Skuteczny menedżer nie boi się innowacji – Portal PR - 24PR
Skuteczny menedżer nie boi się innowacji

04.04.2011 Kategoria: Zarządzanie. Autor: admin

Sprawne zarządzanie biznesem wymaga opanowania wielu umiejętności. Tworzenie długofalowych strategii, podejmowanie kluczowych decyzji czy bieżące organizowanie prac firmy to zadania menedżerów, które decydują o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia. Nie można ich więc opierać na przypadkowych, nieuzasadnionych przesłankach.

 Sprawny zarządca

 Odpowiedzialność za efekty wszystkich skomplikowanych procesów, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa sprawia, że współczesny menedżer powinien umieć prognozować skutki swoich działań, a jednocześnie sprawnie reagować na nieprzewidziane okoliczności. Aby podejmować właściwe decyzje musi mieć więc odpowiednią wiedzę, wynikającą z nieustannego monitoringu sytuacji w przedsiębiorstwie i na rynku. Niezwykle pomocne jest przy tym śledzenie również aktualnych trendów w metodach zarządzania. – Dynamiczny rozwój technologii umożliwia menedżerom korzystanie z nowoczesnych systemów, które aktywnie wspierają procesy decyzyjne. – podkreśla Marek Madej z firmy IMS, która wdraża narzędzia informatyczne i biznesowe wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem – Skuteczny menedżer nie powinien więc ignorować możliwości wprowadzania innowacji, które mogą przyczynić się do poprawy jakości i wyników ekonomicznych podejmowanych działań.

Zrozumieć firmę

 Jednym z ważniejszych czynników wpływających na efektywne kierowanie rozbudowanymi strukturami jest kontrola wszystkich ponoszonych wydatków. Określenie rentowności poszczególnych obiektów kosztów (Klientów, Produktów, Zamówień, Kanałów dystrybucji, Segmentów rynkowych) to proces niezwykle istotny i jednocześnie skomplikowany, w którym finalny koszt obsługi pojedynczego Zamówienia czy Klienta jest wypadkową zaistnienia wielu czynników zmienności. Dlatego w złożonych organizmach biznesowych niezbędnych informacji ze wszystkich jednostek dostarczają systemy działające w oparciu o metodologię Time Driven ABC (Activity-Based Costing). – TD ABC to skuteczny rachunek kosztów działań, który wykorzystując m.in. równania czasowe (TE – Time Equations) umożliwia precyzyjne obliczenie wartości skonsumowanych zasobów przedsiębiorstwa, zorientowanych na określony obiekt związany z Klientem, Produktem czy Zamówieniem. – mówi Marek Madej z IMS – Szczegółowa kalkulacja nie opiera się tu na wartościach uśrednionych, lecz uwzględnia wszystkie przyczyny powstawania kosztów, łącznie z zachodzącymi w trakcie działań zmianami. Dzięki temu widoczne stają się wydatki związane z różnym czasem i formą obsługi klienta czy rozbieżnościami w charakterze, długości i wydajności pracy poszczególnych zatrudnionych. Dysponując przy tym informacjami na temat przyczyn i zasadności zaistniałej sytuacji menedżer ma klarowny obraz rentowności całej struktury oraz jednostkowych procesów.

 ABC skuteczności

Skuteczność stosowanych równań czasowych wynika między innymi z faktu, że powstają one na podstawie wywiadów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie w trakcie wdrażania modelu TD ABC. Na ich podstawie identyfikuje się nakład czasu na wykonanie określonych działań oraz czynniki, które mogą spowodować zmienność ich przebiegu. Firma korzysta więc z rozwiązań dopasowanych do jej specyfiki, dzięki czemu ocena efektywności poszczególnych przedsięwzięć jest precyzyjna i zgodna z rzeczywistością. W ten sposób można opracowywać realne projekty efektywnego poprawiania rentowności wszystkich obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Zarządzanie biznesem to przestrzeń dla ludzi kreatywnych, dynamicznych i zdeterminowanych, którzy potrafią patrzeć w przyszłość, a jednocześnie reagować na bieżące trendy i wydarzenia. Współcześni menedżerowie są coraz bardziej otwarci na zmiany i potrafią korzystać z innowacyjnych rozwiązań wspierających podejmowanie istotnych decyzji.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.