20 pracowni komputerowych dla szkół na 20-lecie HP Polska – Portal PR - 24PR
20 pracowni komputerowych dla szkół na 20-lecie HP Polska

05.09.2011 Kategoria: Konkursy. Autor: admin

HP Polska ogłasza konkurs dla szkół z okazji 20 lat obecności firmy na rynku. Ideą projektu jest promowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nowoczesne formy edukacji, wykorzystujące różnorodne technologie informatyczne.

Dwadzieścia zwycięskich placówek otrzyma nowoczesne, kompleksowo wyposażone pracownie informatyczne, złożone ze specjalnych zestawów do edukacji HP MultiSeat. W skład każdego z nich wchodzi 10 wielofunkcyjnych, kilkuosobowych stanowisk komputerowych oraz terminal, za pomocą którego nauczyciel może prowadzić lekcje z wykorzystaniem multimediów oraz na bieżąco koordynować realizację zadań przez każdego ucznia. Laureaci otrzymają ponadto interaktywne pakiety programów do nauki przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego, jak również testy egzaminacyjne do gimnazjów oraz szkół średnich.

Konkurs ma na celu zaangażowanie szkół w stworzenie projektów interaktywnego nauczania przedmiotów oraz pozyskiwania przez uczniów wiedzy w nowoczesny sposób, pozwalający na samodzielny rozwój. Jednocześnie ma przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego uczniów, którzy na co dzień nie mają dostępu do takich narzędzi, a przez to zapewnić im lepszy start w dorosłość.

„Edukacja jest dla HP jednym z priorytetów w obszarze działań społecznych” – mówi Paweł Czajkowski, Prezes Zarządu HP Polska. Wierzę, iż inicjatywy edukacyjne dające narzędzia do kształcenia w nowoczesny sposób, z użyciem najnowszych metod i sprzętu, pozwalają młodym ludziom płynnie i z sukcesem wniknąć w świat zawodowy”. 

Konkurs jest kierowany do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nad prawidłowością jego przebiegu czuwać będzie specjalnie powołane jury, które wybierze laureatów.

Główne nagrody w konkursie – pracownie informatyczne – oparte są na dedykowanym dla szkół specjalistycznym rozwiązaniu HP Multiseat, które umożliwia zwielokrotnienie liczby stanowisk komputerowych bez konieczności zwiększania środków budżetowych. HP Multiseat zapewnia komfort pracy porównywalny z pracą na własnym komputerze osobistym, ponieważ każdy uczeń, podłączony do tego urządzenia, otrzymuje własny login i hasło. Dzięki temu nauczyciel może zlecać wszystkim uczniom indywidualne zadania. Co istotne, uczeń może korzystać z dowolnego stanowiska, zawsze uzyskując połączenie ze swoim kontem i indywidualnymi ustawieniami. Jednocześnie ma on możliwość udostępniania innym wyników swojej pracy poprzez korzystanie z folderu publicznego. HP Multiseat pozwala również na prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu multimediów bez zakłócania pracy pozostałym użytkownikom i generowania niepotrzebnego hałasu, gdyż do każdego stanowiska pracy można podłączyć zestaw słuchawek i mikrofon. Nauczyciel natomiast może śledzić na własnym monitorze postęp pracy każdego ucznia i kontrolować, czy radzi sobie ze zleconym zadaniem.

Ufundowane pracownie wyposażone są w pakiety programów do nauki przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) oraz języka angielskiego. Ponadto dla uczniów szkół podstawowych przewidziano kurs internetowy dotyczący zasad polskiej interpunkcji, testy szóstoklasisty, a dla dzieci mających problemy z nauką matematyki w klasie szóstej – kursy wyrównawcze. Uczniowie gimnazjum otrzymają natomiast testy egzaminacyjne do szkół średnich z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej.

Konkurs rozpocznie się 5 września i potrwa do 5 października 2011 r. Uczestnictwo w nim można zgłosić poprzez wypełnienie formularza konkursowego, dostępnego na stronie internetowej  hp.pl/go/20lathp.  Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w regulaminie zamieszczonym na powyższej stronie internetowej.

Partnerami Konkursu są: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, spółka Young Digital Planet S.A. oraz Agora S.A., właściciel serwisów internetowych  Multiwiedza.pl oraz GazetaEdukacja.pl.

HP szczególnie dużą wagę przykłada do kwestii związanych z nauką, podnoszenia poziomu edukacji w zakresie nowych technologii oraz unowocześniania infrastruktury informatycznej placówek oświatowych. Firma organizuje konkursy dla uczelni wyższych, z których skorzystały także polskie ośrodki akademickie, takie jak np. Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Szczecinie oraz Uniwersytet w Gdańsku.

Od 20 lat HP Polska, dostarczając rozwiązania informatyczne dla sektora konsumenckiego, biznesowego i publicznego, ułatwia funkcjonowanie obywateli, przedsiębiorstw i administracji, znacząco wspomagając ich rozwój w zakresie informatyzacji. Według tegorocznego rankingu TOP200, firma HP Polska po raz 14. została uznana za największą spółkę informatyczną w Polsce.

Honorowy Patronat nad przebiegiem Konkursu objął Minister Bartosz Arłukowicz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

Informacje o HP

HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/.

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.