Polycom poprawia jakość opieki zdrowotnej – Portal PR - 24PR
Polycom poprawia jakość opieki zdrowotnej

08.09.2011 Kategoria: Systemy IT. Autor: admin

Polycom (Nasdaq: PLCM), wiodący dostawca rozwiązań z dziedziny Unified Communications, wraz z organizacją International Virtual e-Hospital (IVeH)  pomaga lekarzom i specjalistom w dzieleniu się wiedzą na odległość. Pracownicy 35 instytucji akademickich i placówek ochrony zdrowia z całego świata współpracują przez łącza wideo dzięki programowi współpracy wideo (video collaboration) firmy Polycom. W przeszłości wspierał on odbudowę służby zdrowia w Kosowie, obecnie jest wdrażany na szerszą skalę w kolejnych, poza Bałkanami, regionach – Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Europie Południowo-Wschodniej i Ameryce Południowej.

International Virtual e-Hospital (IVeH) został założony w 2001 r. przez dr. Rifata Latifiego, aby umożliwić prowadzenie na całym świecie programów telemedycyny i e-zdrowia (e-health) oraz odbudowywać opiekę zdrowotną w krajach rozwijających się. Inicjatywa została uruchomiona pod nazwą Telemedicine Program of Kosovo (TPK). Program połączył systemami telemedycyny już siedem kosowskich szpitali. Zapewnił także dostęp do służącej do nauki na odległość e-biblioteki z instalacjami wideo w Albanii, Austrii, Brazylii, Kanadzie, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. IVeH udostępnia personelowi medycznemu narzędzia edukacyjne, a lekarze, pielęgniarki i inni specjaliści oraz personel informatyczny może przejść szkolenie w zakresie korzystania z telemedycyny i aplikacji e-health. Służą temu interaktywne, praktyczne zajęcia.

Mając zgodę rządu i wsparcie Europejskie Agencji Odbudowy, uruchomiono w Kosowie siedem centrów telemedycyny, w których znalazły się sale do telekonsultacji i szkoleń telemedycznych. Przy łóżkach pacjentów umieszczono mobilne zestawy Polycom, pozwalające na współpracę w czasie rzeczywistym ze specjalistami z innych państw. Poprawia to jakość konsultacji i poziom opieki nad pacjentami oraz zapewnia wysokiej klasy szkolenia i dostępność zasobów, z których korzystać mogą lekarze i personel szpitali. W salach znajdują się systemy do współpracy wideo firmy Polycom, działające w wysokiej rozdzielczości, wspierane przez centralne rozwiązanie Polycom® RSSTM 2000, które służy do nagrywania i strumieniowego przesyłania danych. RSS 2000 to scentralizowany serwer, wykorzystywany przez każde z centrów do nagrywania, przesyłania strumieniowego i archiwizowania konferencji multimedialnych oraz sesji szkoleniowych. Pozwala to oszczędzić czas i zasoby, intensyfikując komunikację i umożliwiając dzielenie się wiedzą w kosowskiej i międzynarodowej społeczności medycznej. Ponadto program telemedycyny, dzięki wykorzystaniu internetowych bibliotek medycznych i innych specjalistycznych zasobów, wprowadził do kosowskich szpitali zasoby i procedury ratujące życie.

„Rozwiązanie wideokonferencyjne Polycom pozwala nam szybko dzielić się wiedzą, szkolić nowe pokolenie lekarzy i prowadzić konsultacje z ekspertami z całego świata, aby poprawić poziom opieki nad pacjentami” – powiedział dr Latifi, założyciel IVeH. – „Dzięki dostępowi do biblioteki medycznej Światowej Organizacji Zdrowia i do ekspertów z całego świata, regionalne centra telemedycyny są teraz w stanie opracowywać swoje własne programy edukacyjne, bazujące na tych zasobach. E-biblioteka zanotowała ok. 54 tys. wizyt w ciągu pierwszych trzech lat działania. Centra telemedycyny umożliwiają nam szybki przepływ treści pomiędzy ekspertami i organizacjami, a wszystko działa wydajniej i mniej kosztuje.”

Polycom

www.polycom.co.uk

 

UWAGA: Zawarte tutaj plany produktowe, dane techniczne i opisy służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie obejmują ich jakiekolwiek gwarancje, wyrażone wprost bądź domniemane. 

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.