­­Raport dzienny NewConnect 25.10.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 25.10.2011 r.

25.10.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Spadkowa sesja
Początek dzisiejszej sesji nie wyglądał źle. Jednak w trakcie notowań do głosu doszła strona podażowa. Systematyczny spadek NCIndex przez cały dzień przyczynił się do zamknięcia sesji 1,17-proc. stratą.

NCIndex rozpoczął notowania na poziomie identycznym jak wczorajsze zamknięcie – 42,62 pkt. Dalsza część sesji wyglądała już znacznie gorzej. Maksymalna wartość głównego indeksu ASO odnotowana przed godziną 11.00 wyniosła 42,68 pkt. Od tej pory spadki stopniowo pogłębiały się. Pięć godzin później NCIndex osiągnął dzisiejsze minimum – 41,87 pkt.
W końcówce notowań nastąpiło odbicie, które jednak nie zmieniło obrazu całej sesji. Notowania głównego indeksu ASO zakończyły się 1,17-proc. zniżką na poziomie 42,12 pkt.

Dzień na plusie zakończyło 67 walorów, na minusie − 108. Bez zmian pozostał kurs 148 walorów. Łączny obrót wyniósł 5,42 mln zł.

Rekordzistą pod względem wzrostów na dzisiejszej sesji była spółka groszowa – Stark Development S.A. W jej przypadku 50-proc. wzrost wynika ze zwiększenia ceny akcji
o zaledwie 0,01 zł. Na tych walorach zanotowano śladowy obrót w wysokości 511 zł. 40,63-proc. zwyżką notowania zakończyła spółka AerFinance Plc, która była trzecim najchętniej handlowanym walorem w trakcie dzisiejszej sesji. Na zamknięciu akcje te były wyceniane na 0,45 zł. Spółka drugi dzień z rzędu odrabiała pokaźne straty z dwóch ubiegłych tygodni.

 

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
STARKDEV 50,00 0,01 511
AERFINANC 40,63 0,13 267 864
DORADCY24 33,33 0,01 2 378
APOLONIA 20,00 0,06 194
MDEVELOP 20,00 0,03 695
VISION 20,00 0,01 28 695

Największy spadek – przy rekordowym obrocie w trakcie sesji – odnotowano na akcjach Langloo.com S.A. Realizacja zysków na tych walorach przyczyniła się do spadku ich wartości poniżej ceny emisyjnej (2,50 zł.) Na zamknięciu akcje Langloo.com S.A. zostały wycenione
na 2 zł. Sporo przecenione zostały również akcje Blue Tax Group S.A., których wartość wynosi obecnie 0,03 zł.

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
LANGLOO -37,50 -1,20 627 039
NOVIAN -33,33 -0,01 100
BLUETAX -25,00 -0,01 40 056
EENERGO -25,00 -0,01 278
IPOSA -25,00 -0,10 42 963

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Langloo.com S.A. (627,04 tys. zł), Urlopy.pl S.A. (498,25 tys. zł) i AerFinance Plc (267,86 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

Weedo S.A. zadebiutuje na NewConnect

140 tys. praw do akcji serii D spółki Weedo S.A. o wartości nominalnej 0,1 zł zostaną notowane po raz pierwszy na rynku NewConnect w dniu 26 października 2011 r.

Treść uchwały

Super Premium Cars S.A. – wyznaczenie terminu notowania praw poboru

Od 28 października 2011 r. do 7 listopada 2011 r. 14,3 mln praw poboru akcji zwykłych
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda spółki Super Premium Cars S.A będą notowane na rynku NewConnect.

Treść uchwały

Inne

Komfort-Klima S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Komfort-Klima S.A. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego z 1,06 mln zł o maksymalnie 10 mln zł. W tym celu spółka wyemituje co najwyżej 100 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł. Oprócz tego spółka może wyemitować po 50 mln warrantów subskrypcyjnych serii A i B
z wyłączeniem prawa poboru o wartości nominalnej 0,1 zł każdy, które pozwolą objąć akcje na okaziciela odpowiednio serii E1 i E2. Cena emisyjna warrantów serii A wyniesie 0,01 zł, natomiast seria B zostanie objęta bezpłatnie przez kluczowych pracowników spółki. Każdy
z warrantów umożliwi objęcie jednej akcji.

Treść raportu

PSW Capital S.A. – ustalenie terminu wypłaty dywidendy

Spółka PSW Capital S.A. postanowiła wypłacić dywidendę za 2010 rok 14 listopada 2011 r. Przeznaczy na ten cel cały ubiegłoroczny zysk. Wartość dywidendy na akcję wyniesie 0,18 zł.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.