prąd, czy usługi telekomunikacyjne oraz z podatkami. Mimo, że zadłużenie wciąż rośnie, powołanie e-sądu z pewnością zwiększa skuteczność wymiaru sprawiedliwości w zakresie wydawania decyzji nakazujących spłatę. Korzystnie przekłada się to na działalność kancelarii prawniczych specjalizujących się w tego typo sprawach, a co za tym idzie na funkcjonowanie firm inwestujących w wierzytelności.

Powołanie e-sądu znacznie zwiększyło efektywność inwestowania w wierzytelności. Uproszczona, tańsza i szybsza procedura prowadzenia postępowania przed e-sądem przyczynia się do wzrostu zwrotu z inwestycji w należności, co korzystnie wpływa na wyniki finansowe spółek z naszego sektora – mówi Artur Górnik, prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA. Wartość rynku, na którym działamy, jeszcze niedawno wynosiła 3-4 mld złotych, a szacuje się, że osiągnie w najbliższym czasie 7 mld złotych.  Patrząc na prognozy eksperckie perspektywy rozwoju są obiecujące  – dodaje.

Z tego między innymi względu Kredyt Inkaso SA zamierza objąć kontrolę nad Kancelarią Prawniczą „Forum“, która do tej pory funkcjonowała jako zewnętrzny pełnomocnik procesowy spółki. W 2010 roku kancelaria ta, będąca jednym z liderów rynku, złożyła blisko 110 tys. pozwów do e-sądu przy 65 zatrudnionych osobach. Dla porównania Kancelaria Prawna RAVEN, która prowadzi podobną działalność i należy do Grupy Kapitałowej KRUK, do e-sądu wniosła 30 tys. spraw. Na tych przykładach doskonale widać możliwości wzrostu efektywności tegu typu podmiotów.

E-sąd czyli XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie, który przeprowadza „Elektroniczne Postępowanie Upominawcze” został uruchomiony 1 stycznia 2010 roku. Dzięki elektronicznej procedurze wnoszenia i rozpatrywania pozwów swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. E-sąd rozpatruje pozwy w postępowaniu upominawczym, czyli gdy dług nie budzi wątpliwości i jest udokumentowany poprzez niezapłacone rachunki lub faktury. Rocznie przeprowadza się ok. 1.2 miliona podobnych spraw. Przed powołaniem e-sądu zakładano, że w 2010 roku wpłynie do niego 400 tys. spraw, tymczasem jego popularność znacznie przekroczyła oczekiwania.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.