Czwarta edycja kampanii społecznej „Lepszy start dla twojego dziecka” – Portal PR - 24PR
Czwarta edycja kampanii społecznej „Lepszy start dla twojego dziecka”

27.08.2011 Kategoria: Kampania. Autor: admin

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) od 2008 r. prowadzi kampanię „Lepszy start dla Twojego dziecka”, której celem jest informowanie kobiet w ciąży o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu. Z badań przeprowadzonych przez Związek wynika jednak, że ciężarne kobiety często są namawiane do konsumpcji alkoholu przez członków rodziny oraz znajomych, a do spożycia alkoholu dochodzi najczęściej podczas domowych przyjęć. Te szokujące dane oznaczają, że bez zmiany postaw całego społeczeństwa trudno będzie skłonić wszystkie ciężarne kobiety do całkowitej alkoholowej abstynencji.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP w latach 2009-2010 na zlecenie ZP PPS, liczba kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży kształtuje się na poziomie ok. 10 %. Zdaniem organizatorów kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” ten niepokojąco wysoki odsetek jest przede wszystkim skutkiem niewiedzy panującej wśród ciężarnych. Wiele z nich jest bowiem przekonanych o tym, że niewielkie ilości alkoholu, zwłaszcza piwa czy wina, nie mogą zaszkodzić organizmowi rozwijającego się dziecka. W takiej opinii są utwierdzane przez osoby ze swojego otoczenia, w tym także członków rodziny.

Badania ZP PPS pokazały, jak wiele kobiet spotyka się z opiniami o dobroczynnym wpływie alkoholu na kobietę w ciąży i jej dziecko. Z takim twierdzeniem, wyrażonym przez znajomych bądź rodzinę, spotkało się aż 6 % respondentek, natomiast po 5 % otrzymało taką informację od lekarza lub z mediów. Respondentki, które przyznały się do spożywania alkoholu w trakcie ciąży, najczęściej sięgały po piwo (47 %) bądź wino (22 %), znacznie rzadziej była to wódka (3 %). – informuje Leszek Wiwała, Prezes Zarządu ZP PPS – Na szczęście jednocześnie stale rośnie liczba lekarzy rozmawiających ze swoimi pacjentkami o szkodliwości picia alkoholu w trakcie ciąży – z 20 % w 2008 r. do 40 % w 2010 r. Zadaniem kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” jest przekonanie ciężarnych o fałszywości tego typu opinii i zachęcenie ich do całkowitej alkoholowej abstynencji.
Nie chcemy przyszłych matek straszyć, dlatego nie epatujemy drastycznymi zdjęciami czy opisami. Kobiety w ciąży mają wystarczająco dużo innych obaw – deklaruje Leszek Wiwała – Zakładamy też, że zdecydowana większość ciężarnych kobiet pije alkohol dlatego, że nie mają świadomości jego negatywnego wpływu na organizm ich dziecka. Mamy nadzieję, że kolejne edycje kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” będą docierać do coraz większej grupy odbiorców, przekonując ich do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, w której zawiera się także okresowa abstynencja.

Partnerami kampanii są Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Położnych oraz Domowe Laboratorium (producent testów ciążowych). Patronat medialny sprawują „Magazyn Pielęgniarek i Położnych”, „Magazyn Położna. Nauka i Praktyka” oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
ZP PPS przygotował 2200 miniboardów oraz 100 000 ulotek, które znajdą się w 1 000 aptek w całym kraju. Do kobiet w ciąży trafi 10 000 ulotek dystrybuowanych w 100 przychodniach; natomiast do pracowników służby zdrowia dotrze 10 000 ulotek jako insert w „Magazynie Pielęgniarek i Położnych” oraz 5 000 ulotek jako insert w kwartalniku „Położna”. Organizatorzy kampanii szczególnie cenią sobie obecność na ulotkach dołączanych do testów ciążowych. W 2011 r. w ten sposób informacja o konsekwencjach spożywania alkoholu w trakcie ciąży trafi do około 700 000 kobiet. Dodatkowo 18 000 ulotek zostanie rozdanych osobom biorącym udział w kościelnych kursach przygotowujących do małżeństwa. Ponadto przez rok w TV Medica (kanale medycznym o charakterze edukacyjnym emitowanym w placówkach zdrowotnych) ukazywać się będzie 10-minutowy film „W ciąży nie piję – Lepszy start dla Twojego dziecka”, w którym znajdą się m.in. wypowiedzi ekspertów z zakresu pediatrii i położnictwa.

Badanie „Opinie Polaków na temat spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży” zostało zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie ZP PPS w okresie 5 – 8 sierpnia 2010 r. metodą Omnimas na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Kobiety w wieku 18-35 lat stanowiły 174 osoby.
Badanie wśród kobiet w ciąży zostało zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie ZP PPS w okresie 16 września – 1 października 2009 r. techniką wywiadów bezpośrednich. Próba miejska miała charakter losowo-kwotowy. W sumie zrealizowano 300 wywiadów, po 100 z kobietami w każdym trymestrze ciąży.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.