Czas mniejszych przedsiębiorstw – Czy już nadszedł? – Portal PR - 24PR
Czas mniejszych przedsiębiorstw – Czy już nadszedł?

21.02.2011 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

Zapowiadane przez kolejne ekipy rządzące rewolucyjne zmiany, mające ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce, od lat stanowią mało precyzyjny program polityczny, który łatwiej ogłosić niż wprowadzić w życie. Przedsiębiorcy nadal muszą walczyć z licznymi przeciwnościami. Warto, by korzystali przy tym z dostępnych ułatwień. Nie wszyscy jednak mają świadomość istniejących  możliwości.

Pod górkę

Już na początku drogi do sukcesu własnej działalności gospodarczej trzeba opanować całą machinę biurokratyczną, która towarzyszy wszystkim formalnym czynnościom w ramach biznesu. Wprowadzone w 2009 roku słynne „jedno okienko” miało ograniczyć akt założenia firmy do jednej urzędowej wizyty. W praktyce jednak w dalszym ciągu poza urzędem gminy odwiedzamy także ZUS i urząd skarbowy, a czasem również GUS. Pomimo uproszczenia procedur należy więc być przygotowanym na pewne niedogodności. Własny biznes to też nieustanne zmagania między kosztami a zyskami, konieczność oszczędzania lub inwestowania, a także kontrola wszystkich procesów zachodzących wewnątrz i poza firmą. – Finansowanie działalności, ogarnięcie skomplikowanych przepisów oraz sprawna organizacja pracy to duże wyzwanie zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw – Zauważa Marek Madej z IMS, firmy udostępniającej rozwiązania informatyczne mierzące, analizujące i poprawiające efektywność biznesu – Posiadają one mniej rozbudowane  struktury i ograniczony budżet. A wszystkie elementy biznesowej układanki muszą właściwie funkcjonować, by niezależnie od sytuacji makroekonomicznej, przynosiły właścicielowi zyski.

I z górki

Zły stan finansów publicznych nie ułatwia rozwoju sektora MŚP, który pracuje na prawie połowę produktu krajowego brutto. Pod koniec zeszłego roku niemal 30% drobnych przedsiębiorców negatywnie oceniało sytuację gospodarczą kraju. Jednocześnie prognozy 4 procentowego rozwoju gospodarczego pozwalają na pewien optymizm. Polskie firmy mają potencjał, który może przynieść korzyści całemu rynkowi. Trzeba tylko wykorzystać dostępne narzędzia. Jednym ze sposobów na rozwój przedsiębiorczości są dotacje stanowiące zastrzyk gotówki zarówno przy zakładaniu działalności, jak i przy realizacji kolejnych inwestycji. Pamiętajmy jednak o ograniczeniach czasu i dostępnych środków. Niezależnie od źródeł finansowania, warto też korzystać z coraz popularniejszych systemów optymalizowania zarządzania biznesem. – Oprogramowanie odpowiedzialne za kompleksową obsługę informatyczną firmy umożliwia wdrażanie mechanizmów, które bezpośrednio wpływają na redukcję kosztów i wzrost zysków – Mówi Marek Madej z IMS – Zapewnia ono bowiem informacje niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji. Stosując sprawdzone na świecie rozwiązania IT można racjonalnie i efektywnie planować kolejne działania w oparciu o precyzyjne analizy.

Światełko w tunelu

Niezależnie od branży każda firma podlega określonym oddziaływaniom zewnętrznym oraz procesom przebiegającym wewnątrz. Informacja jest dziś jednym z kluczowych wyznaczników sukcesu. Sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo powinno więc posiadać ujednolicony kanał komunikacyjny, który pozwala na kontrolę wszystkich czynników mogących decydować o powodzeniu lub porażce. Niepewna sytuacja gospodarcza kraju i nie zawsze sprzyjające przepisy, nie muszą przekreślać szans na stały i dynamiczny rozwój małego biznesu. Bezpieczeństwo podejmowanych decyzji uzależnione jest bowiem przede wszystkim od właściwej oceny szans i zagrożeń.  Wprowadzając do organizacji skuteczne mechanizmy i procedury można pomnażać kapitał pomimo pojawiających się przeszkód. Trzeba jednak umiejętnie organizować całokształt działań w oparciu o optymalne rozwiązania.

www.pointb.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.