Raport dzienny NewConnect 29.04.2011 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 29.04.2011 r.

30.04.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Dobry nastrój przed majówką
Optymistyczne nastroje związane z długim weekendem majowym najwyraźniej udzieliły się również inwestorom na NewConnect. Na większej ilości walorów można było zarobić niż stracić, a główny indeks ASO zamknął się na poziomie najwyższym od połowy lutego br.

NCIndex otworzył się na poziomie 59,09 pkt., zyskując 0,29% do wczorajszego kursu zamknięcia. Początkowy spadek sprowadził notowania do poziomu 58,53 pkt., ale pozostała część sesji przebiegła już pod znakiem mocnego wzrostu. Ostatecznie indeks zamknął się na poziomie 59,56 pkt. (+1,09%).

Walory 83 spółek zakończyły dzień na plusie, 73 – na minusie, a kurs 78 pozostał bez zmian (na 20 z nich nie odnotowano żadnej transakcji)*. Łączny obrót wyniósł 10 899 tys. zł.

*Jeżeli w obrocie notowane są równocześnie akcje i prawa do akcji lub prawa poboru jednej spółki, to pod uwagę brany jest tylko kurs akcji.

Dzisiaj na NewConnect zadebiutowała spółka GO TFI. Do obrotu trafiło 1,5 mln akcji serii A i 140 tys. akcji serii B. Spółka zarządza funduszami zakładającymi inwestowanie w spółki obecne na NewConnect, rynek energetyczny, obligacje oraz wierzytelności. Na otwarciu walory zyskały 50,00% do ceny emisyjnej serii B. Pozostała część sesji przyniosła jednak spadek notowań, doprowadzając do zamknięcia z wynikiem +24,00%.

Największy wzrost wartości odnotowały akcje spółki Veno. 50-proc. stopa zwrotu była jednak wyłącznie wynikiem groszowej wyceny walorów. Dobrze poradziły sobie również akcje spółki Polski Holding Rekrutacyjny, zyskując 34,44% do wczorajszego zamknięcia przy obrocie wynoszącym prawie 256 tys. zł.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
VENO 50,00 0,01 2 410
POLSKIHR 34,44 0,31 255 820
FRESH24-PDA 27,00 0,54 125 430
GOTFI 24,00 2,40 516 920
ASTRO 21,37 2,28 1 860

 Najgorszy wynik sesji osiągnęły prawa do akcji spółki Smoke Shop. Inwestorzy najwyraźniej postanowili zrealizować część zysków z trwającego od trzech tygodni ruchu wzrostowego, co przełożyło się na realizację stopy zwrotu równej -34,00%. Nie najlepiej poradziły sobie również walory groszowych spółek Blue Tax Group i Index Copernicus International, tracąc do wczorajszego zamknięcia odpowiednio 33,33% i 16,67%.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
SMOKESHOP-PDA -34,00 -8,45 1 865 090
BLUETAX -33,33 -0,02 25 460
INDEXCOP -16,67 -0,01 11 380
ARTEFE -14,29 -0,01 44 330
FABRFORMY-PDA -12,09 -0,11 44 980

 Największe obroty zanotowano na spółkach: Smoke Shop (1 865 tys. zł), Rajdy 4×4 (1 799 tys. zł) i BioErg (552 tys. zł).

 Wiadomości ze spółek

Debiuty i emisje

Positive Advisory SA

NWZA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 4 mln akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1,00 zł za akcję. Połowa emisji zostanie zaoferowana większościowemu akcjonariuszowi Quantum 2 Fundusz Aktywów Niepublicznych.

Treść uchwał NWZA

 Zlecenia/umowy/dofinansowania

SMT Software SA

Spółka zawarła z EC Capital sp. z o.o. dwie umowy na wdrożenie elektronicznych metod sprzedaży i utworzenie platformy e-commerce. Łączna wartość kontraktów wyniosła 2 660 tys. zł.

Treść raportu

Inne

Alkal SA

6.05.2011 r. będzie pierwszym dniem notowania na NewConnect łącznie 3 547 620 akcji serii B, C i D. Równocześnie z obrotu wycofane zostaną prawa do akcji serii D.

Uchwała zarządu GPW

Opracowanie: Grupa Trinity

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.