Kampania informacyjna na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) – Portal PR - 24PR
Kampania informacyjna na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL)

26.05.2011 Kategoria: zdrowie. Autor: admin

W maju w kilkudziesięciu parafiach należących do Kurii Metropolitalnej w Gdańsku pojawią się plakaty i ulotki informacyjne na temat przewlekłej białaczki limfocytowej, która jest najczęstszym typem białaczki występującej u osób dorosłych. Organizatorami kampanii są Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (PBS) oraz Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). Organizację kampanii wspiera firma Roche Polska.

Przewlekła białaczka limfocytowa w początkowym okresie przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przypadkowo, podczas rutynowych badań krwi. Dzięki regularnie wykonywanej morfologii krwi możemy zyskać pewność, że choroba nie rozwija się w naszym organizmie. Na przewlekłą białaczkę limfocytową najczęściej (70-80% pacjentów) zapadają osoby powyżej 55 roku życia. Dlatego tak ważne jest, aby osoby starsze wiedziały czym jest przewlekła białaczka limfocytowa, jakie są objawy tej choroby oraz gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc.

Umieszczamy informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej w kościołach, by uświadomić starsze osoby, że znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na ten rodzaj białaczki. Podobnie jak w przypadku większości chorób nowotworowych wczesna diagnoza białaczki umożliwia jej skuteczniejsze leczenie. Dlatego za pośrednictwem ulotek i plakatów namawiamy osoby powyżej 55 roku życia, aby poddawały się badaniom krwi. Regularnie wykonując badanie krwi możemy się upewnić, że jesteśmy zdrowi.” – powiedział Jacek Gugulski, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową PBS.

W maju materiały informacyjne kampanii pojawią się m.in. w gdańskich parafiach Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Św. Piotra i Pawła i Matki Boskiej Bolesnej.

 Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)

CLL jest najczęstszym typem białaczki występującej u osób dorosłych – stanowi około 25–30% wszystkich postaci białaczki. Ogólna częstotliwość występowania CLL wynosi około 3 przypadków na 100 tys. osób i jest dwa razy wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Uważa się,  że mediana wieku zdiagnozowania choroby przypada na okres pomiędzy 65. a 70. rokiem życia.

CLL charakteryzuje się nagromadzeniem niedojrzałych czynnościowo krwinek białych (limfocytów) w szpiku, we krwi, w węzłach chłonnych, śledzionie i innych narządach.

We krwi występują dwa rodzaje limfocytów: limfocyty B i T. Około 95% przypadków CLL wywodzi się z linii limfocytów B. Niedojrzałe czynnościowo białe krwinki żyjące dłużej niż prawidłowe limfocyty B, zaczynają się kumulować i „wypierać” zdrowe krwinki. Podczas badania przedmiotowego u części chorych na CLL można stwierdzić różnego stopnia niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, śledziony i/lub wątroby. Naciekanie szpiku wywołuje niedobór prawidłowych krwinek, w konsekwencji prowadząc do niedokrwistości, małopłytkowości oraz osłabienia układu odpornościowego, przez co naraża pacjenta na ryzyko nawracających infekcji o ciężkim przebiegu, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów chorych z CLL.

Chociaż powszechnie CLL uważa się za chorobę postępującą powoli, to zaledwie 30% przypadków chorych nie poddawanych terapii przeżywa od 10 do 20 lat. W większości przypadków choroba od początku przebiega agresywnie lub wykazuje wczesną progresję nawet po zastosowaniu intensywnej terapii, prowadząc do zgonu w ciągu 2-3 lat. Dlatego bardzo istotne znaczenie ma precyzyjna ocena rokowania i wybór optymalnej terapii.

Dotychczas celem leczenia CLL było utrzymywanie pod kontrolą limfocytozy oraz eliminowanie ogólnych objawów choroby. Obecnie, wraz z wprowadzeniem nowych metod terapii, celem leczenia stanie się uzyskanie całkowitej remisji choroby, wydłużenie okresu czasu bez nawrotu choroby, a także wydłużenie życia i poprawa jego jakości.

 Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową PBS

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (Stowarzyszenie PBS) istnieje od 2004 r. Jest pierwszą w Polsce organizacją, której celem jest wspieranie oraz integracja osób cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową, ich rodzin oraz bliskich.

Od 2007 r. Stowarzyszenie udziela wsparcia osobom chorym na wszystkie rodzaje nowotworów krwi. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, jest organizatorem szkoleń, konsultacji oraz akcji informacyjnych związanych z chorobą i nowoczesnymi metodami jej leczenia. PBS jest jednym z inicjatorów „Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych”, współpracującej z organami decyzyjnymi w celu kształtowania najkorzystniejszych rozwiązań systemowych dla pacjentów onkologicznych w Polsce.

 Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG

Stowarzyszenie PALG istnieje od 1980 roku. Działalność grupy koordynowana jest przez Klinikę Hematologii w Katowicach pod kierownictwem prof. Jerzego Hołowieckiego. Stowarzyszenie opracowuje projekty badawcze, które realizowane są obecnie w 19 ośrodkach hematoonkologicznych w całej Polsce. Przedmiotem działalności naukowo-badawczej grupy PALG są przede wszystkim zagadnienia związane z leczeniem białaczek u dorosłych, a w szczególności optymalizacją diagnostyki i leczenia, analizą czynników prognostycznych oraz oceną wyników leczenia różnymi programami terapii. Ważnym kierunkiem badań jest opracowywanie nowych programów terapeutycznych i w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wdrażanie do praktyki klinicznej. Grupa PALG od wielu lat wyznacza standardy postępowania w białaczkach u dorosłych w Polsce.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu PALG można znaleźć na stronie internetowej: www.palg.witaj.pl

Materiały w wersji elektronicznej (plakaty i ulotki) dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej znajdują się także na stronie internetowej Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą białaczkę Szpikową PBS: www.bialaczka.com.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.