­­Raport dzienny NewConnect 19.10.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 19.10.2011 r.

19.10.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Niewielkie zmiany
Dzisiejsza sesja na NewConnect nie przyniosła większych zmian. Wartość NCIndex cały czas oscylowała w okolicach wtorkowego zamknięcia. Rynek odrobił część wczorajszych strat. NCIndex wzrósł jednak tylko o 0,16 proc.

Notowania NCIndex rozpoczęły się od niewielkiego 0,21-proc. spadku. Główny indeks ASO na otwarciu miał wartość 42,56 pkt. Maksymalna wartość NCIndex – 42,8 pkt została osiągnięta o 13.00. Po godzinie przewagi strony podażowej, główny indeks ASO spadł do minimum dzisiejszej sesji – 42,29 pkt. Później NCIndex odrobił jednak straty i zamknął sesję 0,16-proc. wzrostem, osiągając poziom 42,72 pkt.

Dzień na plusie zakończyło 79 walorów, na minusie − 86. Bez zmian pozostał kurs 158 walorów. Łączny obrót wyniósł 5,99 mln zł.

W dniu dzisiejszym na NewConnect zadebiutowała spółka Yellow Hat S.A. Jest to 142 debiut w tym roku i 321 spółka notowana na rynku. Yellow Hat S.A. świadczy usługi marketingowe na smartfony, tablety i telefony komórkowe. Z danych finansowych pro-forma przedstawionych przez emitenta wynika, że w okresie od 1.01.2011 r. do 31.08.2011 r. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,59 mln zł oraz zysk netto 62 tys. zł. Do obrotu zostanie wprowadzonych 1 mln akcji serii A oraz 8 mln akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda, a także 8 mln praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł. Walory emitenta nie są objęte lock-upem. Spółka z emisji pozyskała 0,8 mln zł.

Największy wzrost w trakcie dzisiejszej sesji zanotowały prawa do akcji dzisiejszego debiutanta – Yellow Hat S.A. Na otwarciu były warte 0,15 zł i zaliczyły 50-proc. wzrost w stosunku do ceny emisyjnej (0,10 zł). Na zamknięciu sesji walory Yellow Hat S.A. kosztowały już 0,17 zł, co oznacza 70-proc. zwyżkę w trakcie dzisiejszych notowań. Aż 52,78 proc. zyskały akcje Formuła8 S.A., która zadebiutowała wczoraj na NewConnect. Przez dwa dni wartość tej spółki wzrosła o 120 proc.

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
YELLOWHAT-PDA 70,00 0,07 1 162 541
ERS 53,33 0,16 43 649
8FORMULA 52,78 0,76 59 825
ATSENERGY 50,00 0,01 78 345
LANGLOO 43,53 3,03 407 547

 

Największy spadek zanotowały prawa poboru spółki IN POINT S.A., których wartość zmniejszyła się z 0,06 zł do 0,03 zł. 23,08-proc. zniżkę zanotowały akcje AerFinance Plc. Spółka nie podała żadnych negatywnych danych, które mogły się do tego przyczynić. Na tych walorach odnotowano duży obrót – 245 tys. zł.

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
INPOINT-PP -50,00 -0,03 2 115
AERFINANC -23,08 -0,12 245 488
M4B -19,70 -0,13 2 602
FONECO -17,95 -0,07 147 189
INTWORKS -17,09 -0,34 51 851

 

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Yellow Hat S.A. (1 162,54 tys. zł), Serenity S.A. (467,93 tys. zł) i Langloo.com S.A. (407,55 tys. zł).

 

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

INCANA S.A. – wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji i ostatniego dnia notowań praw do akcji

24 października 2011 r. po raz pierwszy na rynku NewConnect notowane będzie 7 326 800 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D o wartości nominalnej 0,1 zł każda spółki INCANA S.A. Z kolei 1,37 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda będzie notowanych po raz ostatni 21 października 2011 r.

Treść uchwały

Inne

FUTURIS S.A. – prezes zarządu zwiększa zaangażowanie w spółce

Prezes zarządu FUTURIS S.A. – Andrzej Woźniakowski – 18 października 2011 r. nabył 13 046 571 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 7,12 proc. kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 6,94 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Transakcja została zawarta na podstawie umów cywilnoprawnych poza rynkiem NewConnect. Średnia cena zakupu jednej akcji wyniosła 0,09 zł. Dotychczas prezes zarządu FUTURIS S.A. posiadał akcje spółki pośrednio poprzez Willamette Enterprises Limited. Andrzej Woźniakowski posiada obecnie w sposób bezpośredni i pośredni łącznie 21 371 571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 11,66 proc. kapitału zakładowego oraz upoważniają do 11,36 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Treść raportu

ATC Cargo S.A. – zmiany dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego

Spółka postanowiła podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję co najwyżej 1,5 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Walory będą objęte w ramach subskrypcji prywatnej. Kapitał zostanie podwyższony o maksymalnie 150 tys. zł. ATC Cargo S.A. rezygnuje natomiast z emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie przeprowadzi również emisji nie więcej niż 390 tys. warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru serii A, które miały być przeznaczone dla kluczowych menedżerów spółki w ramach programu motywacyjnego, z którego zrezygnowano.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.