II Międzynarodowe Forum Górskie w Bukowinie Tatrzańskiej – Portal PR - 24PR
II Międzynarodowe Forum Górskie w Bukowinie Tatrzańskiej

07.10.2011 Kategoria: konferencje. Autor: admin

W dniach 7-8 października 2011 w Hotelu Bukovina **** w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się II Międzynarodowe Forum Górskie. Tematem Forum jest rozwój regionów górskich. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na produkty regionalne, a także ponadregionalną współpracę turystyczną oraz promocję miejscowości górskich. Organizatorem Forum jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury.

Pomysł organizacji Międzynarodowego Forum Górskiego zrodził się z potrzeby wymiany informacji i doświadczeń dotyczących zarządzania, promocji oraz rozwoju gospodarczego regionów górskich, zarówno w skali kraju, jak również Europy. Celem Forum jest stworzenie areny do dyskusji na temat możliwości oraz wyzwań stawianych przed samorządami, przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi działającymi na terenach górskich, wytworzenie pozytywnej atmosfery sprzyjającej ich współpracy, a przede wszystkim promocja terenów górskich oraz ich potencjału gospodarczego.

 Podczas Forum zostanie podsumowana współpraca regionalna i ponadregionalna jednostek samorządowych w zakresie wspólnej promocji i rozwoju turystyki, a także przedstawiona analiza czynników decydujących o jakości oraz atrakcyjności usług turystycznych poszczególnych regionów. Duży nacisk zostanie położony na popularyzację oraz rozwój regionalnych produktów górskich, a także działania marketingowe propagujące miasta, regiony, społeczność oraz kulturę górską. Międzynarodowe Forum Górskie ma przede wszystkim zacieśnić współpracę regionów poprzez podjęcie wspólnych działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

 W ramach Międzynarodowego Forum Górskiego odbędzie się: II Międzynarodowe Forum Górskie, XIII Tatrzańskie Forum Gospodarcze i Forum Turystyczne Regionów Górskich. Udział w Forum wezmą specjaliści z kraju i zza granicy zajmujący się marketingiem, turystyką, tematyką gospodarczą i zarządzaniem.

II Międzynarodowe Forum Górskie odbędzie się w dniach  7 – 8 października 2011 roku w Hotelu Bukovina****, przy ul. Sportowej 22 w Bukowinie Tatrzańskiej. Organizatorem jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Zakopanem. 

TESTA Communications Sp. z o.o.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.