Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w świetle unijnych projektów środowiskowych. – Portal PR - 24PR
Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w świetle unijnych projektów środowiskowych.

05.07.2011 Kategoria: Transport. Autor: admin

Optymalizacja czasu oraz kosztów dostawy, jak również zachowanie ciągłości transportu towarów bez konieczności obowiązkowych postojów, to od pewnego czasu nie jedyne czynniki wpływające na wzrost zainteresowania transportem intermodalnym. Rosnący popyt jaki co roku odnotowują firmy oferujące alternatywne formy transportu wynika m.in z tendencji ograniczających wykorzystanie infrastruktury drogowej i związanych z nimi projektów chroniących środowisko przed degradacją.

 UE realizuje wiele inicjatyw, które mają wspierać nowe formy transportu – dwa spośród będących obecnie w toku bezpośrednio powiązane są z rozwojem transportu intermodalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a dokładnie działanie 7.4 – “Rozwój transportu intermodalnego” Priorytetu VII zakłada przeznaczenie łącznie ponad 111 mln euro na wsparcie budowy centrów logistycznych, terminali kontenerowych oraz zakup specjalistycznych urządzeń i wagonów dla transportu intermodalnego. Działanie to pozwoli przełamać jedną z podstawowych barier rozwoju dla alternatywnych form transportu, jaką jest nie najlepszy stan infrastruktury oraz stosunkowo niska przepustowość. Innym przykładem jest projekt Marco Polo 2, dysponujący budżetem 450 mln euro. Program zakłada korygowanie degradacyjnego wpływu transportu drogowego na środowisko.

Przeniesienie tranzytu ciężarowego z dróg na tory jest również przedmiotem działania Instytutu Spraw Obywatelskich, który wydał raport „Tiry na tory, towary na kolej”. Szczególny nacisk kładziony jest na redukcję negatywnego wpływu transportu drogowego poprzez poprawę opłacalności transportu kolejowego – zarówno w systemie kontenerowym, jak i transportu całych jednostek ciężarowych.

Prowadzone projekty modernizacyjne pozwolą usprawnić polski rynek kolejowy oraz zwiększyć udział transportu intermodalnego, który w 2010 roku wg pracy przewozowej (tono-km.) wyniósł 3,8% – średnia w krajach UE wynosi 17,3%. Obserwowana zależność pomiędzy dynamiką PKB, a dynamiką przewozów w systemie intermodalnym w świetle wzrostu wymiany handlowej i konieczności ograniczenia ekspansji samochodów ciężarowych na polskie drogi pozwala zakładać, iż bieżący rok utrzyma pozytywną tendencję. Szacuje się, iż udział w rynku pod względem wykonanej pracy przewozowej wyniesie min. 4%, a na koniec 2011 przewidywany jest nawet kilkunastoprocentowy wzrost względem roku ubiegłego.

Poparcie społeczne oraz programy nastawione na ochronę środowiska skłaniają ku usprawnianiu infrastruktury alternatywnych form transportu. Kierunek ten stwarza doskonałe warunki dla przedsiębiorstw funkcjonujących w tym segmencie rynku. Jednym z nich jest spółka Uboat Line SA, która proponuje swoim klientom możliwość transportu samochodów ciężarowych koleją oraz transport drogą morską w postaci przepraw promowych – Klienci, którzy korzystają z naszych usług koncentrują się na optymalizacji transportu, jak i całej spedycji. Rynek, na którym działamy należy do segmentu, który stanowi alternatywę dla tradycyjnych form przewozu zwłaszcza w przypadku transportu towarów wysokogabarytowych. – mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line S.A. – Z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania przewozem promowym – nie tylko w zakresie turystycznym ale również transportowym. Wszelkie formy usprawniające przewóz osób oraz towarów sprawiają, iż przedsiębiorstwa działające w tej branży efektywniej wykorzystują potencjał rynku, a tym samym chętniej wykorzystują takie formy jak transport intermodalny. – dodaje.

 W świetle wzrastającego popytu, wspieranego przez dotacje ze strony Unii Europejskiej oraz poparcia społecznego wewnątrz kraju, transport intermodalny ma szanse stać się najprężniej rozwijającym segmentem rynku. Przedsiębiorstwa zmierzają do optymalizacji zysków oraz usług, dlatego też inwestycje  w nowe formy transportu, zapewniające wymierne korzyści są naturalną aktywnością podejmowaną przez firmy nastawione na wzrost efektywności prowadzonej działalności.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.