Obraz w gabinecie prezesa może być kosztem, jeśli nie jest dziełem sztuki – Portal PR - 24PR
Obraz w gabinecie prezesa może być kosztem, jeśli nie jest dziełem sztuki

06.10.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zakup obrazu do swojego gabinetu jako element dekoracyjny biura sprzedaży. Mimo że wydatki z tym związane mogą być bardzo duże, nie zawsze będą stanowiły koszt uzyskania przychodu firmy. Kluczową kwestią jest tu rozstrzygnięcie, czy dany obraz jest dziełem sztuki. 

Ustawa o PIT definiuje koszty uzyskania przychodów jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. We wspomnianym przepisie nie są wymienione obrazy oraz działa sztuki jako wydatki nie stanowiące kosztu podatkowego. Jednak regulacje dotyczące tej kwestii można odnaleźć w innych przepisach.
Dzieła sztuki nie można amortyzować

Zgodnie z art. 22c ustawy o PIT amortyzacji nie podlegają działa sztuki i eksponaty muzealne. Tak więc przedsiębiorca, który nabył do swojego gabinetu obraz będący dziełem sztuki, nie będzie mógł zaliczyć w ciężar kosztów wydatków związanych z tym zakupem. Mimo że dane dzieło sztuki będzie wpisane do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, nie będzie ono podlegało amortyzacji. W ustawie o PIT nie odnajdujemy definicji dzieła sztuki. Można się jednak posłużyć definicją dzieła sztuki zawartą w ustawie o VAT, która definiuje dzieła sztuki jako między innymi obrazy, ręcznie zdobione produkty rzemiosła artystycznego, oryginalne sztychy, oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału wykonane przez artystę itp. Ponadto inny charakter mają dzieła sztuki zakupione w celach inwestycyjnych i dalszej odsprzedaży. W takiej sytuacji wydatki na ich nabycie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich sprzedaży.
Obrazy dekoracyjne kosztem podatkowym, o ile nie stanowią reprezentacji

Z kolei wydatki na zakup obrazów, których wartość nie przekracza 3500 zł, nie będących działami sztuki, a służących jako element dekoracyjny można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdzone jest to w stanowisku przyjętym przez dyrektora izby skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-743/09-2/JG): „Reasumując, wydatki poniesione na zakup wyposażenia o charakterze dekoracyjnym (kwiaty w doniczce, akwarium, reprodukcja obrazu, dekoracyjny stroik) będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów (…) Jednocześnie nadmienia się, że gdyby opisane nakłady, ze względu na swoją okazałość, odbiegały od zwyczajowo przyjętych w danej branży i okolicy (bardziej ekskluzywne, wytworne), działania takie należałoby uznać za reprezentację i wydatki z tym związane nie stanowiłyby kosztów uzyskania przychodów”.
Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

Jerzy Toczyński, Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.