Innowacyjność motorem konkurencyjności Polski wg raportu GE Barometr Innowacji 2011 – Portal PR - 24PR
Innowacyjność motorem konkurencyjności Polski wg raportu GE Barometr Innowacji 2011

19.10.2011 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

19 października w Warszawie zaprezentowane zostały wyniki badania Barometr Innowacji GE 2011 (GE Innovation Barometer), przeprowadzonego przez niezależną firmę badawczą StrategyOne. Celem raportu było zbadanie innowacyjności gospodarek 13 wybranych krajów, przy czym Polska jest jedynym reprezentantem regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Barometr Innowacji 2011 jest drugim raportem zainicjowanym przez GE, którego celem jest zbadanie aktualnego postrzegania innowacyjności oraz wypracowanie możliwie lepszych sposobów wspierania innowatorów i innowacyjnych przedsiębiorstw na wielu rynkach.

Polska część tegorocznego badania, będąca rozszerzeniem raportu globalnego, została zrealizowana w czerwcu 2011 r.. Zawiera ona informacje z ankiet wypełnionych przez 100 polskich menedżerów wyższego szczebla bezpośrednio zaangażowanych w kształtowanie i wdrażanie strategii innowacyjności w swoich firmach.

Firma GE zleciła wykonanie tego badania, poznać, jak polscy liderzy opinii oceniają obecną politykę Unii Europejskiej w zakresie innowacji, która jest jednym z kluczowych punktów rozwoju Wspólnoty do roku 2020. Wkrótce także Komisja Europejska opublikuje swoją Strategię Innowacji. Wśród respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, znaleźli się m.in. przedstawiciele polskich instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Pełna wersja raportu zawierająca szczegółowe informacje ze wszystkich 13 przebadanych rynków zostanie zaprezentowana w styczniu 2012 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Jestem dumny z faktu, że my, Polacy, podchodzimy do innowacji z tak dużym entuzjazmem. Podobne podejście cechuje firmę GE, której historia zaczęła się od jej założyciela – Thomasa Edisona, jednego z największych wynalazców. Innowacyjność wymaga jednak specyficznego otoczenia, którego najważniejsze elementy to umiejętności, współpraca i rynek. Dziś musimy zadać sobie pytanie, jak zatrzymać utalentowanych innowatorów w kraju i jak poprawić tutejsze warunki dla rozwoju innowacyjności? GE może służyć przykładem. Będąc firmą globalną, to w Warszawie GE ulokowało swoje Engineering Design Center, powstałe we współpracy z Instytutem Lotnictwa. 1 300 inżynierów pracuje dziś w nim nad projektami najnowszych technologii. GE opiera się więc na polskim dorobku i rozwija go na światową skalę. Z kolei globalny ośrodek technologiczny działu GE Lighting i regionalne centrum GE Healthcare znajdują się
w Budapeszcie, w Pradze powstają natomiast nowe silniki turbośmigłowe”
— powiedział Lesław Kuzaj, dyrektor generalny GE na Europę Środkową.

„Innowacje są jednak uzależnione od kondycji rynków. Europa Środkowo-Wschodnia musi w najbliższej perspektywie stworzyć innowacyjną infrastrukturę energetyczną, transportową i medyczną. Musi pozyskać międzynarodowych inwestorów, wybrać najlepsze dostępne technologie, maksymalnie wykorzystać dostępne unijne fundusze
i rozwinąć możliwości współpracy ze środowiskiem akademickim, aby w 2020 r. stać się naprawdę silnym regionem w Unii Europejskiej”
— dodał Lesław Kuzaj.

Nie ulega wątpliwości, że polscy liderzy biznesu przykładają dużą wagę do innowacji, jako czynnika rozwoju kraju.

 • 97% respondentów z nich uważa innowacje za główny instrument umożliwiający podniesienie konkurencyjności gospodarki kraju.
 • 76% jest zdania, że za najważniejsze innowacje XXI wieku zostaną uznane inicjatywy zorientowane na wygenerowanie największych korzyści dla społeczeństwa, a nie na maksymalizację zysku.
 • 85% ankietowanych podkreśla, że „potrzeby w dziedzinie innowacji bardziej niż kiedykolwiek muszą być ukierunkowane na potrzeby konkretnych rynków”.
 • 80% uczestników badania uważa, że polski rząd i organy publiczne przeznaczają niewystarczającą część swoich funduszy na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • 69% ankietowanych twierdzi, że innowacyjne produkty są zbyt wolno wprowadzane na rynek.
 • 74% jest zdania, że społeczeństwo jako takie wspiera innowacyjność, a młode pokolenie cechuje się apetytem na innowacje.
 • 59% respondentów stwierdziło, że polskie uczelnie wyższe i szkoły nie zapewniają solidnego modelu wykształcenia dla przyszłych liderów innowacji.
 • 67% uczestników badania uważa, że ograniczenie biurokracji w dostępie do funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój innowacyjności powinno być kluczowym priorytetem dla polskich i unijnych liderów.
 • 61% ankietowanych uważa, że promowanie fiskalnych zachęt dla innowacyjnych przedsiębiorstw powinno być priorytetem dla decydentów w Polsce i UE.
 • 68% respondentów jest przekonanych, że większa liczba kreatywnie myślących ludzi w zespole najlepiej pomogłaby im w tworzeniu innowacji na co dzień.

Te wstępne wyniki stanowią niewątpliwie cenne źródło wiedzy zwłaszcza w czasie polskiej prezydencji w UE, która pokazuje, ile uwagi lokalni liderzy biznesu poświęcają rozwojowi innowacyjności w Polsce i w Europie. Dyskusji na temat inwestycji w innowacje nie ułatwia jednak obecny kryzys gospodarczy. Antoine Harary, dyrektor na obszar Europy kontynentalnej w StrategyOne, skomentował wyniki badania następująco: „Słowo ‘innowacje’ stało się ostatnio jak mantra: powtarzamy je bez przerwy, choć nie wiemy tak naprawdę, co z nim zrobić. Teraz wszyscy musimy wziąć się do pracy”.

Magdalena Nizik, dyrektor zarządzająca centrum GE EDC, stwierdziła, że „innowacje stanowią o sukcesie gospodarki. Gdy w 2000 r. koncern GE otwierał ośrodek Engineering Design Centre w Polsce, rozpoczynaliśmy jako 20-osobowa grupa. Dziś EDC zatrudnia ponad 1300 inżynierów, którzy realizują zaawansowane projekty w sektorze lotnictwa, energetyki i przemyśle paliwowym. W Warszawie powstają najbardziej skomplikowane technologie na świecie, które są potem stosowane w różnych urządzeniach we wszystkich częściach globu. Wyraźnie pokazuje to, że Polska i cały region Europy Środkowo-Wschodniej są w stanie opracowywać zaawansowane rozwiązania przyszłości”.

GE wykorzystuje swoje globalne możliwości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, opierając się przy tym na lokalnym potencjale i talentach.

 • Polska: warszawskie centrum GE Engineering Design Centre zostało założone w 2000 r. w wyniku umowy o współpracy zawartej między spółką GE Aviation i warszawskim Instytutem Lotnictwa. Od tego czasu centrum zmieniło się z zaledwie 20-osobowej grupy w zespół ponad 1300 inżynierów, którzy pracują nad tworzeniem światowej klasy technologii dla branży lotniczej, energetycznej oraz paliwowej. Ostatnie dziesięć lat to stopniowy wzrost liczby osób zatrudnionych w EDC i rozwój ich umiejętności dzięki ścisłej współpracy z najlepszymi polskimi politechnikami
 • Czechy: ośrodek Walter Engines rozpoczął działalność w branży lotniczej w 1923 r. i do momentu przejęcia przez dział GE Aviation w 2007 r. wyprodukował ponad 37 000 silników. Model H80, pierwszy silnik w historii działu GE Aviation, który został zaprojektowany i jest produkowany oraz certyfikowany poza Stanami Zjednoczonymi, powstaje właśnie w Czechach. Proces certyfikacji powinien wkrótce się zakończyć. Bezpośrednio potem silnik H80 wejdzie do produkcji seryjnej jako element kilku typów samolotów sprzedawanych na całym świecie.
 • Węgry: w Budapeszcie znajduje się centrala działu GE Lighting, Centrum Technologiczne, a także nowo otwarte Lighting Experience Center – kluczowy element transformacji komercyjnej działalności pionu GE Lighting w Europie. Od ponad 100 lat GE jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Węgierskie miasto Oroszlány jest siedzibą GE Excellence Center, które zajmuje się produkcją wzmocnionej membrany ultrafiltracyjnej o handlowej nazwie „ZeeWeed” oraz rozwojem masowej produkcji włókien chemicznych. Liczba membran ultrafiltracyjnych produkowanych rocznie przez ten ośrodek wystarcza do oczyszczenia prawie dwóch mln litrów wody i ścieków dziennie. Węgry to również jeden z kluczowych rynków dla działu GE Healthcare, którego zespół skupia się na badaniach i opracowywaniu oprogramowania diagnostycznego do wykrywania chorób układu krążenia oraz rozwijaniu produktów stosowanych w leczeniu nowotworów, a także działalnością badawczo-rozwojową w dziedzinie domowej opieki medycznej w ramach uruchomionej niedawno inicjatywy Home Health.
 • Rumunia: GE Aviation to jeden z czołowych światowych producentów silników odrzutowych i części do samolotów pasażerskich i wojskowych, a także zintegrowanych systemów cyfrowych, energetycznych i mechanicznych dla lotnictwa. Firma Unison Engine Components (UEC), znana dawniej jako Turbomecanica Combustor Products (TMCP), to pierwszy ośrodek produkcyjny GE w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakłady te znajdują się w Bukareszcie i są ważnym dostawcą nowoczesnych komponentów silników lotniczych. Przedsiębiorstwo powstało w 2002 r. jako spółka joint venture utworzona razem
  z firmą Turbomecanica SA, a w 2007 r. przeszło w pełni na własność GE. Komponenty wyprodukowane w zakładach są eksportowane do Stanów Zjednoczonych, a stamtąd sprzedawane na całym świecie.

geforcee.geblogs.com

Grayling

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.