Raport dzienny NewConnect 8.03.2011 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 8.03.2011 r.

08.03.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Nieprzewidywalna zmienność
Dzisiejsza sesja na NewConnect przebiegła podobnie do wczorajszej. Początkowy spadek przy dużej zmienności zamienił się w łagodny trend boczny, by pod koniec przejść w ostry wzrost.

NCIndex otworzył się na poziomie 58,26 pkt., tracąc 0,53% do wczorajszego kursu zamknięcia. Spadek w pierwszej godzinie notowań sprowadził notowania indeksu do poziomu 57,80 pkt., po czym rynek rozpoczął konsolidację. Ostatnie pół godziny notowań ciągłych i fixing przyniosły jednak znaczny wzrost, pozwalając na zamknięcie dnia na poziomie 58,33 pkt. (-0,41%).

Walory 52 spółek zakończyły dzień na plusie, 76 – na minusie, a kurs 81 pozostał bez zmian (na 25 z nich nie odnotowano żadnej transakcji)*. Łączny obrót wyniósł 6 767 103 zł.

*Jeżeli w obrocie notowane są równocześnie akcje i prawa do akcji lub prawa poboru jednej spółki, to pod uwagę brany jest tylko kurs akcji.

Największy wzrost wartości odnotowały akcje groszowej spółki Artefe. Zwyżka kursu o 0,02 zł pozwoliła na realizację 40-proc. stopy zwrotu. Biorąc pod uwagę wysoki obrót wynoszący prawie 344 tys. zł, prawdopodobnie wielu inwestorów skorzystało z tej szansy. Drugi najwyższy wynik sesji osiągnęły walory firmy Positive Advisory. Kurs akcji do końca dnia zyskał 8,42% do wczorajszego zamknięcia przy niewielkim obrocie równym około 5,4 tys. zł.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ARTEFE 40,00 0,02 343 811
POSITIVE 8,42 0,17 5 447
EMMERSON 7,93 0,13 35 097
DENTAMDC 7,69 0,01 396 167
GPPI 7,14 0,06 68

 

Najwięcej na wartości straciły dzisiaj akcje spółki Public Image Advisors. Prawie 18-proc. spadek notowań był najprawdopodobniej spowodowany rezygnacją z piastowanych stanowisk wszystkich członków rady nadzorczej i jednego z członków zarządu. Nie najlepiej poradziły sobie również akcje groszowej Grupy Prawno-Finansowej Causa, realizując stopę zwrotu równą -16,67%.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
PUBLICIA -17,98 -0,16 127 432
GPFCAUSA -16,67 -0,01 58 026
ATSENERGY -13,33 -0,02 31 645
POLTRONIC -13,08 -0,70 9 442
RCUNION -12,69 -0,33 255 826

Największe obroty zanotowano na spółkach: Nicolas Games (1 402 392 zł), Forever Entertainment (466 973 zł) i Dent-A-Medical (396 167 zł).

 Wiadomości ze spółek

Debiuty i emisje

Public Image Advisors SA

NWZA podjęło uchwałę o emisji 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,02 zł każda. Dotychczasowym akcjonariuszom nie będzie przysługiwać prawo poboru. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1,50 zł.

Treść uchwał NWZA

 Zlecenia/umowy/dofinansowania

Artefe SA

Spółka podpisała z firmą Art-Expo Sp. z o.o. umowę dotyczącą dostawy produktów marki Artefe na rynek rosyjski. Wartość kontraktu wyniosła 300 tys. euro.

Treść raportu

Inne

Bio Inventions SA

11.03.2011 r. będzie pierwszym dniem notowania 5,5 mln akcji serii D spółki. Równocześnie z obrotu wycofane zostaną prawa do akcji serii D.

Uchwała zarządu GPW

Opracowanie: Grupa Trinity

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.