HR a procesy biznesowe firmy – Portal PR - 24PR
HR a procesy biznesowe firmy

24.02.2011 Kategoria: Zarządzanie. Autor: admin

Działy HR nie mają wpływu na strategiczne decyzje i wyniki biznesowe firm – taki wniosek płynie z  badań przeprowadzonych przez firmę Mercer wśród przedsiębiorstw  z regionu EMEA. Tymczasem, efektywna realizacja celów biznesowych organizacji nie jest możliwa bez uspójnienia funkcji HR ze strategią przedsiębiorstwa. Jak zatem sprawić by działy personalne znalazły się bliżej biznesu i mieć pewność, że działania kadrowe będą prowadzone zgodnie z ogólnofirmową strategią? Odpowiedzią na te wyzwania może być zastosowanie narzędzi strategicznego controllingu personalnego.

Raport opracowany przez firmę Mercer[1] wskazuje, że  jedynie 15 proc. aktywności podejmowanych przez działy HR dotyczy strategicznych działań bezpośrednio związanych z biznesem. Dyrektorzy personalni w coraz większym stopniu dostrzegają jednak konieczność bardziej strategicznego podejścia do procesów kadrowych w organizacji, mierzenia ich efektywności i spójności z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Sposobem na skuteczne włączenie działów HR w procesy biznesowe firmy może być zastosowanie zaawansowanych narzędzi oferowanych przez strategiczny controlling personalny.

Controlling personalny to pewna filozofia zarządzania przedsiębiorstwem wymagająca od menedżerów zrozumienia wagi procesów personalnych zachodzących w firmie dla całej organizacji. Dzięki zaawansowanym narzędziom, w tym także informatycznym, pozwala zintegrować działania w obszarze HR z ogólną strategią firmy tak, by realizowały cele biznesowe organizacji – tłumaczy Szymon Knobloch, Dyrektor Ds. Konsultingu GAVDI Polska S.A.

Strategiczny controlling personalny zajmuje się zrozumieniem, przełożeniem i planowaniem długofalowych działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i jest nieocenionym narzędziem w  rękach kadry menedżerskiej. Pozwala  także sterować bieżącymi działaniami przedsiębiorstwa umożliwiając planowanie, kontrolę i dostosowanie krótko i średnioterminowych wskaźników w obszarze personalnym. Wszystkie te informacje są niezbędne w codziennej pracy kadry kierowniczej i pozwalają skuteczniej wdrażać nie tylko strategię personalną, ale i biznesową.

Według danych zaprezentowanych przez firmę Mercer 37 proc. dyrektorów personalnych wśród swoich najważniejszych celów wymienia ocenę efektywności funkcji HR w organizacji. Narzędzia controllingu personalnego pozwalają precyzyjnie mierzyć efektywność działań kadrowych. Każda planowana inwestycja w kapitał ludzki może zostać przełożona na konkretne liczby, co z kolei umożliwia jej ewaluację. Do dyspozycji kadry kierowniczej, działów HR i zarządów jest szereg krótko- , średnio- i długookresowych wskaźników takich jak choćby HC ROI, czyli wskaźnik zwrotu inwestycji w kapitał ludzki – mówi Szymon Knobloch.  

Controlling personalny umożliwia pomiar i monitorowanie wszelkich kosztów związanych z obszarem HR, pozwala zmierzyć podstawowe procesy kadrowe i wpływać na nie. Wykorzystanie specjalnie skonstruowanych wskaźników ułatwia pracę menedżerom HR, którzy zyskują niezawodne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i monitorowanie ich następstw, podnosząc tym samym efektywność działań i dając pewność, że działania kadrowe nie rozmijają się z ogólną strategią firmy.

GAVDI Polska S.A.


[1] Mercer’s 2010 EMEA HR Transformation Survey

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.