Airbus oraz DLR realizują testy badawcze technologii ogniw paliwowych – Portal PR - 24PR
Airbus oraz DLR realizują testy badawcze technologii ogniw paliwowych

14.07.2011 Kategoria: Transport. Autor: admin

Airbus jest mocno zaangażowany w działania nad opracowaniem bardziej ekologicznych samolotów oraz podniesieniem  eko-wydajnych parametrów nowoczesnej linii produktowej firmy. Jednym z najbardziej obiecujących metod redukcji szkodliwych emisji w operacjach naziemnych jest technologia ogniw paliwowych. Razem z partnerem badawczym, DLR, Airbus bada potencjał tej technologii i możliwość jej zastosowania w samolotach. W 2008 roku wykonano z powodzeniem pierwszy test z udziałem samolotu cywilnego, w którym układ ogniw paliwowych zasilał systemy awaryjne samolotu.

W celu zebrania dalszych danych dotyczących potencjału technologii ogniw paliwowych jako źródła energii elektrycznej dla operacji naziemnych, zaprojektowany przez DLR egzemplarz doświadczalny zainstalowano w będącym własnością DLR samolocie A320 do testów ogniw paliwowych. Operację przeprowadzono w obiekcie Airbusa w Hamburgu. Egzemplarz doświadczalny obejmuje ogniwo paliwowe zasilające silnik elektryczny napędzający koła w podwoziu przednim, co pozwala samolotowi na niezależne kołowanie. Celem testów jest dalsza weryfikacja potencjału zintegrowanej technologii ogniw paliwowych w zasilaniu przyszłych funkcji samolotu, jak niezależne kołowanie. Dane zebrane podczas testów zostaną przeanalizowane przez Airbusa i DLR w celu dalszego zastosowania tej technologii i jej optymalizacji.

W ramach wspólnej działalności badawczej Airbus odpowiada za ogólną architekturę układu i zastosowanie technologii w samolocie, zaś DLR prowadzi podstawowe działania badawcze nad technologią ogniw paliwowych dla branży lotniczej i kosmicznej. Samo podwozie ze zintegrowanym silnikiem zasilanym przez zaprojektowane przez DLR ogniwa paliwowe dostarczyła Lufthansa Technik w Hamburgu.

Według Airbusa technologia ogniw paliwowych może być podstawowym elementem pozwalającym osiągnąć cele ACARE 2020, w ramach których przewidziano ograniczenie emisji CO2 o 50%, emisji NOx o 80%, oraz hałasu o 50%. Airbus dąży także do zaangażowania branżowych partnerów badawczych w tej dziedzinie. Ponadto firma mocno angażuje się we wdrażanie i testowanie technologii biopaliw oraz czynnie wspiera instalację lokalnych biopaliwowych łańcuchów wartości na całym świecie. W odniesieniu do szerszych inicjatyw, jak zarządzanie ruchem lotniczym (ATM), Airbus współpracuje ze wszystkimi uczestnikami w celu opracowania najlepszych rozwiązań dla linii lotniczych i środowiska naturalnego. Airbus odgrywa wiodącą rolę w programie SESAR, którego celem jest poprawa wydajności europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym, oraz współpracuje z zespołami zaangażowanymi w projekt NEXT GEN, mający poprawić wydajność systemu amerykańskiego.

Zdjęcia i nagrania z testów dostępne są na stronie http://www.airbus.com/presscentre/pressroom/broadcastroom/

 

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.