E-budowa domu – Portal PR - 24PR
E-budowa domu

07.04.2011 Kategoria: Budownictwo. Autor: admin

Komunikacja z organami państwowymi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stopniowo staje się coraz bardziej dostępna. Niebawem wiele formalności związanych z budową domu również będzie można załatwić przez internet. Dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji elektronicznej nie tylko inwestor zaoszczędzi czas i pieniądze. Przewiduje się redukcję kosztów administracyjnych o połowę.

Naprzeciw potrzebom inwestorów wychodzi Ministerstwo Gospodarki poprzez przygotowanie projektu założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Nowe przypisy pozwolą na przesłanie drogą elektroniczną informacji do właściwych organów w sprawie zakończenia budowy domu, jak i zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku.

– Istotną kwestią z punktu widzenia realizacji inwestycji budowlanej byłoby umożliwienie prowadzenia dokumentacji budowy drogą elektronicznej. – informuje Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o. – Należy pamiętać, że dziennik budowy, zawiadomienie o zakończeniu budowy i zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania to dokumenty, które inwestor ma obowiązek  złożyć we właściwym urzędzie.

Planowane jest także wprowadzenie możliwości komunikacji elektronicznej z urzędem w przypadku kiedy kierownik budowy ma powiadomić inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 – Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami inwestor jest także zobligowany natychmiast zawiadomić właściwy organ o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. E-dokument potwierdzający ten fakt byłby niewątpliwie słusznym rozwiązaniem – komentuje Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o.

Wg Prawa budowlanego właściciel, czy zarządca jest zmuszony prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, w której są zapisy co do przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Ministerstwo Gospodarki pragnie by przepisy dopuszczały również formę elektroniczną takiej książki, a nie wyłącznie papierową.
Źródło:  www.archeton.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.