Raport dzienny NewConnect 07.07.2011 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 07.07.2011 r.

07.07.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Na NewConnect znów czerwono
Bykom nie starczyło dziś siły, by kontynuować wczorajsze wzrosty. Kurs NCIndexu spadł, od początku lipca jest już 1,04% na minusie.

Otwarcie notowań głównego indeksu małego parkietu nastąpiło na poziomie 54,36 pkt, tj. o 0,31% niżej niż wyniósł wczorajszy finisz. Niedługo potem kurs wzrósł do 54,55 pkt – był to jednocześnie najwyższy poziom NCIndexu w trakcie dzisiejszej sesji, już od około 9.30 rozpoczęły się spore spadki. Przecena trwała do około 12:45. W tym okresie zostało ustalone minimum kursu NCIndex, które wyniosło 53,91 pkt. Reszta sesja stanowiła spokojne odrabianie strat, kurs na zamknięciu wyniósł 54,29 pkt – o 0,44% mniej niż wczorajszy finisz.

Dzień na plusie zakończyło 78 walorów, 88 – na minusie, a kurs 102 pozostał bez zmian (na 45 z nich nie odnotowano żadnej transakcji). Łączny obrót wyniósł 7,32 mln zł.

Dzisiaj na NewConnect zadebiutował 85 podmiot w tym roku – TAX-NET S.A. Emitent świadczy m.in. usługi księgowości uproszczonej, prowadzenia ksiąg handlowych, rozliczeń pracowniczych. Firma zatrudnia 80 osób oraz obsługuje około 1000 podmiotów gospodarczych. Debiut emitenta należy uznać za nieudany. Po neutralnym otwarciu na poziomie 3,9 zł (2,63% wyżej niż cena emisyjna równa 3,8 zł, po której inwestorzy obejmowali akcje) nastąpiły spadki, które były już kontynuowane aż do końca dzisiejszych notowań. Ostatecznie kurs zamknięcia wyniósł 3,24 zł, tj. prawie15% mniej niż kurs odniesienia.

Treść dokumentu informacyjnego

Call Center Tools jest dziś spółką, której walory odnotowały największą zwyżkę. Kurs wzrósł o ponad 27%, do 2,24 zł. Od debiutu spółki (4 lipca 2011 r.) notowania tego papieru wzrosły już o 229% (zakładając jako punkt odniesienia cenę emisyjną na poziomie 0,68 zł). Wiceliderem wśród najbardziej zyskownych spółek były akcje przedsiębiorstwa E-Energo. Nominalna zmiana kursu o jeden grosz przyczyniła się do 20-proc. wzrostu.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
CCTOOLS 27,27 0,48 167 165
EENERGO 20,00 0,01 8 352
EENERGO-PDA 20,00 0,01 1 278
COOLMARK-PDA 19,00 0,19 469 087
PGSSOFT 17,95 0,14 133 996

 

Na dzisiejszej sesji największa przecena dotknęła walorów spółki Momo. Ich cena spadła o 17,5% do 33 groszy. Jest to zarazem historyczne minimum kursu papierów tego przedsiębiorstwa. Kolejnym najbardziej spadkowym walorem był akcje spółki Veno. Obniżenie się wartości papierów o jedynie 1 grosz przyczyniło się do prawie 17-proc. zmiany wartości.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
MOMO -17,50 -0,07 4 527
VENO -16,67 -0,01 54 228
TAXNET -14,74 -0,56 168 708
BLUETAX -14,29 -0,01 28 513
EMUZYKA -14,29 -0,17 3 070

 

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Grupa PSW Holding (530 tys. zł), Mobile Partner (486 tys. zł) i Cool Marketing (469 tys. zł).


Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

E-Energo S.A.

12 lipca będzie pierwszym dniem notowań 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,02 zł każda. Jednocześnie 11 lipca 2011 r. będzie ostatnim dniem notowań 110 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Treść raportu

Umowy/zlecenia

e-Kiosk S.A.

Spółka podpisała dwie umowy, których przedmiotem jest sprzedaż e-prasy. Sumaryczna wartość kontraktów opiewa na 145 tys. zł.

Treść raportu

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

Spółka podpisała umowę z Województwem Zachodniopomorskim, która polega na realizacji zadania szkoleniowego pod tytułem „Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”. Wykonanie umowy jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Maksymalne wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 172 789 zł brutto.

Treść raportu

ABAK S.A.

Spółka informuje, że podpisała umowę przedwstępną na przejęcie biura rachunkowego w Łodzi. Wartość przejmowanego podmiotu wynosi 1,95 mln zł. Emitent zamierza sfinansować przejęcie w 51% kredytem bankowym oraz w 49% kapitałem własnym. Ostateczna decyzja odnośnie przejęcia zostanie podjęta po zakończeniu badania due dilligence (jednak nie później niż do pierwszej połowy sierpnia tego roku). Biuro rachunkowe, które jest przedmiotem umowy przedwstępnej, obsługuje 170 podmiotów, roczne przychody wynoszą 1,1 mln zł, EBITDA 0,5 mln, a zysk netto 0,3 mln zł.

Treść raportu

 

NAVIMOR-INVEST S.A.

Spółka informuje podpisaniu jako generalny wykonawca umowy z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie stalowej ścianki szczelnej wraz z rekonstrukcją żelbetowej nadbudowy części nabrzeża portu. Wartość kontraktu opiewa na 5,13 mln zł.

Treść raportu

Inne

SMT Software S.A.

Spółka informuje o otrzymaniu należnych środków w wyniku egzekucji komorniczej od spółki CDS Worldmeetings w wysokości 109 428,85 euro. Przedmiotem egzekucji był zwrot pieniędzy za prace deweloperskie związane z opracowaniem przez emitenta zaawansowanej aplikacji informatycznej.

Treść raportu

Serenity S.A.

Spółka poinformowała, iż 6 lipca 2011 r. prezes zarządu zakupił pakiet akcji stanowiący 5,76% kapitału zakładowego emitenta. W rezultacie prezes posiada obecnie akcje w wysokości 75,17% kapitału zakładowego.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.