Polacy zadowoleni ze swoich pracodawców – Portal PR - 24PR
Polacy zadowoleni ze swoich pracodawców

17.02.2011 Kategoria: Badania rynkowe, Rynek pracy. Autor: admin

Jak wynika z raportu „Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?”, przygotowanego przez On Board PR Ecco Network w partnerstwie z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan na podstawie badań opinii publicznej przeprowadzonych przez PBS DGA, dokładnie 59 proc. badanych chętnie poleciłoby swojego pracodawcę innym potencjalnym pracownikom firmy. Jednocześnie aż 35 proc. pracujących Polaków nie uważa swojego pracodawcy za atrakcyjnego i nie jest skłonna polecić pracy w swojej firmie innym osobom. Zmiana negatywnego postrzegania pracodawcy nie jest możliwa bez budowy zaangażowania wśród obecnych pracowników, którzy w ogromnej mierze kształtują obraz organizacji. Dlatego też budowa pożądanego wizerunku pracodawcy powinna odbywać się równolegle na dwóch poziomach – zewnętrznym, skierowanym do potencjalnych pracowników, ale także na – często niedocenianym – poziomie wewnętrznym – komentuje Katarzyna Rek, Employer Branding Practice Lider w On Board PR Ecco Network.

Szukamy stabilności w dobrej atmosferze

Badane osoby zapytano, które z określonych czynników mają dla nich największe znaczenie przy wyborze konkretnego pracodawcy. Jako kluczowe ankietowani wskazali poczucie stabilności zatrudnienia (55 proc.) oraz dobrą atmosferę w pracy (52 proc.). Dobra atmosfera w pracy ma ogromne znaczenie szczególnie dla osób młodych. Dla pracowników w najmłodszej grupie wiekowej (18 – 24 lata) panujące w firmie relacje okazują się być najistotniejszym czynnikiem (59 proc. wskazań), wyprzedzając nawet poczucie stabilności zatrudnienia (53 proc.).

Opinia bliskich kluczowa przy wyborze pracodawcy

Poszukując informacji o pracodawcy statystyczny Polak korzysta zwykle z co najmniej kilku różnych źródeł informacji. Jak pokazuje badanie Polacy najchętniej korzystają z opinii bliskich osób – przede wszystkim znajomych lub rodziny (45 proc.). Elektroniczne źródła pozyskiwania informacji w tym portale branżowe, strony WWW, serwisy społecznościowe oraz blogi mają się coraz lepiej. Już 41 proc. badanych korzysta z nich przy wyszukiwaniu informacji o potencjalnym pracodawcy. Spośród wymienionych w badaniu internetowych źródeł informacji o pracodawcach Polacy najczęściej korzystają z korporacyjnych stron internetowych (14 proc.). Popularność tradycyjnych kanałów poszukiwania informacji jest szczególnie widoczna w starszych grupach wiekowych.

Raport „Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?”  jest następnym z serii opracowań On Board PR Ecco Network przygotowanych we współpracy z PBS DGA. Partnerem raportu jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Ideą projektu jest analiza otoczenia komunikacyjnego i pomoc organizacjom oraz przedsiębiorcom różnych branż w planowaniu działań komunikacyjnych. Raport „Atrakcyjny pracodawca, czyli kto?” jest udostępniony bezpłatnie na stronie www.onboard.pl.

On Board Public Relations Sp. z o.o.,

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.