­­Raport dzienny NewConnect 17.10.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 17.10.2011 r.

17.10.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Udany początek tygodnia
Bieżący tydzień na NewConnect zaczął się od wzrostów. Inwestorów nie opuścił dobry nastrój po bardzo udanym zamknięciu poprzedniego tygodnia i ponownie kupowali akcje. NCIndex wzrósł w trakcie dzisiejszej sesji o 0,49 proc.

Początek dzisiejszej sesji nie był udany. Główny indeks ASO rozpoczął notowania 0,16-proc. spadkiem na poziomie 42,67 pkt. Szybko nastąpiła jednak poprawa nastrojów. Przed południem nastąpiło załamanie notowań, co doprowadziło NCIndex do dzisiejszego minimum na poziomie 42,44 pkt odnotowanego po godz. 13.00. Od tej pory do głosu doszła strona popytowa. Przyczyniło się to do 0,49-proc. wzrostu na zamknięciu. NCIndex zakończył notowania na poziomie 42,95 pkt, co jest maksymalną wartością w trakcie dzisiejszej sesji.

Dzień na plusie zakończyło 86 walorów, na minusie − 85. Bez zmian pozostał kurs 150 walorów. Łączny obrót wyniósł 7,41 mln zł.

Dzisiaj na NewConnect zadebiutowała spółka Langloo.com. Jest to 140. debiut
w bieżącym roku i 319. spółka na rynku. Langloo.com prowadzi działalność w branży edukacyjnej. Opracowuje treści dotyczące w szczególności nauki języków obcych. Spółka stopniowo zmienia profil swojej działalności z tworzenia kursów edukacyjnych na płytach CD na dostarczanie rozwiązań online w tym zakresie. Langloo.com w okresie od 29.03.2010 r. do 31.12.2011 r. wypracowała 406 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnęła stratę netto w wysokości 131 tys. zł. Do obrotu na rynku zostało wprowadzonych 1 802 322 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji wyniosła 2,5 zł. Z oferty prywatnej spółka pozyskała ponad 1 mln zł. Główni akcjonariusze spółki objęci są lock-upem. Ograniczenie zbycia dotyczy łącznie 1 244 332 akcji. Lock-up w przypadku funduszu Ventures Hub Sp. z o.o., który należy do IQ Partners S.A. i posiada 22,2-proc. udział w kapitale zakładowym Langloo.com, kończy się 15.08.2012 r. Natomiast osoby prywatne posiadające sporą ilość akcji emitenta nie mogą ich zbywać do 15.10.2012 r.

Największy wzrost wartości w trakcie dzisiejszej sesji zanotowały walory debiutanta – Langloo.com. Ich wartość wzrosła na otwarciu aż o 99,6 proc. względem ceny emisyjnej (2,50 zł). Przez cały okres notowań cena utrzymywała się na poziomie 4,99 zł. Udanemu debiutowi towarzyszył duży obrót – 484 tys. zł. Sporo zyskały również akcje VENO S.A., których wartość zwiększyła się o 0,01 zł. Odnotowano ponadto spory obrót tymi walorami – 280 tys. zł.
Do wzrostu wartości tej spółki mogły przyczynić się pojawiające się zapowiedzi nowej prezentacji samochodu Arrinera.

 

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
LANGLOO 99,60 2,49 483 845
VENO 33,33 0,01 279 849
M4B 30,00 0,15 6 354
INTWORKS 25,38 0,33 80 236
CERABUD 25,00 0,01 3 290

 

Najgorzej w trakcie dzisiejszej sesji wypadły akcje MM Conferences S.A., które spadły o 20 proc. do poziomu 4,64 zł. Jest to kolejny dzień spadków tej spółki. Na piątkowej sesji odnotowano na jej walorach prawie 15-proc. zniżkę. W ciągu tygodnia wartość akcji MM Conferences S.A. zmniejszyła się z 8,88 zł do 4,64 zł. Na tych walorach odnotowano obrót na poziomie 41 tys. zł. Słabo radziły sobie również prawa do akcji spółki Sunex S.A., które odnotowały 14,29-proc. zniżkę. Ich wartość na zamknięciu wyniosła 0,3 zł.

 

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
MMCPL -20,00 -1,16 40 696
URLOPYPL -16,67 -0,01 26 544
VISION -16,67 -0,01 17 670
SUNEX-PDA -14,29 -0,05 3 821
READGENE -13,88 -0,29 2 461

 

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Serenity S.A. (1 856,32 tys. zł), Surfland Systemy Komputerowe S.A. (628,04 tys. zł) i Langloo.com (483,85 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

InBook S.A. – wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

20 października 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł na rynku NewConnect. Zarząd GPW zawiesi obrót akcjami spółki w dniach od 20.10.2011 r. do 7.11. 2011 r. w związku ze zmianą ich wartości.

Treść uchwały

Formuła8 S.A. – wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

18 października 2011 r. po raz pierwszy na rynku NewConnect nastąpi notowanie 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł spółki Formuła8 S.A.

Treść uchwały

Inne

BIO-MED Investors S.A. – połączenie z Astoria Capital S.A.

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIO-MED Investors S.A. została podjęta decyzja o połączeniu z Astoria Capital S.A. BIO-MED Investors S.A. podwyższy kapitał zakładowy o 10,3 mln zł poprzez emisje 103 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł. Akcje te spółka wyda akcjonariuszom Astoria Capital S.A.

Treść raportu

FON Ecology S.A. – zawieszenie obrotu akcjami

Zarząd GPW w dniach od 20.10.2011 r. do 8.11.2011 r. zawiesi obrót akcjami spółki FON Ecology S.A. w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Treść raportu

Serenity S.A. – nabycie akcji przez prezesa zarządu

Prezes zarządu Serenity S.A. – Piotr Nalepa – nabył w trakcie dzisiejszej sesji 1 863 864 akcji spółki po średniej cenie 0,19 zł.

Treść raportu

 

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.