Raport dzienny NewConnect 14.06.2011 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 14.06.2011 r.

14.06.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Byki na tarczy
Po słabym otwarciu niemal od razu nastąpił spadek notowań. Tak jak wczoraj, w końcówce sesji byki próbowały odrobić straty, jednak tym razem bez sukcesu.

NCIndex otworzył się na poziomie 56,63 pkt, z 0,61-proc. stratą w stosunku do wczorajszego kursu zamknięcia. Na początku sesji nastąpił lekki wzrost kursu głównego indeksu, około 9:30 jego wartość wynosiła 56,74 pkt (było to zarazem maksimum dzisiejszej sesji). Jednakże od 9:45 nastąpiły spadki, które trwały prawie do 15. Tuż przed godziną 15 główny indeks małego parkietu osiągnął minimum na poziomie 55,91 pkt. Oznacza to niemalże 1,88-proc. spadek w stosunku do wczorajszego kursu z finiszu. Od 16 byki zaczęły systematycznie odrabiać straty, jednak brak niezbędnej dynamiki przyczynił się do 1,12–proc. straty na zamknięciu, przy wartości NCIndex równej 56,34 pkt.  

Dzień na plusie zakończyło 48 walorów, 113 – na minusie, a kurs 96 pozostał bez zmian (na 35 z nich nie odnotowano żadnej transakcji). Łączny obrót wyniósł 6,89 mln zł.

Dzisiaj miał miejsce debiut akcji spółki Dektra. W tym roku jest to już 73 debiut. Spółka zajmuje się hurtowym rozprowadzaniem materiałów izolacyjnych, które można zastosować w branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. Wybory emitenta są wykorzystywane przede wszystkim w systemach dociepleń, suchej zabudowie, izolacjach, dekarstwie, ogrodnictwie drogowym oraz budownictwie hydrologicznym. W trakcie dzisiejszych notowań debiutanta można było zaobserwować symetrię w rozkładzie kursu − otwarcie oraz początek notowań dały zarobić inwestorom, którzy zapisali się na walory tej spółki, natomiast pod koniec sesji nastąpiły spadki, które przyczyniły się do kursu zamknięcia poniżej ceny emisyjnej. Kurs otwarcia wyniósł15,38 zł, co przy cenie emisyjnej na poziomie 12,4 zł daje 24–proc. zysk. Był to zarazem najwyższy kurs tej spółki na dzisiejszej sesji. Kurs zamknięcia wyniósł 11 zł, co oznacza 11,29–proc. zniżkę w stosunku do ceny, po której zapisywali się inwestorzy w ofercie prywatnej.

Dokument informacyjny Dektra

Podobnie jak wczoraj największy wzrost odnotowały akcje spółki MW Tenis. Przypomnijmy, że walory tego przedsiębiorstwa debiutowały w zeszły piątek, jednakże w trakcie pierwszego dnia notowań nie zawarto na nich żadnej transakcji. Wczoraj handel miał miejsce i przyczynił się do podwojenia wartości akcji, przy obrocie o wartości ponad 1 mln zł. Dzisiaj zwyżka wyniosła 37,14% przy ponad dwukrotnie niższym obrocie. Drugim najbardziej zyskującym walorem były akcje spółki Polski Holding Rekrutacyjny. Wzrost o 12 groszy na jednej akcji dał aż 18,75-proc. zwyżkę w stosunku do wczorajszego kursu zamknięcia.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
MWTENIS 37,14 0,91 484 313
POLSKIHR 18,75 0,12 42 753
ERS-PDA 16,10 0,43 9 814
DAAH 15,35 1,65 43 581
DIRECTES 13,16 0,25 44 330

 

Najbardziej tracącymi walorami w trakcie dzisiejszej sesji okazały się akcje spółki Atlantis Energy. Spółka należy do tzw. akcji groszowych, co wskazuje na dużą procentową wrażliwość zmiany ceny nawet na niewielkie nominalne zmiany. Spadek o 1 grosz przyczynił się do 25% zniżki w wycenie tych walorów. Wiceliderem wśród spadków była również spółka groszowa,  Stark Development, tutaj zmiana o 1 grosz spowodowała 20-proc. spadek. Oba walory straciły na wartości przy niewielkich obrotach, odpowiednio prawie 17 tys. zł i 32 tys. zł.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ATSENERGY -25,00 -0,01 16 934
STARKDEV -20,00 -0,01 32 079
VENO -14,29 -0,01 699 353
VENTUREIN -14,00 -0,07 21 548
ASTRO -13,93 -0,89 5 500

 

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Mobile Partner (1 212 tys. zł), Veno (699 tys. zł), Grupa PSW Holding(613 tys. zł).


Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

 

Esotiq & Henderson S.A. 

16 czerwca 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań 60 tys. akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł.

Treść uchwały zarządu GPW

 Umowy/zlecenia

Dent-a-Medical S.A.

Spółka informuje o zawarciu umowy o współpracy ze spółką Med Casco sp. z o.o., która zapewnia emitentowi miesięczne stałe wynagrodzenie od każdej osoby uprawnionej do skorzystania z pakietu stomatologicznego spółki Med. Casco.

Treść raportu

IPO S.A.

Spółka podała informację o otrzymaniu decyzji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania na realizację swojego projektu. Wartość dofinansowania opiewa na 179 tys. zł.

Treść raportu

Dom Lekarski S.A.

Emitent poinformował o pozytywnej opinii rady nadzorczej na temat wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010. Wniosek wskazuje na wypłatę dywidendy w kwocie 520 006,50 zł, czyli 0,50 zł na każdą akcję (co przy kursie zamknięcia z dnia 14.06.2011 na poziomie 23 zł daje stopę dywidendy równą 2,17%).

Treść raportu

Sevenet S.A.

Wczoraj spółka otrzymała kontrakt na prowadzenie serwisu pogwarancyjnego sprzętu CISCO u klienta. Umowa opiewa na około 470 tys. zł.

Treść raportu

Onico S.A.

Spółka informuje, iż zawarła umowę na dostawy biopaliw. Wartość kontraktu opiewa na 0,5 mln euro.

Treść raportu

Inne

Eficom S.A.

Spółka informuje, iż w związku z bezskutecznym upływem terminu do wniesienia apelacji, w dniu 19 maja 2011 roku uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wydany w dniu 8 kwietnia 2011 roku oddalający powództwo Krzysztofa Tomaszewskiego przeciwko upoważnieniu zarządu emitenta do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania akcji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:

Tagi: , , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.