Darmowe studia dzięki grantom na Uczelni Łazarskiego – Portal PR - 24PR
Darmowe studia dzięki grantom na Uczelni Łazarskiego

25.08.2011 Kategoria: Nauka. Autor: admin

Uczelnia Łazarskiego już po raz drugi ogłosiła konkurs na „Granty Łazarskiego”, który umożliwia podjęcie darmowych studiów na dowolnie wybranym kierunku. Granty są przyznawane za szczególne osiągnięcia w ramach działalności naukowej, społecznej, kulturalnej czy sportowej.

W poprzedniej edycji konkursu na „Granty Łazarskiego” zwyciężyła Halina Anna Długosz, która podjęła studia na Wydziale Prawa i Administracji. Kapituła doceniła jej wyjątkowe zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną, połączoną ze świetnymi wynikami w nauce. Tegoroczny konkurs jest adresowany do maturzystów, którzy są laureatami olimpiad i mogą się poszczycić wyjątkowymi osiągnięciami w nauce lub sporcie. Grant może otrzymać też osoba działająca jako wolontariusz, angażująca się w akcje charytatywne lub ekologiczne. Docenione mogą być też osiągnięcia w animowaniu wydarzeń kulturalnych lub artystycznych. Uczelnia oferuje im zwolnienie z opłat za pierwszy rok studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję ds. Grantów pod koniec września 2011, na podstawie szczegółowej oceny dokumentacji osiągnięć.

Główną ideą grantów jest wspieranie rozwoju utalentowanej i ambitnej młodzieży. Chcemy umożliwić najwybitniejszym kandydatom realizację swoich planów i marzeń, nagradzając ich dotychczasowe wysiłki bezpłatnymi studiami na prestiżowej uczelni. Tym samym zapewniamy wszystkim uzdolnionym maturzystom równy dostęp do naszej oferty edukacyjnej, bez względu na sytuację materialną. Ponadto jesteśmy znani z tego, że oferujemy szereg stypendiów, które są wysokie i łatwo dostępne – mówi Agata Jankowska, koordynator projektów marketingowych Uczelni Łazarskiego.

Uczelnia oferuje również szereg stypendiów, promocji i konkursów, takich jak 50% upust w czesnym dla osób, które zdały egzamin maturalny na bardzo dobrym poziomie. Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe. Uczelnia oferuje również zniżki osobom aplikującym na studia dzienne i zaoczne za wybitne osiągnięcia w sporcie, poparte medalami i wyróżnieniami. Kandydaci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać stypendia socjalne. Uczelnia, której infrastruktura jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyznaje specjalne bonifikaty niepełnosprawnym studentom. Wsparcie w postaci obniżonego czesnego studenci otrzymują również za pracę na rzecz Uczelni, aktywność społeczną oraz działalność naukową.

Dodatkowo, kandydaci na kierunek Administracja, mogą dzięki dofinansowaniu liczyć na specjalną ofertę cenową – 1800 złotych za semestr. Wysokość opłaty dotyczy całego okresu trwania nauki w ramach tego kierunku. W przypadku studiów przez Internet, o wysokości upustu decyduje termin zapisu na zajęcia. Absolwenci Uczelni Łazarskiego, decydujący się na naukę na poziomie magisterskim, otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% za pierwszy rok studiów lub 20% w przypadku uzyskania dyplomu rektorskiego za studia I stopnia.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.lazarski.pl lub uzyskać w Dziale Rekrutacji Uczelni Łazarskiego.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 września.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Podobne wpisy:

Tagi: , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.