Raport dzienny NewConnect 24.05.2011 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 24.05.2011 r.

24.05.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Bez poprawy
Główny indeks rynku NewConnect traci od początku maja już blisko 6%, poruszając się na poziomach ostatnio notowanych we wrześniu ubiegłego roku.

Notowania na małym parkiecie otwarły się 0,09-proc. poniżej wczorajszego zamknięcia. Sesja przebiegła pod znakiem serii wahań w trendzie spadkowym . Dzienne minimum na 55,77 pkt. zostało wybite ok. godz. 15. Wzmożone siły strony popytowej pół godziny  przed końcem wyciągnęły kurs do dziennego maksimum na poziomie 56,13 pkt. i tam też NCIndex zakończył dzień, z 0,64-proc. stratą.

Walory 56 spółek zakończyły dzień na plusie, 103 – na minusie, a kurs 86 pozostał bez zmian (na 35 z nich nie odnotowano żadnej transakcji)*. Łączny obrót wyniósł 11,6 mln zł, z czego ok. 33% dotyczyło spółki Mobile Partner.

*Jeżeli w obrocie notowane są równocześnie akcje i prawa do akcji lub prawa poboru jednej spółki, to pod uwagę brany jest tylko kurs akcji.

Najwięcej zyskały dziś akcje SCO-PAK – 27,27-proc. wzrost został osiągnięty dzięki jednej transakcji. Walory spółki zanotowały tym samym najwyższy poziom od momentu debiutu (w końcówce marca). Na drugim miejscu znalazły się akcje Nemex z 12,96-proc. zwyżką przy siedmiogroszowej zmianie.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
SCOPAK 27,27 1,20 560
NEMEX 12,96 0,07 2 434
DOMENOMAN 11,69 0,18 18 025
VIAGUARA 10,00 0,01 27 086
GRUPAPSW 8,85 0,10 937 864

 

Nie powiódł się start dzisiejszego debiutanta, spółki Golab, której walory przyniosły 28,33-proc stratę przy zmianie o 0,34 zł. Drugim największym spadkowiczem był Promet, którego notowania obniżyły się o 21,04 proc. przy 77-groszowej zmianie.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
GOLAB -28,33 -0,34 25 401
PROMET -21.04 -0,77 532 699
STARKDEV -20,00 -0,01 78 084
ATSENERGY -20,00 -0,01 125 120
IPO-PDA -19,84 -0,49 107 102

Największe obroty zanotowano na spółkach: Mobile Partner (3 903 tys. zł), Grupa PSW Holding (938 tys. zł) i Balticon (897 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/emisje

VEDIA SA

Zarząd spółki podjął uchwałę o emisji obligacji serii C w celu sfinansowania majątku obrotowego w spółce zależnej New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hong Kongu. Maksymalna wysokość pozyskanych środków z tytułu emisji obligacji wyniesie 4 mln zł. Walory będą oferowane w trybie oferty prywatnej. Obligacje zostaną wyemitowane na 2 lata z oprocentowaniem 11,5% rocznie.

Treść raportu

 

Inne

Euro-Tax.pl SA

ZWZ spółki postanowiło przeznaczyć na dywidendy łącznie kwotę 2,95 mln zł (0,59 zł na akcję). Dniem dywidendy będzie 6 czerwca, a wypłata nastąpi 20 czerwca.

Treść raportu

Alumast SA w upadłości układowej

Spółka poinformowała dziś, że za pośrednictwem kancelarii adwokackiej wystosowała do DZ Bank Polska SA wezwanie do zapłaty na jej rzecz odszkodowania obejmującego: utracone korzyści za okres: 01.06.2009 r. – 31.03.2011 r. (w kwocie 13 985 801,47 zł), koszty poniesione przez spółkę na działania związane z ogłoszeniem upadłości spółki (w kwocie 147 427,62 zł) oraz koszty poniesione w związku z działaniami mającymi na celu ochronę majątku spółki przed bezpodstawnymi egzekucjami sądowymi (w kwocie 11 244,00 zł).

Treść raportu 1

Treść raportu 2

Treść raportu 3

Opracowanie: Grupa Trinity

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.