15. Światowy Raport Bogactwa – Portal PR - 24PR
15. Światowy Raport Bogactwa

28.06.2011 Kategoria: Rynki. Autor: admin

Zamożność i liczba ludzi najbogatszych w regionie Azji i-Pacyfiku po raz pierwszy jest większa niż w Europie –lepiej  jest tylko w Ameryce Północnej.

Liczba najbogatszych ludzi świata (HNWI[1]) jak i ich bogactwo wzrosło w 2010 r. przekraczając poziom sprzed kryzysu w 2007 w niemal każdym regionie, jak wynika z 15tego World Wealth Report, opublikowanego przez Merrill Lynch Global Wealth Management i Capgemini. Liczba i wzrost zamożności najbogatszych ludzi świata osiągnęły stabilny poziom w 2010, populacja najbogatszych wzrosła o 8,3% do 10,9 mln, a ich majątek wzrósł o 9,7% osiągając poziom 42,7 bilionów dolarów (w porównaniu z 17,1% i 18,9% w 2009). Światowa populacja ludzi ultra bogatych[2] wzrosła o 10,2% w 2010, a ich majątek o 11,5%.

W ciągu ostatnich kilku lat były widoczne wahania zamożności i liczby najbogatszych ludzi„, powiedział John Thiel, szef Grupy U.S. „Wealth Management and the Private Banking & Investment”, Merrill Lynch Global Wealth Management. „W 2010 roku widzieliśmy spowolnienie tempa wzrostu w porównaniu z notowanym w 2009 roku, gdy wzrost był dwucyfrowy, kiedy wiele rynków szybko odrabiało znaczne straty związane z kryzysem.

Światowa populacja ludzi najbogatszych pozostaje silnie skoncentrowana w USA, Japonii i Niemczech, stanowiąc razem 53,0%. Największa grupa najbogatszych ludzi nadal zamieszkuje w USA: 3,1 miliona  osób, co stanowi 28,6% ogólnej populacji najbogatszych ludzi na świecie.

Podczas gdy ponad połowa światowej populacji ludzi najbogatszych nadal mieszka w trzech krajach, koncentracja bogatych ulega fragmentacji bardzo powoli” powiedział Jean Lassignardie, Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Capgemini Global Financial Services. „Koncentracja ludzi najbogatszych będzie spadać, jeżeli ich liczba w krajach rozwijających się będzie nadal zwiększała się szybciej niż w krajach rozwiniętych”.

Azja-Pacyfik po raz pierwszy wyprzedza Europę zarówno w liczbie najbogatszych jak i posiadanym przez nich majątku.

Region Azja-Pacyfik osiągnął największe tempo wzrostu ludzi najbogatszych w 2010 roku, zamożność mieszkańców tego regionu już w 2009 r. wyprzedziła Europę, Azja-Pacyfik przewyższyła obecnie Europę pod względem liczby najbogatszych mieszkańców, rosnąc o 9,7% do 3,3 miliona, podczas, gdy w Europie liczba ta wzrosła o 6,3% do 3,1 mln. Majątek najbogatszych z regionu Azja-Pacyfik wzrósł o 12,1% do 10,8 bilionów dolarów amerykańskich, podczas gdy majątek najbogatszych Europejczyków wzrósł o 7,2% osiągając 10,2 biliona dolarów w 2010. Azja-Pacyfik jest drugim co do wielkości regionem pod względem zarówno zamożności, jak i liczby ludzi zamożnych, mniejszym jedynie od Ameryki Północnej.

Warto również zaznaczyć, że najbogatsi mieszkańcy Indii stanowili w 2010 roku dwunastą największą populację.

Najbogatsi zaakceptowali adekwatne ryzyko w poszukiwaniu większych zwrotów w 2010 roku.

W warunkach stosunkowo stabilnej, ale nierównej poprawy, akcje i rynki towarowe, a także nieruchomości (szczególnie w regionie Azja-Pacyfik) przyniosły zadowalające zwroty w 2010 r. Pod koniec 2010 r. ludzie najbogatsi posiadali 33% wszystkich inwestycji w akcje, w porównaniu z 29% rok wcześniej. Lokaty gotówkowe i depozyty spadły do 14% w 2010 r. z 17% w 2009 r. Spadł również do 29% z 31% udział w inwestycjach o stałym dochodzie. Wśród inwestycji alternatywnych dużym zainteresowaniem cieszyły się towary. Inwestycje w towary stanowiły 22% wszystkich inwestycji alternatywnych w 2010 roku w porównaniu
z 16% w 2009 roku.

Najbogatsi ludzie w regionie Azja-Pacyfik, z wyłączeniem Japonii, także uzyskiwali zwroty z inwestycji w nieruchomości, które stanowiły 31% ich łącznego portfela na koniec 2010 r., w porównaniu z 28% rok wcześniej i znacznie powyżej 19% średniej globalnej.

Ponadto możliwości uzyskania profitów zapewniały inwestycje na rynkach wschodzących. W ciągu pierwszych 11 miesięcy inwestorzy na rynkach wschodzących kupowali rekordowe ilości akcji oraz funduszy, sprzedając je przed końcem roku w celu realizacji profitów.

Światowe rynki kapitałowe i główne grupy aktywów osiągnęły dobre wyniki wspierane rosnącą akceptacją ryzyka przez inwestorów” powiedział Thiel. „Alokacja  w akcje w 2010 r. przez najbogatszych inwestorów odzwierciedla poszukiwanie wyższych zwrotów i pragnienie odpracowania strat związanych z kryzysem. Widzieliśmy również dalsze zainteresowanie najbogatszych konkretnymi klasami aktywów, takich jak akcje i towary.”

Patrząc w przyszłość oczekuje się, że najbogatsi zwiększą swoje alokacje w aktywa i towary jeszcze bardziej w 2012 r., ograniczając równocześnie inwestycje w nieruchomości i lokaty gotówkowe/depozyty. Rozwój regionalnych tendencji na rynkach wschodzących jest mniej pewny w związku z możliwością interwencji  rządowych pakietów stymulujących.

Publikacja Merrill Lynch i Capgemini Global Wealth Management

O Firmie Merrill Lynch Global Wealth Management

Merrill Lynch Global Wealth Management (GWM) jest wiodącym globalnym dostawcą szerokich usług w zakresie zarządzania majątkiem i inwestycjami dla klientów indywidualnych i biznesu. Posiadając ponad 15 tys. doradców finansowych i 1, 5 miliarda USD w aktywach klientów na 31 marca 2011, jest jednym z największych firm tego typu na świecie. Ponad dwie – trzecie aktywów GWM pochodzi od klientów, którzy posiadają 1 milion USD lub więcej. Istniejąca w ramach GWM, bankowość prywatna i grupa inwestycyjna dostarczają dopasowane rozwiązania dla osób ultra bogatych i bogatych inwestorów, oferując jednocześnie przyjazne relacje i zasoby wiodącej globalnej instytucji finansowej. Klienci ci są obsługiwani przez ponad 160 zespołów doradców i ekspertów w zakresie zarządzania inwestycjami, zarządzania obrotem papierami wartościowymi i zarządzania strategiami transferu majątku. Merrill Lynch Global Wealth Management jest częścią Bank of America.

O firmie Capgemini

Capgemini, jeden z wiodących światowych dostawców w zakresie usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu, umożliwia swoim klientom rozwój i działanie dzięki nowoczesnym technologiom. Firma Capgemini oferuje swoim klientom wiedzę i doświadczenie, zwiększając ich możliwości w osiąganiu najlepszych wyników poprzez unikatowy sposób współpracy polegający na Współdziałaniu w Biznesie (Collaborative Business Experience). Grupa Capgemini działa w oparciu o globalny model obsługi Rightshore®, którego celem jest zapewnienie równowagi w wykorzystaniu najlepszych talentów z różnych lokalizacji, aby pracując jako jeden zespół tworzyć i dostarczać optymalne rozwiązania dla klientów. Capgemini jest obecna w 30 krajach, w 2010 r. odnotowała globalny przychód w wysokości 8,7 miliarda euro i zatrudnia ponad 120 tys. osób na świecie.

Zespół obsługujący firmy sektora finansowego Capgemini zatrudnia 17 tys. specjalistów, którzy obsługują 900 klientów na całym świecie, w tym wiodące banki, towarzystwa ubezpieczeniowe dostarczając rozwiązania biznesowe i technologiczne oraz wiedzę, dostarczając wymiernych wartości.

Więcej informacji: www.capgemini.com/financialservices

Rightshore® jest znakiem towarowym Capgemini

Raport 2011 World Wealth Report jest dostępny na stronie www.capgemini.com/worldwealthreport.


[1] HNWIs (high net worth individuals) – osoby posiadające dostępne aktywa o wartości co najmniej 1 milion dolarów, z pominięciem stałego miejsca zamieszkania, kolekcji, materiałów eksploatacyjnych i konsumpcyjnych.

[2] (Ultra-HNW) – osoby posiadające dostępne aktywa o wartości co najmniej 30 milionów dolarów, z pominięciem stałego miejsca zamieszkania, kolekcji, materiałów eksploatacyjnych i konsumpcyjnych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.