­­Raport dzienny NewConnect 05.10.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 05.10.2011 r.

06.10.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Przebłysk nadziei
Dzisiejsza sesja przyniosła poważną poprawę notowań NCIndex, który na koniec dnia zanotował 0,79-proc. wzrost wartości. Dodatkowo bardzo dobrze wyceniane były spółki notowane na NewConnect. Podczas dzisiejszej sesji ponad 28 proc. spółek notowało wzrosty, natomiast spadki – jedynie 21 proc., co jest rzadką odmianą na małym parkiecie.

NCIndex zaczął dzień na poziomie 42,98 pkt, czyli o 0,35 proc więcej niż wynosił czwartkowy kurs zamknięcia. Zaraz po otwarciu kurs wzrósł do poziomu 43,2 pkt i mniej więcej w granicy tego kursu utrzymał się do godziny 11:30. Po tej godzinie nastąpiła gwałtowna korekta, po której kurs zatrzymał się dopiero na poziomie 42,62 pkt. Od godziny 12:40 kurs notowań głównego indeksu małego parkietu utrzymywał się poniżej poziomu wtorkowego zamknięcia. W tym czasie dzisiejsze kurs osiągnął dzisiejsze minimum, które uplasowało się na poziomie 42,57 pkt. Ostatnie pół godziny notowań to szaleńczy, 0,41-pkt wzrost wartości kursu indeksu, który ostatecznie uplasował się na poziomie 43,17 pkt.

Dzień na plusie zakończyło 90 walorów, na minusie − 66. Bez zmian pozostał kurs 159 walorów. Łączny obrót wyniósł 4,340 mln zł.

Największy procentowy wzrost dzisiejszego dnia osiągnęły spółki Atlantis Energy oraz Sunex. Pierwsza z nich jest spółką o charakterze groszowym, co tłumaczy jej duży wzrost wartości. Natomiast drugi emitent, niedawny debiutant, odrabia straty po wczorajszym najniższym historycznym kursie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na spółkę Onico. Na walorach emitenta zanotowano dzisiaj bardzo duży obrót, oraz osiągnęła ona najwyższy historyczny kurs, na poziomie 25,99 zł.

Tabela 1. Spółki o największej zmianie procentowej:

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ATSENERGY 50,00 0,01 6 377
SUNEX-PDA 50,00 0,15 57 791
AIRMARKET 43,7 0,59 15 854
ONICO 35,36 6,79 112 097
EUROSNACK 22,58 0,07 6 024

Największy spadek wartości osiągnęła dzisiaj spółka D&D. Jej walory znalazły się w trendzie spadkowym, tracąc dzisiaj 39,39 proc. wartości i osiągając poziom 13 zł. Na walorach spółki odnotowana bardzo duży obrót. Drugą spółką, która również zanotowała wysoki spadek wartości, jest Acreo. Walory spółki, po zeszłotygodniowych bardo dużych wzrostach, dzisiaj traciły 8,45 zł. Najprawdopodobniej trwa realizacja zysków osiągniętych w zeszłym tygodniu.

Tabela 2. Spółki o najmniejszej zmianie procentowej:

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
DXD-PDA -39,39 -8,45 118 583
ACREO-PDA -36,34 -8,45 458 821
GCINVEST -31,23 -0,84 1 850
ALUMAST -19,46 -0,84 1 028
DENTAMDC -18,18 -0,02 2 814

 

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Nicolas Games S.A.(892,129 tys. zł), Acreo S.A. (458,821 tys. zł) i MTC S.A. (240,063 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

MM Conference S.A

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyznaczył dzień 10.10.2011 wyznaczył jako pierwszy dzień notowań akcji serii A, B, C, D, E. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,5 zł.

Treść uchwały

Voxel S.A.

Dnia 11.10.2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył pierwszy dzień notowań akcji serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I, J.

Treść uchwały

Umowy/zlecenia

Genomed S.A. zajmie się badaniem genu CFTR

Spółka poinformowała, że dnia 04.10.2011 roku zawarła umowę z Instytutem Matki i Dziecka wWarszawie. Umowa dotyczy „Poszerzania diagnostyki molekularnej genu CFTR w badaniu przesiewowym mukowiscydozy”. Wartości umowy opiewa na wartość 377 400 zł brutto.

Treść dokumentu

Hefal Servis S.A będzie robił przenośne lodowiska

Zarząd spółki poinformował, że dzisiejszego dnia podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.  o dofinansowanie  w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwoju nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013″. Wartość dofinansowania wynosi 250 245 zł.

Treść dokumentu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.