10-lecie MATGAS – joint venture Air Products – Portal PR - 24PR
10-lecie MATGAS – joint venture Air Products

02.06.2011 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: admin

Firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, świętuje dzisiaj na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) dziesięciolecie powstania MATGAS, joint venture będącego wynikiem strategicznego porozumienia pomiędzy Carburos Metálicos, wchodzącego w skład Air Products Group, Hiszpańską Radą ds. Badań Naukowych (CSIC) oraz UAB.

MATGAS to ośrodek, który prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące opracowywania i wykorzystywania materiałów oraz zastosowania gazów. Możliwość współdziałania sektorów przedsiębiorczości, edukacji i badań oraz instytucji państwowych stanowią o dużym potencjale i możliwościach dalszego, prężnego rozwoju tej placówki.

Z okazji okrągłej rocznicy swojego istnienia MATGAS zorganizował „Międzynarodowe Sympozjum nt. Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska”, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca 2011 r. w siedzibie ośrodka w Barcelonie.
W trakcie dwóch dni światowej klasy eksperci prezentowali rezultaty swoich dotychczasowych badań oraz dyskutowali na temat potencjalnych prac badawczych
i wiążących się z nimi wyzwań. Prelegentami byli m.in.: dr Lourdes Vega, dyrektor MATGAS (Hiszpania), prof. Robert Armstrong, Massachusetts Institute of Technology (USA), prof. Michele Aresta, Uniwersytet w Bari (Włochy) oraz prof. Andreas Züttel, Szwajcarskie Federalne Laboratoria Materiałoznawstwa i Technologii (EMPA).

W ciągu dziesięciu lat swojej działalności MATGAS, łącząc modelowanie i podejście eksperymentalne, wyznaczył światowe standardy w zakresie badań i rozwoju nad technologiami związanymi z „zieloną energią”, m.in. wychwytywanie i powtórne wykorzystywanie dwutlenku węgla, przetwarzanie odpadów oraz prace nad alternatywnymi źródłami energii, jak np. wodór.

„Jednym z elementów pracy, którą wykonujemy w MATGAS jest wykorzystywanie narzędzi z zakresu oceny cyklu życia (Life Cycle Analysis – LCA), które umożliwiają nam obliczyć ślad ekologiczny produktów i technologii” – powiedziała dr Lourdes Vega, dyrektor MATGAS. „Pomaga to firmie Air Products oraz partnerom MATGAS zrozumieć wpływ i korzyści wynikające ze stosowania kluczowych technologii
i w oparciu o nie prowadzić dalsze prace badawczo-rozwojowe”.

W ubiegłym roku Air Products uruchomiło Centrum Technologii Zrównoważonego Rozwoju (STC) zlokalizowane w siedzibie firmy w Allentown (Pensylwania, USA). Czerpiąc z doświadczeń MATGAS, centrum koncentruje się na ocenie cyklu życia (LCA) rozwiązań obecnie znajdujących się w portfolio firmy, jak również produktów, które zostaną  do niego wprowadzone w przyszłości.

„MATGAS jest unikalną platformą badawczo-rozwojową, która pozwala nam we współpracy z partnerami akademickimi i przedstawicielami sektora publicznego, podejmować znaczące wyzwania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Air Products nie tylko koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań, które pomagają sprostać wyzwaniom naszych klientów w tym zakresie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju ich działalności, ale także pomaga podejmować istotne wyzwania środowiskowe, którym wszyscy musimy stawić czoła” – powiedział Monty Alger, wiceprezes i główny dyrektor ds. technologii Air Products.

Air Products zajmuje wiodącą pozycję w realizacji wielu projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju:

– Paliwo wodorowe
Firma Air Products posiada ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju technologii wodorowej i jest liderem w pracach nad rozwojem energii pozyskiwanej z wodoru. Dowodem na to jest ponad 50 patentów Air Products związanych z technologią napełniania pojazdów wodorem. Air Products oferuje wodór w postaci ciekłej
i gazowej oraz HCNG (mieszaninę sprężonego gazu ziemnego i wodoru). Ponadto firma opracowała szeroką gamę urządzeń oraz protokołów stosowanych w procesie napełniania pojazdów wodorem pod różnym ciśnieniem. Wodór dowożony jest do stacji paliwowych ciężarówkami, a powstaje w procesie reformingu gazu ziemnego, konwersji biomasy lub elektrolizy, w tym elektrolizy przeprowadzanej
z wykorzystaniem energii odnawialnej (słońca i  wiatru).

– Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)
Firma Air Products pracuje obecnie nad kilkoma projektami dotyczącymi wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) na świecie, przeznaczonymi dla sektora energetycznego:

  • Opracowany przez Air Products system wychwytywania, oczyszczania
    i kompresji dwutlenku węgla został uruchomiony w placówce rozwojowo-badawczej Schwarze Pumpe firmy Vattenfall AB w Niemczech. System ten odgrywa kluczową rolę w pierwszym na świecie testowym projekcie wychwytywania i oczyszczania dwutlenku węgla. 5 maja 2011 roku w zakładzie Vattenfall, jednej z wiodących firm energetycznych w Europie, odbyła się uroczysta inauguracja projektu spalania tlenowego CO2 (Oxyfuel), zaliczanego do najważniejszych przedsięwzięć tego typu na świecie. W trakcie tego trzyletniego projektu testowego technologia Air Products będzie stosowana przede wszystkim w procesie oczyszczania i kompresji gazu spalinowego.
  • Air Products zaprojektuje, zbuduje i będzie obsługiwać najnowocześniejszy system do wychwytywania dwutlenku węgla w swoich dwóch instalacjach służących do przeprowadzania reformingu parowego metanu (SMR), zlokalizowanych w rafinerii w Port Arthur w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Technologia służąca do usuwania dwutlenku węgla zostanie zmodernizowana do instalacji przeprowadzających reforming parowy metanu (SMR). Posłużą one do wytwarzania wodoru, który bierze udział w produkcji pozwalających na czystsze spalanie paliw transportowych (wytwarzanych przez klientów Air Products z sektora rafineryjnego), w należącym do Air Products  rurociągu zlokalizowanym na obszarze Gulf Coast. Rocznie ok. 1 miliona ton dwutlenku węgla będzie odzyskiwanego, oczyszczanego i dostarczanego przez Air Products siecią rurociągów. Następnie zostanie on wykorzystany w procesach ulepszonego wydobycia ropy naftowej (EOR) w Teksasie.
  • Air Products współpracuje z firmą Shanxi International Energy Group Co., Ltd (SIEG) nad opracowaniem studium wykonalności dla projektu instalacji służącej do spalania tlenowego paliwa z jednoczesnym oczyszczaniem dwutlenku węgla (Oxyfuel). Ta opatentowana przez Air Products technologia miałaby być potencjalnie uruchomiona w należącej do SIEG instalacji (Oxyfuel Electrical Generation Demonstration Project) o mocy 350 MW.
  • We współpracy z kanadyjskim Alberta Energy Research Institute, Air Products przygotowuje opracowanie dotyczące zaawansowanej technologii wychwytywania dwutlenku węgla w procesie gazyfikacji.
  • Współpracują z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), firma Air Products zaprojektowała i skonstruowała system oczyszczania dwutlenku węgla, który ma wspierać projekt rozwoju technologii spalania tlenowegow ośrodku symulacji w Windsor w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych.
  • Firma Air Products zademonstrowała technologię kompresji gazu kwaśnegow ramach prac eksperymentalnych prowadzonych przez uniwersytet Imperial College London. Dotyczą one gazów spalinowych emitowanych przez opalaną węglem instalację Doosan Power Systems o mocy 160 kilowatów zlokalizowaną w Renfrew w Szkocji. Prace te wchodzą w skład projektu Oxycoal-UK.

Informacje o MATGAS

MATGAS, centrum naukowo-badawcze w zakresie badań nad dwutlenkiem węgla i zrównoważonym rozwojem, to organizacja powstała w wyniku strategicznego porozumienia pomiędzy Carburos Metálicos, spółką wchodzącą w skład Air Products Group, Hiszpańską Radą ds. Badań Naukowych (CSIC) oraz Uniwersytetem Autonomicznym w Barcelonie (UAB). MATGAS, położony na terenie kampusu UAB,  jest pionierskim ośrodkiem, który prowadzi prace badawcze nad zrównoważonymi źródłami energii, redukcją emisji dwutlenku węgla i innymi gazami cieplarnianymi oraz wychwytywaniem, składowaniem i powtórnym wykorzystywaniem dwutlenku węgla. MATGAS zajmuje się także zagadnieniami związanymi z wodorem i innymi źródłami energii odnawialnych, uzdatnianiem wody, konserwowaniem żywności, a także symulacją, modelowaniem i analizą cyklu życia rozwiązań technologicznych. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.matgas.org.

Informacje o Air Products

Air Products (NYSE: APD) obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym oraz medycznym na całym świecie, dostarczając im wyjątkową gamę gazów atmosferycznych, procesowych i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona w 1940 roku firma jest liderem w swojej branży na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru, domowych usług medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów. Firma Air Products znana jest z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przychody Air Products w 2010 roku wyniosły 9 miliardów dolarów amerykańskich. Firma prowadzi działalność w ponad 40 krajach na świecie zatrudniając 18,3 tysiąca pracowników. Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 18 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.airproducts.com.

Air Products Sp. z o.o.

Questia Sp. z o.o.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.