Firma może być zawieszona tylko na dwa lata – Portal PR - 24PR
Firma może być zawieszona tylko na dwa lata

13.10.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Osoby, które zdecydowały się na zawieszenie działalności gospodarczej, muszą pamiętać, że maksymalny okres zawieszenia wynosi 24 miesiące. Po upływie tego czasu działalność gospodarczą należy wznowić. W przeciwnym razie wpis w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) podlega wykreśleniu z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z ustawą o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności jest skuteczne pod warunkiem jego dokonania przez wszystkich wspólników. Wniosek zarówno o zawieszenie jak i o wznowienie działalności gospodarczej składa się na formularzu CEIDG-1. Jest to wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, który zastąpił wcześniejszy wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej EDG-1. Składając ten wniosek przedsiębiorca nie musi osobno zawiadamiać Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, gdyż tych czynności dokona za niego organ ewidencyjny. Po długiej przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy muszą szczególnie pamiętać o obowiązkach jakie niesie ze sobą wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wznowienie działalności to obowiązek wpłacania składek ZUS
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36a) wznowienie wykonywania działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wznowienia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Organ ewidencyjny przekaże do ZUS informację o wznowieniu działalności gospodarczej, a ten dopełnia formalności. Nie jest więc wymagane ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia przez przedsiębiorcę.

Podatek VAT płacony na nowo
Podatnicy, którzy zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej co do zasady (chyba że obowiązek podatkowy powstał w okresie zawieszenia), nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy zawieszenia. Wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej będzie skutkowało obowiązkiem rozpoczęcia składania deklaracji VAT. Pierwszą deklarację VAT należy złożyć za miesiąc, w którym działalność została wznowiona.

Po wznowieniu działalności należy rozliczyć podatek dochodowy
Za okres zawieszenia działalności gospodarczej, podatnicy nie muszą wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to również dochodów, w odniesieniu do których obowiązek podatkowych powstał w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Po okresie zawieszenia podatnicy wpłacają zaliczki zgodnie z zasadami obowiązującymi przed zawieszeniem. Zaliczka z tytułu przychodu, który powstał w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jest odprowadzona wraz z zaliczką za pierwszy miesiąc czy kwartał po wznowieniu działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości z wyższą stawkąOdwieszenie działalności gospodarczej spowoduje zwiększenie obciążenia podatkiem od nieruchomości u przedsiębiorcy. Mianowicie stawkami wyższymi ponownie zostaną objęte budynki mieszkalne lub ich części, które były wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkowane stawką wyższą. Ponadto wznowienie działalności gospodarczej skutkuje objęciem podatkiem od nieruchomości użytków rolnych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz lasów, które w okresie zawieszenia działalności gospodarczej były objęte podatkiem rolnym lub leśnym.

Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care
Jerzy Toczyński, Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.