Kolejne podwyżki stóp procentowych – prognoza analityków Grupy Nordea – Portal PR - 24PR
Kolejne podwyżki stóp procentowych – prognoza analityków Grupy Nordea

19.05.2011 Kategoria: Rynki. Autor: admin

Analitycy Grupy Nordea wzięli pod lupę gospodarki Polski, Estonii, Łotwy, Litwy oraz Rosji. Prognoza dla Polski przewiduje kolejne podwyżki stóp procentowych i spadek dynamiki rozwoju gospodarczego.

Prognoza przewiduje silny wzrost w Rosji, Polsce i państwach bałtyckich. Rosja i państwa bałtyckie dochodzą już do siebie po – odpowiednio – pożarach lasów i kryzysie finansowym. W tym roku odnotują znacząco wyższy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Polska wciąż rozwija się dynamicznie i znajduje się u szczytu cyklu gospodarczego. W przypadku wszystkich wymienionych państw, głównym czynnikiem wzrostu stopniowo przestaje być eksport, a zaczyna być konsumpcja krajowa i inwestycje. Kluczowe znaczenie dla prognozy mają zbliżające się wybory. Najistotniejsze jest to, by po wyborach w Rosji utrzymała się stabilna sytuacja oraz by EMU pozostało kotwicą polityki ekonomicznej w Polsce po wyborach powszechnych.

Gospodarka Polski wciąż szybko się rozwija, choć dynamika zdaje się nieco spadać, z powodu słabnącego wzrostu popytu zagranicznego oraz zaostrzonej polityki gospodarczej. Rynek pracy się umacnia i zapewni solidne wsparcie przychodów, lecz konsumenci stali się bardziej pesymistyczni. Oczekujemy jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych w tym roku i stopniowego umacniania się kursu złotego. Jesienne wybory mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie EMU jako kotwicy polityki gospodarczej.

Na początku roku zaobserwowano wyraźne odrodzenie gospodarcze w Estonii. Prognoza także pozostaje dobra, w miarę jak ożywienie rozprzestrzenia się z sektora eksportu na gospodarkę krajową. Przyspieszająca inflacja jest głównym źródłem troski, lecz na dłuższą metę wciąż słabe rynki pracy mają zgodnie z oczekiwaniami utrzymywać presję cenową na rynku krajowym. Finanse państwa pozostaną wciąż w dobrej kondycji.

Punkt skupienia na Łotwie coraz bardziej przesuwa się w kierunku wzrostu, a prognoza na kilka najbliższych lat wyraźnie się poprawiła. Znaczenie popytu wewnętrznego ma stopniowo rosnąć, choć priorytetem pozostaje dalsze zacieśnianie polityki fiskalnej. Do tej pory deficyt był ograniczany w szybszym tempie, niż wymagał tego Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska. Wybory prezydenckie zwiększą niepewność na początku lata, lecz oczekuje się, że nie wpłynie to na ożywienie gospodarcze.

Litewska gospodarka weszła w cykl wzrostowy. Po zachęcającym pierwszym kwartale, prognoza na 2011 rok wygląda dobrze, choć popyt konsumpcyjny wciąż napotyka przeszkody ze strony bezrobocia strukturalnego, słabej dynamiki wzrostu płac i rosnącej inflacji. Niemniej jednak, konsolidacja polityki fiskalnej rządu przebiega w tempie nawet szybszym od planowanego, dzięki czemu Litwa pozostaje na kursie do przyjęcia waluty euro w 2014r.

Gospodarka Rosji powoli nabiera pędu, po szoku z zeszłego lata, przy czym wiodącą siłą napędową procesu wzrostu w I kwartale byli konsumenci. Oczekujemy dalszego odrodzenia konsumpcji: wzrost depozytów ostatecznie zwolnił, a stopa oszczędności wzrosła, co sugeruje, że konsumenci skłaniają się coraz bardziej w kierunku wydawania pieniędzy. Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę niedawną poprawę na rynku pracy, która w nadchodzących kwartałach wesprze wzrost wynagrodzeń.

Polska

–        Słabsza dynamika

–        Ostrzejsza polityka gospodarcza

–        Konsumenci stają się bardziej pesymistyczni

–        Oczekujemy jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych w tym roku

–        Wybory istotne, jeśli chodzi o utrzymanie EMU jako kotwicy polityki gospodarczej

 Estonia

–        Odrodzenie gospodarcze przenosi się na gospodarkę krajową

–        Powoli rośnie bezrobocie długoterminowe

–        Umocniło się zaufanie międzynarodowe do gospodarki

–        Inflację napędzają głównie ceny żywności

–        Finanse państwa na stałym poziomie

Łotwa

–        Odrodzenie gospodarcze stopniowo nabiera tempa

–        Zaufanie konsumentów na dość dobrych poziomach

–        Czeka nas dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej

–        Inflacja przyspiesza – lecz głównie z powodu cen żywności

–        Wybory prezydenckie zwiększają niepewność na początku lata…

–        …lecz oczekuje się, że nie wpłynie to na ożywienie gospodarcze

Litwa

–        Wejście w nowy cykl wzrostu

–        Tendencja w zakresie zatrudnienia stopniowo zmienia się na rosnącą

–        Wydaje się, że stopa bezrobocia osiągnęła już punkt szczytowy

–        Inflacja przyspiesza, lecz wzrost płac jest skromny

–        Trudnym wyzwaniem pozostaje ograniczenie deficytu do 3% PKB w 2012r.

Rosja

–        Umiarkowane ożywienie w I kw., napędzane przez konsumentów

–        Spada bezrobocie, maleją oszczędności – czynniki te będą wspierać wydatki na konsumpcję

–        W najbliższych kwartałach mają znowu wzrosnąć wydatki inwestycyjne, gdyż wzrost w przemyśle jest całkiem ożywiony

–        Polityka monetarna skupia się coraz bardziej na inflacji, wciąż trwa jej zacieśnianie

–        Deficyt budżetowy znacząco niższy z powodu wpływów związanych z ropą naftową.

 Nordea Bank Polska SA

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.