­­Raport dzienny NewConnect 30.08.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 30.08.2011 r.

31.08.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Urodziny NewConnect na zielono
Podobnie jak wczoraj dodatnią dzienną stopę zwrotu NCIndex uzyskał dzięki sporym wzrostom w końcówce sesji. Obrót był jednak niewielki, wyniósł 5,32 mln zł.

Otwarcie notowań NCIndexu było równe 44,77 pkt – 0,07% niżej niż wczorajszy finisz. Przez pierwsze godziny handlu kurs głównego indeksu małego parkietu utrzymywał się w trendzie spadkowym. O 14 nastąpiło wybicie dołka na poziomie 44,4 pkt. Od tego momentu notowania weszły w trend wzrostowy, który trwał aż do zakończenia sesji. Kurs zamknięcia wyniósł 44,97 pkt, czyli 0,38% więcej niż wczorajszy finisz.

Dzień na plusie zakończyło 85 walorów, 89 – na minusie, a kurs 127 pozostał bez zmian (na 55 z nich nie odnotowano żadnej transakcji). Łączny obrót wyniósł 5,32 mln zł.

Dzisiaj na NewConnect zadebiutował 120 podmiot w tym roku – Polska Akademia Rachunkowości S.A. Jest to spółka edukacyjna, która specjalizuje się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje rachunkowość, finanse, podatki, audyt i podatki. Otwarcie notowań walorów emitenta nastąpiło na poziomie równym cenie emisyjnie − 13 groszy. Przez przeważającą część sesji kurs utrzymywał się poniżej kursu odniesienia, zamknięcie wyniosło 9 groszy, tj. 30,77% mniej niż cena emisyjna.

Dokument informacyjny

Najbardziej zyskownymi walorami na dzisiejszej sesji były akcje spółki Atlantis Energy. Zmiana kursu o 1 grosz przyczyniła się do 50-proc. zwyżki. Kolejnymi najbardziej drożejącymi papierami były walory przedsiębiorstwa Index Copernicus Corporation. Cena akcji wzrosła o 33%, do 4 groszy.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ATSENERGY 50,00 0,01 13 744
INDEXCOP 33,33 0,01 7 300
NICOGAMES 20,00 0,02 1 340 637
EFICOM 17,65 0,15 6 799
EFICOM 17,65 0,15 6 799

Najwięcej na wartości straciły papiery spółki East Pictures. Zmiana kursu o 1,08 zł przełożyła się na aż 39% spadek. Kolejnymi najbardziej tracącymi na wartości walorami były papiery przedsiębiorstwa Yureco. Kurs wzrósł do 2,97 zł, czyli o 36,27%.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
EPICTURES -38,99 -1,08 110 799
YURECO -36,27 -1,69 77 835
PAKADEMIA -30,77 -0,04 44 764
VENO -25,00 -0,01 11 848
BLUETAX -20,00 -0,01 2 347

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Nicolas Games (1 341 tys. zł), Serenity (657 tys. zł) i Forever Entertainment (430 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Umowy/zlecenia

SMT Software S.A.

Oferta emitenta w przetargu została uznana przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk za najkorzystniejszą. Emitent zrealizuje zlecenie na przygotowanie, utworzenie i wdrożenie baz danych służących do gromadzenia i analizy danych pochodzących z badań nad zwierzętami gospodarskimi. Wartość zlecenia opiewa na 1 330 860 zł.

Treść raportu

NAVIMOR-INVEST S.A.

Spółka podpisała z Povodí Ohře umowę na generalne wykonawstwo w związku z prowadzeniem robót budowlanych w ramach inwestycji pt. „Rekonstrukcja Fojtovického potoka v Heřmanově”. Wartość kontraktu opiewa na 3 442 312,26 zł.

Treść raportu

ONICO S.A.

Spółka podpisała umowę, na mocy której zakupi paliwa płynne od przedsiębiorstwa PKN Orlen S.A. Celem transakcji jest dalsza odsprzedaż. Kontrakt opiewa na około 9 274 000 zł.

Treść raportu

VEDIA S.A

Spółki zależne emitenta otrzymały zamówienia na łączną kwotę 1 676 000 zł. Przedmioty zlecenia zostaną wyprodukowane przez New Dragon Electronic Limited.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.