Europa walczy z bólem – Portal PR - 24PR
Europa walczy z bólem

19.09.2011 Kategoria: konferencje. Autor: admin

W dniach 21-24 września odbędzie się VII Kongres Europejskich Federacji Oddziałów IASP (International Associations for the Study of Pain). Podczas spotkania zostaną przedstawione pierwsze wnioski dotyczące realizacji postulatów zawartych w „Mapie drogowej działań” w zakresie walki z bólem. Dokument jest efektem prac prowadzonych w ramach sympozjum „Społeczny wpływ bólu”, które obyło się w maju br. w Parlamencie Europejskim.

 Podczas wrześniowego sympozjum „Społeczny wpływ bólu” przedstawiciele europejskiego systemu opieki zdrowotnej podejmą kolejną debatę nt. społecznego znaczenia bólu. Efektem ostatniego spotkania było wypracowanie „Mapy drogowej działań”, zawierającej priorytetowe obszary walki z bólem oraz działania, które należy podjąć, aby skutecznie mu przeciwdziałać. Na wrześniowym sympozjum zostaną zaprezentowane wstępne wyniki dotyczące stanu wdrożenia w poszczególnych krajach rekomendacji wskazanych w Dokumencie.

„Mapa drogowa działań” wzywa rządy państw europejskich i instytucje unijne do pracy w siedmiu obszarach walki z bólem:

  1. Uznanie bólu za istotny czynnik obniżający jakość życia;
  2. Zapewnienie dostępu do informacji oraz diagnostyki i leczenia bólu.
  3. Wzrost świadomości w zakresie medycznych, finansowych i społecznych konsekwencji bólu i jego leczenia.
  4. Upowszechnienie wiedzy na temat ważnej roli, jaką odgrywa profilaktyka, diagnozowanie i leczenie bólu.
  5. Intensyfikacja działań na polu badania bólu.
  6. Stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy współpracy w zakresie wymiany, porównywania i definiowania najlepszych praktyk.
  7. Monitorowanie trendów w leczeniu bólu z wykorzystaniem ogólnoeuropejskiej platformy.

 „Naszym celem jest zwiększenie świadomości na temat znaczenia bólu, szczególnie przewlekłego, zarówno w aspekcie społecznym, jak i ekonomicznym. Mapa drogowa działań jest dokumentem, z którym chcemy dotrzeć do rządów Europy, w celu zainicjowania przedsięwzięć służących walce z bólem” – mówi profesor Rolf-Detlef Treede z Wydziału Medycznego w Mannheim Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy).

Do udziału w sympozjum zostali zaproszeni wszyscy członkowie rady EFIC, członkowie zarządów reprezentujących krajowe organizacje do spraw leczenia bólu oraz osoby, które chcą przyczynić się do zwiększenia znaczenia terapii bólu w społeczeństwie na poziomie strategicznym i politycznym. Logistyczne wsparcie wydarzenia zapewnia firma Grunenthal GmbH. Odpowiedzialność za ramy naukowe sympozjum spoczywa na Europejskiej Federacji Oddziałów IASP.

„Walka z dolegliwościami bólowymi jest ważnym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej w całej Europie. Sympozjum na temat społecznego wpływu bólu oraz Mapa drogowa działań to dopiero początek inicjatyw, które mają zwrócić uwagę na problem przewlekłego bólu i skutecznie zminimalizować jego społeczne konsekwencje” – powiedział profesor Hans Georg Kress, przewodniczący EFIC.

Sympozjum „Społeczny wpływ bólu w Europie” odbędzie się 23 września w Hamburgu. Więcej informacji na temat „Drogowej mapy działań” można znaleźć na stronie internetowej: www.sip-meetings.org

Informacja na temat „Społecznego wpływu bólu”

Ramy naukowe SIP 2011 opracowano pod kierunkiem Europejskiej Federacji Oddziałów IASP® (EFIC®). Zyskały one poparcie 85 międzynarodowych organizacji wsparcia dla pacjentów i organizacji naukowych o różnych profilach i zainteresowaniach, które popierają konieczność poprawy leczenia bólu w Europie. Zapewniło to ustanowienie wspólnej platformy dla personelu medycznego i specjalistów, jak również przedstawicieli władz ds. zdrowia, grup wsparcia w zakresie bólu, polityków, ustawodawców i dysponentów budżetu. Firma farmaceutyczna Grünenthal GmbH odpowiadała za wsparcie logistyczne, przygotowania i organizację. Współgospodarzami wydarzenia w Parlamencie Europejskim byli dr Jirí Maštálka, członek Parlamentu Europejskiego i Dr Milan Cabrnoch, członek Parlamentu Europejskiego.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.