­­Raport dzienny NewConnect 28.10.2011 r. – Portal PR - 24PR
­­Raport dzienny NewConnect 28.10.2011 r.

28.10.2011 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Udana końcówka tygodnia
Dzisiejszą sesję na NewConnect inwestorzy z pewnością mogą zaliczyć do udanych. 1,64-proc. zwyżka jest najlepszym wynikiem od 14 października 2011 r. NCIndex zanotował wzrost na trzeciej kolejnej sesji.

NCIndex rozpoczął sesję 0,12-proc. zniżką na poziomie 42,71 pkt. Po starcie notowań indeks szybko przekroczył poziom z wczorajszego zamknięcia. Po godzinie 13.00 nastąpiło pogorszenie nastrojów, które przyczyniło się do spadku NCIndex do dzisiejszego minimum – 42,49 pkt. – odnotowanego o 14.40. Od tej pory strona popytowa zyskała zdecydowaną przewagę. Główny indeks ASO rósł dynamicznie do końca sesji. Notowania zakończyły się 1,64-proc. wzrostem na poziomie 43,46 pkt, co jest rekordową wartością NCIndex w trakcie dzisiejszych notowań.

Dzień na plusie zakończyły 94 walory, na minusie − 71. Bez zmian pozostał kurs 161 walorów. Łączny obrót wyniósł 4,91 mln zł.

Największy procentowy wzrost wartości (50 proc.) w trakcie dzisiejszej sesji odnotowały akcje spółek groszowych – Atlantis Energy S.A. i NOVIAN S.A. 40-proc. zwyżką zakończyły notowania walory EUROSYSTEM S.A. Obrót tymi akcjami wyniósł 124 tys. zł. To druga z kolei bardzo udana sesja dla tej spółki. Przez dwa dni walory EUROSYSTEM S.A. podwoiły swoją wartość.

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ATSENERGY 50,00 0,01 39 246
NOVIAN 50,00 0,01 2 750
ERS 40,00 0,20 123 835
STARKDEV 33,33 0,01 6 662
RICHTER 26,67 0,80 9 595

Liderem spadków była spółka Langloo.com, która zanotowała 42,41-proc. zniżkę. Na walorach tych odnotowano ponadto rekordowy obrót w trakcie dzisiejszej sesji. Wartość akcji Langloo.com S.A. wynosi obecnie zaledwie 1,1 zł, co oznacza spadek o 56 proc. w stosunku do ceny emisyjnej. W trakcie sesji 20 października 2011 r. walory te były wyceniane na aż 14,3 zł. Spory 20-proc. spadek, przy dużym obrocie, odnotowano na akcjach spółki Dase Financial Group S.A. Na tych walorach nastąpiła korekta wczorajszych dużych wzrostów.

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
LANGLOO -42,41 -0,81 994 240
DASE -20,00 -0,52 116 130
M4B -18,33 -0,11 4 349
LAURENPES -18,18 -0,02 734
CODEMEDIA -17,24 -7,50 2 346

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Langloo.com S.A. (994,24 tys. zł), MILKPOL S.A. (679,11 tys. zł) i Nicolas Games S.A. (328,14 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Umowy/zlecenia/dofinansowania

Tele-Polska Holding S.A. – dofinansowanie projektu spółki zależnej przez PARP

Spółka zależna od Tele-Polska Holding S.A. – e-Telko Sp. z o.o. – otrzymała dofinansowanie z Działania 8.2 w wysokości 864 591 zł, co stanowi 40 proc. wartości realizowanego projektu dotyczącego usprawnienia współpracy z partnerami handlowymi.

Treść raportu

Inne

CODEMEDIA S.A. połączy się z Mediasesne Sp. z o.o.

NWZA CODEMEDIA S.A. podjęło decyzję o przejęciu Mediasense Sp. z o.o. W związku z tym spółka podwyższy kapitał zakładowy ze 105 tys. zł do 157,5 tys. zł poprzez emisję 525 tys. akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje te zostaną przekazane wspólnikom spółki przejmowanej.

Treść raportu

MW TENIS S.A. podwyższa kapitał zakładowy

W trakcie NWZA podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o maksymalnie 1,044 mln zł. W tym celu MW TENIS S.A. wyemituje co najwyżej 10,44 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna nowych akcji będzie równa ich wartości nominalnej. Oferta publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru przypada 22 listopada 2011 r.

Treść raportu

Budostal-5 S.A. – ogłoszenie emisji prywatnej oraz zamiaru rezygnacji z wprowadzenia akcji na GPW

Zarząd Budostal-5 S.A. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez prywatną emisję co najwyżej 11 632 500 akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru. Spółka podała również informację o rezygnacji z ubiegania się o wprowadzenie akcji na GPW.

Treść raportu

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.