„The Enemy of Engagement” bada wpływ frustracji pracowniczej – Portal PR - 24PR
„The Enemy of Engagement” bada wpływ frustracji pracowniczej

11.10.2011 Kategoria: Ksiązki. Autor: admin

Filadelfia – Zgodnie z nową książką „The Enemy of Engagement”, frustracja w pracy jest cichą epidemią zakradającą się niepostrzeżenie do organizacji, jednak rzadko stawiamy jej czoła lub nawet jej nie rozpoznajemy. Frustracja pokonuje zmotywowanych i oddanych pracowników, którym naprawdę zależy na pracy, ale nie mogą oni liczyć na wsparcie organizacyjne, aby się z tym problemem uporać.

„Sfrustrowani pracownicy naprawdę chcą osiągnąć sukces w swoim zawodzie, ale utrudniają im to bariery organizacyjne lub brak zasobów – mówi Mark Royal, współautor książki i starszy konsultant Hay Group. – Menadżerowie muszą zadawać odpowiednie pytania i szybko zająć się problemem lub zaryzykować utratę najlepszych pracowników, którzy naprawdę przejmują się pracą w organizacji”.

„The Enemy of Engagement” dogłębnie analizuje wytworzoną przez frustrację pracowniczą szczelinę, przez którą uchodzi produktywność. Według badania, które przeprowadzili Mark Royal i Tom Agnew, sfrustrowani pracownicy stanowią 20% lub więcej całej kadry pracowniczej, prowadząc do znacznego osłabienia wydajności, talentu i dochodów.

Kluczem do zminimalizowania poziomu frustracji jest nie tylko spowodowanie zwiększenia poziomu zaangażowania pracowników, lecz także umożliwienie im wydajnej pracy. Autorzy badania* przedstawiają, że połączenie zaangażowania i stworzenie sprzyjających warunków pracy prowadzi do wzrostu dochodów i spadku rotacji pracowników. Firmy, które plasują się w najwyższym kwartylu pod względem zaangażowania i tworzenia sprzyjających warunków pracy, osiągają cztery i pół raza większy wzrost dochodu, niż firmy znajdujące się na wysokim poziomie tylko pod względem zaangażowania. Ponadto, firmy, które zarazem angażują i tworzą sprzyjające warunki pracy wykazują 54% spadek w dobrowolnej rotacji pracowników.

„Frustracja nie jest problemem pracownika; jest ona problemem organizacji – mówi Tom Agnew, współautor książki i starszy konsultant Hay Group. – Menadżerowie muszą pozostać czujni na wszelkie niepokojące przesłanki i działać jako reprezentanci sfrustrowanych pracowników”.

„The Enemy of Engagement” podkreśla najważniejsze przyczyny frustracji i zawiera propozycje zmierzenia się z każdą z nich. Trzy najważniejsze źródła frustracji uwzględniają:

– Niedostateczną komunikację o celach, wydajności: Prawie 1/3 pracowników stwierdza, że ich menadżerowie nie przedstawiają w sposób skuteczny celów, które ma osiągnąć zespół;

– Ograniczenia źródeł: 1/3 pracowników zgłasza, że nie posiadają środków i informacji, aby wykonywać dobrze swoją pracę. Ponad połowa pracowników wyraża zaniepokojenie odnośnie nieodpowiedniego obsadzenia stanowisk w ich obszarach pracy;

– Niejasny zakres kompetencji: 30% pracowników sygnalizuje, że nie posiada wystarczających uprawnień, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki, a więcej niż 40% ma wrażenie, że widmo konsekwencji zniechęca ich do podejmowania działań lub decyzji.

Informacje o Hay Group Insight

Od ponad 35 lat Hay Group Insight, część Hay Group odpowiedzialna za przeprowadzanie badań opinii pracowników, współpracuje z największymi firmami na świecie, aby poprawiać jakość poprzez strategiczne wykorzystanie badania opinii pracowników. Naszą misją jest wspieranie liderów wyższego szczebla w identyfikacji barier wpływających na wydajność indywidualną i organizacji, a następnie w eliminacji tych barier, w celu poprawienia wyników osób, zespołów i całych organizacji .

Poprzez przekazanie pracownikowi opinii zwrotnej i strategii wspierającej nasze badania pomagają organizacjom w osiąganiu wysokich poziomów wydajności i długotrwałych zmian.

Informacje o Hay Group
Hay Group jest globalną firmą doradczą, która pracuje z liderami, aby wprowadzać strategie w życie. Rozwijajmy umiejętności, sprawiamy, że ludzie stają się bardziej wydajni i mobilizujemy ich, aby jak najlepiej wykonywali swoją pracę. W 84 biurach i 48 krajach, pracujemy z ponad 7˙000 klientów z całego świata. Nasi klienci wywodzą się z sektora publicznego i prywatnego, każdej głównej gałęzi gospodarki i reprezentują różne wyzwania biznesowe. Naszym celem jest wprowadzanie zmian i pomoc organizacjom w realizacji ich możliwości

*Nasza informacja jest oparta na badaniu opinii pracowników przeprowadzonym przez Hay Group Insight na więcej niż 4 mln pracowników z całego świata.

KONTAKT:
Hay Group
Andrea Friedman
tel. +1 212-584-5476
e-mail: Andrea@blisspr.com

Źródło informacji: Business Wire
Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Polska Agencja Prasowa SA nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane w Serwisie Informacji Zleconych

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.