Prognozy IDC na temat rozwoju rynku cloud computingu – Portal PR - 24PR
Prognozy IDC na temat rozwoju rynku cloud computingu

14.07.2011 Kategoria: Komputery. Autor: admin

Cloud computing w opinii ponad połowy CIO w Polsce jest naturalnym kierunkiem ewolucji rynku nowoczesnych technologii. Tak wynika z analiz przeprowadzonych przez IDC. Ponad 40% dyrektorów i kierowników IT uważa, że model ten wpłynie na zmianę funkcjonowania całej sfery teleinformatycznej. Co więcej ponad 75% deklaruje, że albo bacznie przygląda się ofercie tych rozwiązań na rynku, albo już wprowadza zmiany mające na celu ich łatwiejsze zaadaptowanie na potrzeby organizacji.

Chcąc przedstawić perspektywy rozwoju rynku cloud computingu w Polsce, IDC zaprosiło do Warszawy Franka Gensa, Wiceprezesa i Głównego Analityka IDC, cenionego eksperta rynku nowoczenych technologii z blisko 25 letninim doświadczeniem w branży teleinformatycznej.

 „W najbliższych latach popularność chmury będzie rosła wraz z rozwojem technologii mobilnych, rozwiązań bezprzewodowych oraz potrzeby przechowywania coraz większej ilości danych. Dużą szansą dla rozwiązań z dziedziny cloud computingu będzie administracja publiczna. Jak wynika z naszych szacunków wartość publicznych światowych wydatków w tym sektorze wzrośnie z 16,5 mld USD w 2009 roku do 55,5 mld USD w 2014 roku” – mówi Frank Gens, Wiceprezes i Główny Analityk IDC.

 W ostatnich latach chyba żadne inne słowo nie zrobiło takiej kariery jak „chmura” w świecie technologii informatycznych. Niewiele też zjawisk rynkowych budzi podobną ilość emocji
i kontrowersji. Dotyczy to zarówno dostawców rozwiązań IT, jak i klientów oraz ekspertów. Najbliższe lata pokażą, jak w skutek wykorzystania tego typu rozwiązań, zmienią się relacje między biznesem, IT oraz rolą CIO w zarządzaniu firmą.

Podobnie jak w przypadku każdej nowości w dziedzinie IT, rynek zmaga się ze znalezieniem właściwej definicji. Wiedza i wieloletnie doświadczenie, pozwoliło IDC na precyzyjne sformułowanie, czym jest cloud computing. – Określamy to jako model dostarczania rozwiązań IT, który powinien spełniać 3 warunki: wykorzystywać sieć Internet, oferować klientom możliwość samodzielnego definiowania zasobów, z których chcą korzystać oraz pozwalać na płatność uwzględniającą zużycie zasobów – mówi Ewa Zborowska, analityk rynku usług IT w polskim oddziale IDC.

Mając za sobą kilkanaście projektów badawczych na świecie i w Polsce, IDC prezentuje pierwsze wnioski. – Polski rynek podchodzi do zagadnienia cloud computingu z dystansem. Trudno jeszcze o przykłady spektakularnych sukcesów, o których wszyscy by mówili – dodaje Ewa Zborowska. Według danych z badania przeprowadzonego w Polsce, najważniejszymi czynnikami przemawiającymi za wprowadzeniem modelu chmury są: optymalizacja kosztów, szybkość wdrożenia i elastyczność rozwiązań IT w chmurze. Przeciwko przemawiają głównie kwestie bezpieczeństwa, trudności w dostosowaniu „cloudowych” rozwiązań IT do indywidualnych potrzeb oraz regulacje prawne ograniczające swobodne korzystanie z chmury w Polsce.

„Trendy na polskim rynku chmury obliczeniowej nie odbiegają znacząco od tych obserwowanych w innych krajach. Rynki różnią się oczywiście stopniem dojrzałość i poziomem adaptacji tego modelu biznesowego, ale oczekiwania i obawy zarówno użytkowników jak i dostawców, są bardzo podobne”. – mówi Ewa Zborowska.

 Jakie by nie były plusy i minusy modelu cloud computing, badania pokazują, że jego użytkownicy są świadomi konieczności efektywniejszego wykorzystania zasobów teleinformatycznych. Szansy na sukces takich rozwiązań upatrują głównie w umiejętnie wprowadzanych elementach chmury obliczeniowej. Przykładem coraz bardziej efektywnego wykorzystania takich zasobów i dużego potencjału wzrostu w tej dziedzinie jest sektor publiczny. To on uznawany jest za jedną z czołowych szans dla rozwoju chmury na świecie. – Aż 27% rocznie rosną wydatki administracji publicznych całego świata na rozwiązania w modelu cloud computingu. Pokazuje to, że mimo wszystkcih wątpliwości, rozwiązania te będą rozwijać się bardzo dynamicznie – dodaje Frank Gens.

Podczas specjalnej konferencji , Frank Gens przybliżył szanse rozwoju i zagrożenia dla modelu cloud computingu. Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z jego opiniami i do przedyskutowania różnych aspektów tego zjawiska, w tym porównania sytuacji w Polsce i innych krajach naszego regionu z doświadczeniami bardziej dojrzałych rynków w dziedzinie nowych technologii.

About IDC

International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. More than 1000 IDC analysts provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries worldwide. For more than 46 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting www.idc.com.

IDC Poland

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.