Polscy przedsiębiorcy nie mają wiedzy na temat trendów wzorniczych – Portal PR - 24PR
Polscy przedsiębiorcy nie mają wiedzy na temat trendów wzorniczych

19.10.2011 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: admin

Według raportu „Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych” aż 70% polskich przedsiębiorców rozumie, że korzystanie z usług designerów w procesie tworzenia nowego produktu jest opłacalne. Widać rosnącą świadomość roli wzornictwa w osiąganiu przewagi konkurencyjnej (szczególnie wśród firm, które mają już pozytywne doświadczenia we współpracy z projektantami). Przeprowadzone badania pokazały też punkt widzenia konsumentów – co drugi klient byłby w stanie zapłacić o 5–15% więcej za dobrze zaprojektowany produkt, a prawie co piąty nawet o 16–40% więcej.

Należy jednak zauważyć, że wśród przedsiębiorców wiedza dotycząca projektowania i wdrażania produktów na rynek jest często dość powierzchowna, a ich działania intuicyjne. Wiele firm wciąż ma problemy z opracowywaniem produktów i usług, które będą trafiać w aktualne potrzeby polskich konsumentów. Osobną kwestię stanowi temat rozpoznawania trendów wzorniczych, które będą wpływały na przyszłe decyzje klientów. Wyniki najnowszego badania IWP „Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania wzornictwem w polskich przedsiębiorstwach” (raport w przygotowaniu) wskazują, że:
• jedynie 30% ankietowanych dobrze orientuje się w najnowszych trendach we wzornictwie i w kolorystyce,
• prawie 70% ankietowanych potrzebuje uzupełnienia wiedzy na temat badania preferencji klientów.

Sprawne funkcjonowanie na współczesnym, szybko zmieniającym się rynku wymaga ciągłego dostępu do najnowszych informacji dotyczących aktualnych i przyszłych tendencji. Polscy przedsiębiorcy starają się (z różnym skutkiem) zdobywać taką wiedzę na różne sposoby – wyjazdy na targi, przegląd zagranicznej prasy, uczestnictwo w seminariach czy zakup zagranicznych trendbooków (często niedostosowanych do specyfiki polskiego rynku), to tylko niektóre z metod. W odpowiedzi na potrzeby osób zaangażowanych w opracowywanie nowych produktów i usług, eksperci z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego opracowali innowacyjne narzędzie – Trendwizor.
Trendwizor to pierwszy portal z trendami udostępniający wiedzę o tendencjach wzorniczych (w tym kolorystycznych) obecnych na polskim rynku. To regularnie aktualizowane narzędzie dla przedsiębiorców, projektantów oraz innych osób pracujących z wzornictwem w firmie, które pomoże m.in.:
• sformułować strategię wzorniczą,
• stworzyć koncepcje nowych produktów bądź usług,
• napisać brief dla projektanta,
• znaleźć nisze rynkowe,
• zdobyć wiedzę na temat potrzeb konsumenta przyszłości.
Tendwizor przekazuje informacje w postaci bogato ilustrowanych raportów tekstowych, opatrzonych przykładami dobrych praktyk. Opracowanie oparto zarówno na wieloletnim doświadczeniu zespołu ekspertów, jak i analizie twardych danych ekonomicznych, a prognozy ujęto w postaci syntetycznych ilościowych wskaźników.

Więcej informacji na stronie http://www.trendwizor.pl/Informacje/Strony/default.aspx

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.