NewConnect: Raport dzienny 17.06.2011 r. – Portal PR - 24PR
NewConnect: Raport dzienny 17.06.2011 r.

17.06.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Niedźwiedzi ruch zakończył tydzień
Dzisiejszy dzień przyniósł spadki. W tym tygodniu to jednak nic niezwykłego – tylko jedna sesja zakończyła się wzrostem notowań. NCIndex stracił łącznie 2,42%. Na jak długo niedźwiedzie przejęły inicjatywę na małym parkiecie?

Kurs otwarcia głównego indeksu małego parkietu wyniósł 55,78 pkt – było to o 0,09% mniej niż wynosił wczorajszy kurs na finiszu. Była to jednocześnie najwyższa wartość indeksu NCIndex w trakcie dzisiejszej sesji. Kolejne godziny przynoisły spadki. Zniżki trwały aż do godziny 14, gdy zostało wyznaczone minimum dzisiejszych notowań  na poziomie 55,18 pkt. Rozstrzygnięcie dnia nastąpiło na 55,6 pkt, odnotowując 0,41-proc. stratę w stosunku do wczorajszego kursu zamknięcia.

Dzień na plusie zakończyło 66 walorów, 103 – na minusie, a kurs 89 pozostał bez zmian (na 40 z nich nie odnotowano żadnej transakcji). Łączny obrót wyniósł 12,42 mln zł.

Akcje spółki Remedis odnotowały na dzisiejszej sesji największy wzrost. Ich wartość na koniec dnia wynosiła 1,23 zł, czyli ponad 61% więcej niż wczorajszy kurs na finiszu. Ponadto handel akcjami tego przedsiębiorstwa trwał na dzisiejszej sesji tylko przez około godzinę. Walory zostały wycenione najdrożej od połowy stycznia tego roku. Drugi największy wzrost osiągnęły walorom spółki BlueTax – zmiana o 1 grosz przyczyniła się do 20-proc. zwyżki wartości.

Spółka  Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
REMEDIS 61,84 0,47 288 807
BLUETAX 20,00 0,01 9 712
GPFCAUSA 20,00 0,01 46 134
GRUPAPSW 15,23 0,23 769 306
FRESH24 13,21 0,14 8 574

 

Walorami, które w trakcie dzisiejszym notowań zniżkowały najbardziej, były akcje spółki Mobile Partner. Straciły aż 45,96% wartości, spadając do 1,61 zł. Handel tymi walorami był największy na dzisiejszej sesji, odpowiadał za ponad 42% całego obrotu na rynku NewConnect. Wiceliderem spadków były akcje spółki MW Tenis. Spadek do 2,47 zł za spowodował ponad 27-proc. stratę. Debiut akcji tego przedsiębiorstwa miał miejsce dokładnie tydzień temu, od tego czasu maksymalny poziom, po którym handlowano walorami wynosił 3,37 zł.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
MBPARTNER -45,96 -0,74 5 320 486
MWTENIS -27,14 -0,92 606 088
DORADCY24 -25,00 -0,01 6 602
AZTEC -23,33 -2,03 210 485
VIDIS -19,43 -0,48 15 601

 Najwyższe obroty zanotowały spółki: Mobile Partner (5 320 tys. zł), Promet (840 tys. zł) i Grupa PSW Holding (769 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

IPO S.A.

21 czerwca 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań 6 860 tys. akcji na okaziciela serii A, 1 mln akcji na okaziciela serii B, 1,25 mln akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda. Jednocześnie 20 czerwca 2011 r. będzie ostatnim dniem notowań 1,25 mln praw do akcji serii C.

Treść uchwały zarządu GPW

Umowy/zlecenia

RSY S.A.

Spółka informuje o podpisanej umowie serwisowej z Biurem Techniczno-Handlowym FAST – przedstawicielem spółki Deutz AG w Polsce. Przedmiotem kontraktu ma być współpraca przy remoncie silników i ich części marki Deutz przez emitenta.

Treść raportu

EGB Investments S.A.

Spółka podała informację o otrzymaniu umowy o utworzeniu przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funduszu sekurytyzacyjnego, w którym nabywcą certyfikatów inwestycyjnych będzie emitent. Kontrakt zakłada zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu przez EGB Investments.

Treść raportu

Inne

Promet S.A.

Spółka informuje o upłynięciu 15 czerwca 2011 r. terminu spłaty kredytu w wysokości 3 mln zł. Emitent podał, iż saldo zadłużenia wynosi prawie 2,87 mln zł.
Brak terminowej spłaty związane jest z okolicznościami opisanymi w raporcie bieżącym nr 14 z 2011 r.

Treść raportu

Treść raportu bieżącego nr 14 z 2011 r.

Internity S.A.

Spółka skorygowała informację odnośnie wypłaty dywidendy: część zysku netto z roku obrotowego 2010 w kwocie 379 738 zł emitent przeznaczy na wypłatę dywidendy. Daje to 5 groszy dywidendy na akcję (przy ostatnim kursie zamknięcia z 14.06.2011 r. na poziomie 6,5 zł oznacza to stopę dywidendy równą 0,77%). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 lipca 2011 r., dniem wypłaty 15  lipca 2011 r. Przedtem spółka podawała o wypłacie dywidendy w wysokości 50 groszy na akcję.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:

Tagi: , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.