Pracodawcy mogą skorzystać z własnych programów emerytalnych – Portal PR - 24PR
Pracodawcy mogą skorzystać z własnych programów emerytalnych

22.06.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Pieniądze odkładane w ramach grupowego pracowniczego programu emerytalnego (PPE) są chronione przed podatkiem Belki. Co więcej, z tej ochrony mogą skorzystać sami przedsiębiorcy – pod warunkiem, że programy emerytalne przewidują możliwość uczestnictwa w nich także pracodawcy.

Przed podatkiem Belki trudno uciec. Państwo świadomie zgodziło się nie pobierać haraczu tylko w dwóch przypadkach: przy zyskach z inwestycji w Indywidualne Konta Emerytalne i we wspomniane PPE (są jeszcze inne sposoby na uniknięcie tego podatku, ale będące efektem luki prawnej, a nie powstałe z woli rządzących). Warto się zatem przyjrzeć, co dokładnie oferują PPE.

PPE to przede wszystkim tzw. składki podstawowe, opłacane pracownikom przez pracodawcę (jej wartość nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę do zapłaty obowiązkowych składek ZUS). Wysokość składki podstawowej może być określona na różne sposoby: procentowo od pensji, w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników PPE lub procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej, kwotowej wysokości. Kwota takiej składki nie może być jednak wyższa niż 7 proc. pensji pracownika,

Dlatego w firmie, w której działa PPE, pracownik ma prawo do odkładania także tzw. składki dodatkowej, finansowanej z jego wynagrodzenia już po opodatkowaniu. Zwykle to on sam decyduje, ile chce jeszcze odkładać (może później zmienić decyzję w tej kwestii) i jak długo chce to robić. Obowiązuje go jednak, podobnie jak w przypadku wpłat na IKE, roczny limit: suma składek dodatkowych nie może przekroczyć 4,5-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Oznacza to, że rocznie można oszczędzać bez podatku Belki nawet kilkanaście tysięcy złotych. Mimo to pracownicy niechętnie korzystają z tej możliwości – według danych KNF w 2009 r. skorzystało tylko 9,4 proc. uczestników PPE.

Z firmowego PPE może skorzystać każda zatrudniona w niej osoba, niezależnie od wymiaru pracy. Co więcej, uczestnikami pracowniczych programów emerytalnych mogą być także sami przedsiębiorcy, a dokładnie: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komandytowej i komandytowo-akcyjnej, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Warunek jest jeden: prowadzone przez nich programy emerytalne dla pracowników muszą przewidywać taką możliwość. A to już zależy od uzgodnień z załogą.

Agata Szymborska-Sutton, analityk Tax Care

Dorota Kępka, księgowa Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.