Vision Group dla Fit for Work – Portal PR - 24PR
Vision Group dla Fit for Work

29.06.2011 Kategoria: Agencje PR. Autor: admin

Agencja Vision Group w czerwcu 2011 r. rozpoczęła obsługę public relations polskiej edycji projektu „FIT FOR WORK”, który został objęty Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja projektu jest realizowana po raz pierwszy w Polsce, we współpracy pomiędzy Fit for Work Europe Coalition i Stowarzyszeniem CEESTAHC.

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2007 r. inicjatywy badawczej The Work Foundation w zakresie długofalowego monitorowania wpływu chorób o podłożu mięśniowo-szkieletowym na stan obciążeń budżetu poszczególnych państw Unii Europejskiej, jak i krajów spoza jej obszaru. W ramach polskiej edycji zostanie m.in. opracowany raport, dotyczący implikacji gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków zachorowalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz uroczysta prezentacja wyników raportu, podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, w dniach 7-9 września 2011 r.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Do obsługi projektu dedykowany jest czteroosobowy zespół Agencji.

Fit for Work Europe Coalition jest organizacją międzynarodową, skupiającą instytucje prowadzące badania na całym świecie m.in. The Work Foundation, The Bone and Joint Decade, EULAR – The European League against Rheumatism, RAND Europe. Celem Koalicji jest dostarczenie danych naukowych z krajów europejskich oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wypracowania rekomendacji dla poszczególnych krajów dot. sposobów minimalizowania skutków chorób o podłożu mięśniowo – szkieletowym w oparciu o doświadczenia europejskie i światowe.

Stowarzyszenie CEESTAHC zostało założone w Polsce w 2003 roku przez osoby związane zawodowo z nauką o EBM i HTA oraz oceną jakości badań klinicznych. Misją Stowarzyszenia CEESTAHC jest integracja postępowych środowisk krajów Europy Środkowej i Wschodniej w celu wymiany informacji, przekazywania doświadczeń oraz realizacji wspólnych programów naukowych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.