Ashoka i Boehringer Ingelheim: partnerstwo o nazwie „Making More Health” – Portal PR - 24PR
Ashoka i Boehringer Ingelheim: partnerstwo o nazwie „Making More Health”

23.06.2011 Kategoria: zdrowie. Autor: admin

Organizacja Ashoka i Boehringer Ingelheim poinformowały o planowanym rozpoczęciu trzyletniego globalnego programu, którego celem jest poprawa stanu zdrowia społeczności na całym świecie.  Inicjatywa o nazwie „Making More Health” („Więcej dla zdrowia”) będzie promowała zdrowie jednostki, rodziny i społeczności poprzez identyfikację i wspieranie najbardziej obiecujących metod rozwiązywania problemów zdrowotnych.  

Partnerstwo będzie udzielać wsparcia programom, których celem jest identyfikacja innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych. W ramach programu wybranych zostanie 50 wiodących przedsiębiorców społecznych (tzw. „Partnerów Organizacji Ashoka”), których pomysły leżą u podstaw przełomowych rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Ogłoszone zostaną również dwa konkursy, w ramach, których każdy będzie mógł przedstawić nowe pomysły dotyczące sposobów poprawy stanu zdrowia w zaniedbanych społecznościach.

Program „Making More Health” będzie się również skupiał na następnym pokoleniu osób zorientowanych na dokonywanie zmian w życiu społecznym poprzez specjalną inicjatywę, której celem jest angażowanie młodych ludzi w prace nad rozwiązaniami prozdrowotnymi służącymi społecznościom lokalnym.

Boehringer Ingelheim będzie wspierał program „Making More Health” poprzez angażowanie swoich 42 000 pracowników na całym świecie w przedsięwzięcia zmierzające do poszerzenia wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i innowacjach zdrowotnych w społecznościach lokalnych.

„Inicjatywa „Making More Health” łączy dwie organizacje poszukujące kreatywnych ludzi i pomysłów, wpływając tym samym na przyszłość sektora ochrony zdrowia”, powiedział prof. dr Andreas Barner, prezes zarządu Boehringer Ingelheim. „Nasze partnerstwo zaowocuje istotnymi i trwałymi rozwiązaniami, które będą miały pozytywny wpływ na sytuację jednostek i rodzin w społecznościach na całym świecie”.   

Bill Drayton, szef organizacji Ashoka, powiedział: „Niektóre obszary działań w dziedzinie ochrony zdrowia pozwalają na bycie bardzo twórczym. Należy do nich zwłaszcza opracowywanie nowych leków, które stanowi przedmiot działalności firmy Boehringer Ingelheim od 125 lat. Niestety pozostała część systemu w znacznej mierze jest pozbawiona innowacyjności. Partnerstwo „Making More Health” jest sojuszem globalnym i biznesowo-społecznym prowadzonym przez najlepszych przedsiębiorców, otwartym na wszystko, co w naszej opinii spowoduje duże zmiany w całym systemie opieki”.  

Do tej pory program „Making More Health” udzielił wsparcia czterem wyróżniającym się przedsiębiorcom społecznym Ashoka działającym w sektorze ochrony zdrowia. Byli to: Rebecca Onie, założycielka Health Leads w Stanach Zjednoczonych, Frank Hoffmann, twórca Discovering Hands w Niemczech, Guillaume Bapst, założyciel ANDES we Francji oraz Luh Ketut Suryani, założyciel Suryani Institute for Mental Health w Indonezji. 

 

 

 

 

O firmie Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim, z centralą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych. Firma działa na rynkach całego świata za pośrednictwem 145 podmiotów stowarzyszonych i zatrudnia ponad 42 000 pracowników. Firma, założona w roku 1885, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt.

Głównym elementem kultury firmy Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej. Fundamentem globalnej działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Wzajemna współpraca i szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

http://www.boehringer-ingelheim.pl

O organizacji Ashoka

Ashoka jest globalnym stowarzyszeniem wiodących przedsiębiorców społecznych, kobiet i mężczyzn, którzy mają pomysły umożliwiające dokonywanie zmian systemowych i rozwiązywanie najbardziej palących problemów społecznych. Od 1981 roku organizacja Ashoka nawiązała współpracę z ponad 3000 wiodących przedsiębiorców społecznych – Partnerów Ashoka, oferując im stypendia, wsparcie zawodowe oraz dostęp do globalnej sieci współpracowników w 70 krajach. Organizacja Ashoka jest znana ze swego udziału w inicjatywach z dziedziny przedsiębiorczości społecznej i pracy nad tworzeniem środowiska, w którym „każdy może zmieniać świat” oraz promowana jest innowacja i rozwiązywanie problemów.

http://www.ashoka.org

Kontakt dla mediów:

 

Kamila Żmijewska

Sigma International (Poland) LTD Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.