Raport dzienny NewConnect 18.04.2011 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 18.04.2011 r.

18.04.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Wyjście obronną ręką
Dzisiejsza sesja na NewConnect po raz kolejny dowiodła, że mała giełda różni się znacznie od starszego brata. W czasie gdy WIG20 stracił ponad 1,5%, NCIndex zamknął się o zaledwie 0,05% poniżej kreski.

Główny indeks ASO otworzył się na poziomie 58,36 pkt., tracąc 0,27% do piątkowego kursu zamknięcia. Początek sesji przyniósł zwyżkę notowań do poziomu 58,67 pkt., w czasie gdy indeksy rynku regulowanego pikowały. Dalsza część dnia przyniosła jednak lekki spadek kursu, doprowadzając do zamknięcia z wynikiem -0,05%.

Walory 65 spółek zakończyły dzień na plusie, 87 – na minusie, a kurs 78 pozostał bez zmian (na 27 z nich nie odnotowano żadnej transakcji)*. Łączny obrót wyniósł 9 731 tys. zł.

*Jeżeli w obrocie notowane są równocześnie akcje i prawa do akcji lub prawa poboru jednej spółki, to pod uwagę brany jest tylko kurs akcji.

Dzisiaj na NewConnect zadebiutowała spółka M4B. Do obrotu wprowadzono akcje serii B, C i D (łącznie 4 220 tys. szt.). Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą oprogramowania do zarządzania siecią ekranów za pomocą Internetu. Walory zyskały na otwarciu 5,7% do kursu odniesienia. Pozostała część notowań przyniosła jednak lekka zniżkę kursu, zamykając dzień wynikiem +2,86%.

Największy wzrost wartości odnotowały akcje spółki Remedis. 46-proc. zwyżka kursu pozwoliła na powrót kursu do poziomu sprzed czterech tygodni. Ruchowi towarzyszył najwyższy od grudnia ub. r. obrót, wynoszący ponad 245 tys. zł. Drugą najwyższą stopę zwrotu osiągnęły walory spółki Calesco. Notowania otworzyły się dzisiaj prawie 14-proc. luką cenową i wzrastały przez całą sesję, kończąc dzień wynikiem +36,36%.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
REMEDIS 46,00 0,23 245 410
CALESCO 36,36 0,80 164 760
IPO-PDA 22,86 0,40 390 020
COMPRESS 18,37 0,09 74 420
PPRICE 13,33 0,09 140 900

 Największy spadek notowań odnotowały akcje spółki Atlantis Energy. Dzisiejszy kurs zamknięcia był o 0,01 zł niższy od piątkowego, powodując realizację stopy zwrotu równej -25,00%. Drugi najgorszy wynik dnia osiągnęły akcje groszowej spółki Stark Development. 20-proc. spadek również został wywołany przez zniżkę kursu o 0,01 zł.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ATSENERGY -25,00 -0,01 58 580
STARKDEV -20,00 -0,01 3 080
STOPKLA -19,85 -1,08 44 120
FRESH24-PDA -15,06 -0,25 3 510
VICTORIA -14,29 -0,01 59 290

 Największe obroty zanotowano na spółkach: Nicolas Games (1 024 tys. zł), Serenity (819 tys. zł) i Grupa PSW Holding (448 tys. zł).

 Wiadomości ze spółek

Debiuty i emisje

Acartus SA

20.04.2011 r. będzie pierwszym dniem notowania spółki na NewConnect. Przedmiotem obrotu będzie 2 499 tys. akcji serii B o wartości nominalnej równej 0,10 zł każda. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie biur rachunkowych.

Uchwała zarządu GPW, Dokument informacyjny

Inne

Mineral Midrange SA

ZWZA podjęło uchwałę o przeznaczeniu całości wypracowanego w 2010 r. zysku na wypłatę dywidendy. Łączna wypłata wyniesie 605 489,39 zł (ok. 0,11 zł na akcję).

Treść uchwał ZWZA

KCSP SA

Wszystkie akcje serii C, dopuszczone do obrotu na NewConnect, objęte zostały zobowiązaniem lock-up. Jedyny akcjonariusz posiadający te walory, Platinum Capital New Technology SA, zobowiązał się do ich nie zbywania przez okres 12 miesięcy.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.